Nordic Field Trial System Version: 1.1.7558.26501
030100606 Vækststimulatorer til majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-05-2006
Fordelingsdato: 10-05-2006
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Forsøgsplanlægning AgroTech
Telefon: 72203320
Email: landsforsoegene@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af vækststimulatorer til majs på udbytte og kvalitet.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 21m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgsarealet skal være fri for kvik og holdes fri for ukrudt, og jordtypen skal være ensartet. Forsøgene skal høstes med Landscentrets majshøster monteret med automatisk prøveudtager. Må kun anlægges i majsmarker i tilknytning til et andet landsforsøg med majs. Forfrugten skal være majs, og jordtypen skal være JB 1-4.

FORSØGSTILSKUD: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser. Inkluderer høst med Landscentrets majshøster. Hvis forsøget ikke kan høstes sammen med andre majsforsøg, reduceres forsøgstilskuddet med 3000 kr.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Dyrkningsmetoder
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 11 - 13
Sprøjtning2 kg AGRI-GRO
Stadium 16 - 18
Sprøjtning2,5 kg AGRI-GRO
3Stadium 16 - 18
Sprøjtning0,5 l GRAIN-SET
4Lige efter såningSprøjtning2 l Herbali
Stadium 16 - 18
Sprøjtning2 l Herbali
5Stadium 14 - 18
Sprøjtning3 l Leader-Aksis
6Lige efter såningSprøjtning0,4 kg TERRALYT PLUS
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Forsøget anlægges i en vel etableret majsmark. Agri-Gro, Grain-Set, Herbali og Leader-Aksis SKAL udsprøjtes på planter i god vækst og på fugtig jord, enten som en sen aftensprøjtning eller en tidlig morgensprøjtning. Terralyt Plus og 1. behandling med Herbali SKAL udsprøjtes på fugtig jord lige efter såning, og inden majsen spirer frem.
VANDMÆNGDER OG BLANDINGSVEJLEDNING: Der anvendes 150 l vand/ha for alle midler, pånær Terralyt Plus hvor der anvendes 400 l vand/ha. Sprøjtebeholderen fyldes halvt med vand. Derefter tilsættes midlet, sprøjtebeholderen rystes, det sidste vand tilsættes, og sprøjtebeholderen rystes igen. Blandingen udsprøjtes straks og må ikke henstå. Terralyt Plus er flydende men SKAL afvejes på vægt.
GØDSKNING: Der gødskes som i den omgivende mark.
UKRUDT: Der bekæmpes ukrudt som i den omgivende mark, eller der sprøjtes med 2 x 0,75 l Calaris eller 0,5 l Calaris + 4 g Harmony i 1. sprøjtning og 75 g MaisTer + MaisOil + 0,5 l Calaris ved 2. sprøjtning. 1. sprøjtning foretages på ukrudtets kimbladsstadium. 2. sprøjtning foretages når næste hold ukrudt har maks 2 løvblade.
VÆKSTSTIMULATORER: Midler tilsendes fra Landscentret.
ANLÆGSDATA: Anlægsparcel 15 x 3,0 m (4 rækker). Høstparcel 14 x 1,5 m (2 rækker). Parcelgrænser skal etableres, når majsen har 4-6 blade.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
CUT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0201-07-2006, Først i juli
ParcelPLANTEHØJDE cm.
fra jordoverflade til bladspids
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
P03Stadium 61 - 63, Ved begyndende blomstring
Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelBLOMSTR.HANBLST dato for.
 
P04Stadium 83, Før høst
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Optælles på 10 m sårække. Antal m2 og total antal planter indberettes.
 
ParcelKOLBER /m2.
Optælles på 10 m sårække. Antal m2 og total antal kolber indberettes.
 
ParcelFUSARIUM % stængler m.
hvidlig eller rødlig belægning (befinder sig især på nodierne)
 
ParcelFUSARIUM % kolber m forrådn. kolbestilk.
 
ParcelFUSARIUM % kolber m.
hvidlig eller rødlig belægning på kernerne i spidsen af kolben (vurder kun kolber med blottet spids)
 
ParcelKOLBEDÆKNING % kolber m. blottet spids.
 
ParcelMAJSBRAND % planter m.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
 
ParcelPLANTEHØJDE cm.
fra jordoverflade til underkant af hanblomst
 
P05Stadium 83 - 85, Ved høst
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af tørstof
NDF, % i tørstof, total
EFOS, %, (kvæg)
iNDF, % i tørstof
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
(stængel + blade + kolbe i de 2 midterste rækker)
 
ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
TØRSTOF, % af råvare


PRØVEUDTAGNING: Ved høst udtages en prøve på 1-2 kg af hver parcel. Det er vigtigt at prøven tages af hele parcellen. Husk at veje prøven alene. Parcelprøverne påklæbes de fortrykte stregkodelabels.
HØST: Majsen SKAL høstes med Landscentrets majshøster.
Forsøget høstes straks når den omgivende mark er høstet, eller når tørstofindholdet i led 1 er 30 % (st.83-85). Ved st. 83-85 vil kernerne være dejagtige og man kan med besvær klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes 20. oktober. Alle parceller høstes med 20 cm stubhøjde.
INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Landscentret. Alle grundbehandlinger anføres i PC-Markforsøg, herunder forfrugt, majssort samt dosis, middel, type og dato for gødskning og ukrudtssprøjtning m.v. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering.

Rettelser:
DatoTekst
05-05-2006I måletid P02 er måleparameteren Kvik skud/m2 slettet (SOL)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk