Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
Forsøgsresultater Til Oversigt
 
240372020-001. Spise - Forsøgsmark Resultater til Excel
Placering af forsøget Forsøgsvært: lblHostName lblHostAddress lblHostTown
Grundbehandlinger Lægning, 950 kg YaraMila 14-3-15, , 350 kg Patentkali,
Resultater
  udbytte,
hkg knolde
rodfiltsvamp,
tal for (index)
rust,
% dækning
skurv,
tal for (index)
Sort 3/12 3/12 3/12 3/12
1. Belana kg
542,3 (Ref. 100 , fg )
17,0 19 4,5
2. Bellinda kg
529,1 (98 , gh )
34,0 24 0,0
3. Bintje kg
548,8 (101 , fg )
28,5 2 6,2
4. Bonnata kg
474,6 (88 , h )
3,2 34 0,0
5. Bricata kg
597,1 (110 , cdef )
13,2 55 0,0
6. Corinna kg
638,0 (118 , abc )
4,5 8 0,0
7. Danique kg
575,4 (106 , defg )
32,0 57 0,0
8. Darling kg
529,7 (98 , gh )
48,2 2 0,0
9. Emiliana kg
474,1 (87 , h )
58,8 2 0,0
10. Fakse kg
629,7 (116 , bcd )
3,2 2 0,0
11. Frig kg
588,0 (108 , cdefg )
8,8 2 0,0
12. Gala kg
576,9 (106 , defg )
10,2 22 0,0
13. Georgina kg
692,4 (128 , a )
52,2 17 0,0
14. Glorietta kg
578,8 (107 , cdefg )
19,0 3 0,0
15. Juventa kg
553,1 (102 , efg )
14,5 3 0,0
16. Karelia kg
565,9 (104 , efg )
51,0 15 0,0
17. Madeira kg
548,9 (101 , fg )
39,2 7 2,0
18. Marta kg
579,1 (107 , defg )
37,2 67 0,0
19. Noblesse kg
546,7 (101 , fg )
45,2 14 0,0
20. Queen Anne kg
680,5 (125 , ab )
1,0 12 0,0
21. Santera kg
572,0 (105 , defg )
27,0 3 0,0
22. Sava kg
555,9 (103 , efg )
0,0 12 0,0
23. Sunita kg
595,6 (110 , cdef )
19,2 26 0,0
24. Tinca kg
570,4 (105 , defg )
8,5 6 0,0
25. Twister kg
610,5 (113 , cde )
25,0 34 0,0
 
 
  anden skurv,
tal for (index)
tørstof,
% af råvare
deformiteter,
% knoldvægt m
grønfarvning,
% knoldvægt m
Sort 3/12 3/12 3/12 3/12
1. Belana kg 17,0 21,1 5,5 3,8
2. Bellinda kg 34,0 21,2 11,0 7,2
3. Bintje kg 28,5 22,7 12,8 2,5
4. Bonnata kg 3,2 19,3 35,5 3,2
5. Bricata kg 13,2 23,7 17,0 2,5
6. Corinna kg 4,5 17,7 4,2 4,2
7. Danique kg 32,0 20,2 7,2 6,0
8. Darling kg 48,2 19,1 5,8 1,0
9. Emiliana kg 58,8 21,1 25,2 3,0
10. Fakse kg 3,2 19,9 4,5 2,0
11. Frig kg 8,8 19,7 2,0 5,0
12. Gala kg 10,2 20,3 2,0 5,5
13. Georgina kg 52,2 18,9 22,8 5,8
14. Glorietta kg 19,0 20,1 3,5 9,8
15. Juventa kg 14,5 20,3 8,2 8,8
16. Karelia kg 51,0 20,6 24,8 3,8
17. Madeira kg 39,2 19,6 5,5 2,5
18. Marta kg 37,2 17,2 19,8 5,5
19. Noblesse kg 45,2 20,4 23,8 2,5
20. Queen Anne kg 1,0 18,4 1,0 6,2
21. Santera kg 27,0 19,0 4,5 4,5
22. Sava kg 0,0 22,3 4,8 3,8
23. Sunita kg 19,2 19,5 11,2 8,0
24. Tinca kg 8,5 19,5 20,5 7,0
25. Twister kg 25,0 18,1 44,2 5,2
 
 
  knoldstørrelse,
% knoldvægt på 40-60 mm
knoldstørrelse,
% knoldvægt > 60 mm
knolde,
antal
knoldstørrelse,
% knoldvægt < 28 mm
Sort 3/12 3/12 3/12 3/12
1. Belana kg
72,0 (abcd )
2,4 (fgh )
14,6 0,2
2. Bellinda kg
71,2 (abcde )
2,6 (efgh )
11,2 0,0
3. Bintje kg
64,8 (cdefgh )
-0,1 (h )
15,1 0,2
4. Bonnata kg
42,0 (jk )
10,1 (cd )
11,4 0,2
5. Bricata kg
66,5 (bcdefg )
5,6 (defgh )
12,2 0,2
6. Corinna kg
68,8 (abcdef )
19,0 (b )
11,0 0,0
7. Danique kg
61,0 (defghi )
9,6 (cdef )
15,9 0,8
8. Darling kg
67,2 (bcdefg )
0,9 (h )
14,2 1,0
9. Emiliana kg
52,2 (hij )
2,1 (gh )
13,8 1,2
10. Fakse kg
72,2 (abcd )
5,0 (defgh )
15,0 0,0
11. Frig kg
82,2 (a )
0,4 (h )
13,1 0,0
12. Gala kg
76,0 (abc )
2,6 (efgh )
15,8 0,5
13. Georgina kg
57,2 (efghi )
9,1 (cdefg )
13,7 0,2
14. Glorietta kg
72,2 (abcd )
2,5 (efgh )
11,8 0,0
15. Juventa kg
67,0 (bcdefg )
5,1 (defgh )
13,7 0,0
16. Karelia kg
51,2 (hij )
14,4 (bc )
11,6 0,0
17. Madeira kg
71,2 (abcde )
0,5 (h )
17,4 0,8
18. Marta kg
53,2 (ghij )
2,2 (fgh )
17,1 1,0
19. Noblesse kg
54,8 (fghij )
9,8 (cde )
12,2 0,8
20. Queen Anne kg
79,5 (ab )
1,1 (h )
16,8 0,2
21. Santera kg
69,2 (abcde )
0,3 (h )
16,8 0,2
22. Sava kg
69,2 (abcde )
1,4 (h )
17,0 0,5
23. Sunita kg
50,5 (ij )
26,6 (a )
9,4 0,0
24. Tinca kg
57,8 (efghi )
1,4 (h )
13,8 1,0
25. Twister kg
28,0 (k )
14,7 (bc )
14,5 0,5
 
 
  knoldstørrelse,
% knoldvægt 28-40 mm
Sort 3/12
1. Belana kg 16,2
2. Bellinda kg 8,0
3. Bintje kg 19,5
4. Bonnata kg 8,5
5. Bricata kg 7,8
6. Corinna kg 3,0
7. Danique kg 15,5
8. Darling kg 24,0
9. Emiliana kg 16,0
10. Fakse kg 15,8
11. Frig kg 10,5
12. Gala kg 14,0
13. Georgina kg 4,8
14. Glorietta kg 11,8
15. Juventa kg 10,2
16. Karelia kg 5,8
17. Madeira kg 19,5
18. Marta kg 18,2
19. Noblesse kg 9,0
20. Queen Anne kg 12,0
21. Santera kg 21,0
22. Sava kg 20,0
23. Sunita kg 3,2
24. Tinca kg 12,8
25. Twister kg 7,2