Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
060412323 KOPI AF 1-FAKTORIELLE FORSØG AF 020412323 Efterafgrøder for optimal plantemasse - NIX PILLE Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-10-2023
Fordelingsdato: 14-10-2023
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge efterafgrødeblandinger af nye og kendte arter til undersåning, ud fra arternes egnethed til at blive etableret hhv. sammen med hovedafgrøden og efter ukrudtsbekæmpelse (blindstrigling og radrensning) Og teste effekten af fiberfraktionen fra biogas udbragt i foråret på væksten af efterafgrøder.

BAGGRUND: Efterafgrøder spiller en afgørende rolle i næringsstofforsyningen i økologisk produktion. På trods af at betydningen er anerkendt, oplever mange landmænd, at det ikke altid lykkes i tilstrækkelig grad, og at effekten er begrænset og ikke står mål med indsatsen. De undersåede efterafgrøder giver den mest sikre etablering, men giver en begrænsning i forhold til ukrudtsbekæmpelse i hovedafgrøden. Senere såning efter endt ukrudtsbekæmpelse giver en mere usikker fremspiring af efterafgrøden specielt i områder/år med lidt nedbør. Der skal være balance mellem hovedafgrøde og efterafgrøde. Optimalt skal hovedafgrøden ikke generes af efterafgrødens vækst, og efterafgrøden skal have tilstrækkelig plads og lys til at være klar til at tage over efter høst. Samtidig skal efterafgrøden være på et vækststadie, når hovedafgrøden høstes, så den er i stand til hurtigt at gro videre. Valg af såtidspunkt påvirker balancen og vil påvirke arternes egnethed som efterafgrøde. Der skal undersøges nye kombinationer af såtid, afgrøde og efterafgrøder for at registrere samspillet og udvælge gode kombinationer til forskellige dyrkningssituationer.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Efterafgrøder anlægges i en vårbygmark som forventes at have en god vækst, og derfor vil udgøre en normal konkurrence til efterafgrøden. Under disse forhold arbejdes med at forbedre etableringen af efterafgrøden, bla. ved at anvende forskellig rækkeafstand. Sædskiftehistorien i marken over en femårig periode, samt forfrugt ønskes kendt og skrives som et notat til forsøget.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA:
 • Anlægges som småparcelforsøg.
 • Parcellerne anlægges på tværs af agerretningen.
 • Led 3-4, der ikke skal blindharves må placeres ved siden af hinanden, hav værn før og efter til løft/sænk af blindharve (der blindharves langs agerretning). Værnet skal være bredt nok til at blindharvning kan foretages optimalt.
 • Hvis forsøget anlægges i 2 kolonner, skal der være tilstrækkelig afstand mellem rækkerne til at traktoren kan komme op i fart til at gennemføre en korrekt radrensning.
 • NB! Der skal være værn, så der ikke kommer kørespor i parcellerne, når der radrenses.
 • Grupperingen af led 3 og 4 skal randomniseres, så de ikke er ens i de 4 gentagelser, dvs. de ikke må placeres over for hinanden i de 2 kolonner
 • Husk at det skal være muligt at genfinde/beskrive parcellernes placering på dronefoto, så der kan laves parceludklip.
 • Teknologisk Institut skal godkende designet, så meld venligst tilbage mht. til antal rækker og værn.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 8 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
Høst og bjærgningHalm-snitningKun forsøg
JordbehandlingPløjningKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet gødes som omgivende mark. Halmen snittes ved høst eller fjernes straks efter høst.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Samsåning med hovedafgrøden
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
4 cm Sådybde
Blanding nr. 13 kg Alm.rajgræs
3 kg Bibernelle
1,5 kg Rødkløver
1 kg Cikorie
Stadium 03 - 05
3-6 dage efter såning
1 gange Blindharvning
2Stadium 00
Samsåning med hovedafgrøden
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
4 cm Sådybde
Blanding nr. 23 kg Bibernelle
1,5 kg Lancet vejbred
1 kg Cikorie
2 kg Humlesneglebælg
Stadium 03 - 05
3-6 dage efter såning
Blindharvning
3Stadium 00
Samsåning med hovedafgrøden
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
2,5 cm Sådybde
Blanding nr. 23 kg Bibernelle
1,5 kg Lancet vejbred
1 kg Cikorie
2 kg Humlesneglebælg
Ingen blindharvning
4Stadium 00
Samsåning med hovedafgrøden
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
2,5 cm Sådybde
Blanding nr. 31,5 kg Rødkløver
2,5 kg Katost
2 kg Kællingetand
2 kg Humlesneglebælg
Ingen blindharvning
5Stadium 00
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 05
3-6 dage efter såning
Blindharvning
Stadium 03 - 05
Såning af efterafgrøde umiddelbart efter blindharvning
Blanding nr. 13 kg Alm.rajgræs
3 kg Bibernelle
1,5 kg Rødkløver
1 kg Cikorie
1,5 cm Sådybde
6Stadium 00
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 05
3-6 dage efter såning
Blindharvning
Stadium 03 - 05
Såning af efterafgrøde umiddelbart efter blindharvning
Blanding 23 kg Bibernelle
1,5 kg Lancet vejbred
1 kg Cikorie
2 kg Humlesneglebælg
1,5 cm Sådybde
7Stadium 00
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 05
3-6 dage efter såning
Blindharvning
Stadium 03 - 05
Såning af efterafgrøde umiddelbart efter blindharvning
Blanding 31,5 kg Rødkløver
2,5 kg Katost
2 kg Kællingetand
2 kg Humlesneglebælg
1,5 cm Sådybde
8Stadium 00
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 05
3-6 dage efter såning
Blindharvning
Stadium 03 - 05
Såning af efterafgrøde umiddelbart efter blindharvning
Blanding 43 kg Alm.rajgræs
1,5 kg Lancet vejbred
2,5 kg Vinterrybs
6 kg Alexandrinekløver
1,5 cm Sådybde
9Stadium 00
Vårbyg25 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 05
3-6 dage efter såning
Blindharvning4 - 7 dage efter såning.
Stadium 13 - 15
Når ukrudt har kimblade til første sæt løvblade
Radrensning
Stadium 13 - 15
Umiddelbart efter radrensning
Blanding 31,5 kg Rødkløver
2,5 kg Katost
2 kg Kællingetand
2 kg Humlesneglebælg
1,5 cm Sådybde
10Stadium 00
Vårbyg25 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 05
3-6 dage efter såning
Blindharvning4 - 7 dage efter såning.
Stadium 13 - 15
Når ukrudt har kimblade til første sæt løvblade
Radrensning
Stadium 13 - 15
Umiddelbart eefter radrensning
Blanding 43 kg Alm.rajgræs
1,5 kg Lancet vejbred
2,5 kg Vinterrybs
6 kg Alexandrinekløver
1,5 cm Sådybde
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Hele forsøgsarealet pløjes når jorden er tjenlig. Fiberfraktion udbringes og nedharves lige inden såning af vårbyggen. Fiberfraktion fra Videbæk Biogas udbringes i led B1-B10. Fiberfraktionen har et indhold på 3,69 kg K/ton, hvilket betyder at der skal udbringes 8,13 ton/ha.

Led 1-2:
 • Hovedafgrøden sås med 12,5 cm rækkeafstand og i 4 cm's dybde.
 • Efterafgrøden sås sammen med hovedafgrøden i samme rille og i 4 cm's dybde.
 • Der blindharves.

  Led 3-4:
 • Hovedafgrøden sås med 12,5 cm rækkeafstand og i 2,5 cm's dybde.
 • Efterafgrøden sås sammen med hovedafgrøden i samme rille og i 2,5 cm's dybde.
 • Der blindharves ikke.

  Led 5-8:
 • Hovedafgrøden sås med 12,5 cm rækkeafstand og i 4 cm's dybde.
 • Der blindharves.
 • Umiddelbart efter blindharvning sås efterafgrøden ca. midt i mellem rækkerne af hovedafgrøden. Efterafgrøden sås i 1,5 cm dybde.

  Led 9-10:
 • Hovedafgrøden sås med 25 cm rækkeafstand i 4 cm's sådybde.
 • Der blindharves.
 • Der radrenses, når ukrudtet har kimblade til det første sæt løvblade.
 • Umiddelbart efter radrensning sås efterafgrøden ca. midt i mellem rækkerne af hovedafgrøden. Efterafgrøden sås i 1,5 cm dybde.

  Obs: Der skal være samme udsædsmængde i vårbyg i alle led uanset rækkeafstand. Der tilstræbes et plantetal på 350 planter pr. m2 i alle led.

 • GØDNING: Fiberfraktion samt kompost leveres direkte fra Videbæk biogas. Levering koordineres af Anna Borum abor@icoel.dk.

  UDSÆD: Såsæd til hovedafgrøden skaffes lokalt. Såsæd til efterafgrøde udvejet til småparceller leveres af Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  N-MIN, kg i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P02Stadium 15, 14 dage efter sidste såning
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
  Bedømmelse af hovedafgrøden
   
  P03Stadium 51, Ved skridning
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelUDLÆG/EFTERAFGR. % dækning af jord.
   
  P04Stadium 89, Før høst
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelPLANTEHØJDE EFTERAFGRØDE cm.
  Måles med tommestok, som en gennemsnitlig højde. IKKE plademåler.
   
  ParcelUDLÆG/EFTERAFGR. % dækning af jord.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 gr. pr. parcel. Prøverne kan samles til en ledprøve eller forblive i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høstlabel.
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P0615-10-2023, Oktober
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Planteprøve til Arealbestemt kvælstofoptagelse (metode 1). Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  TØRSTOF, % i planteprøve
  C/N FORHOLD,
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  KULSTOF, % i tørstof
  ParcelKVIK skud/m2.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelPLANTEHØJDE EFTERAFGRØDE cm.
  Måles med tommestok, som en gennemsnitlig højde. IKKE plademåler.
   
  ParcelUDLÆG/EFTERAFGR. % dækning af jord.
   
  ParcelSPILDKORNS-PL. % dækning af jord.
   
  ParcelRODUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: Parcel.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  SYGDOMSFOREKOMST: Ved forekomst af sygdomme i hovedafgrøden indberettes dette som notat på forsøget.

  PLANTEPRØVE: Der udtages prøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Projektet har fået tilskud fra Promilleafgiftsfonden og Fonden for Økologisk Landbrug.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 40 34 21 71 eller på mail: iber@icoel.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk