Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091002323 Effekt af prosulfocarb med og uden forsuring af sprøjtevæsken Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 21-09-2023
Fordelingsdato: 26-09-2023
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge og afprøve doseringer og effekter af prosulfocarb med og uden forsuring af sprøjtevæsken med pH regulerende addtiv.

BAGGRUND: Det er normal praksis ikke at forsure sprøjtevæsken til prosulfocarb (Boxer, Roxy) for at forbedre effekten, men der har været fremsat brugererfaringer, der indikerer en forøget effekt ved forsuring. Derfor er der behov for at udføre forsøg, der belyser effekten af prosulfocarb mod græsukrudt ved tilsætning af forsurende additiv.

FORSØGSBETINGELSER: Det er nødvendigt at anvende en forsøgssprøjte med udstyr til logaritmisk dosering.

Forsøgene anlægges i vinterhvede i efteråret med en jævn bestand af græsukrudt. Det er vigtigt, at der sprøjtes i st. 10-11. Ukrudtsflora skal være med enten vindaks eller alm. rajgræs. Der måles ikke udbytte.


ANLÆGSDATA: Parcellængde mindst 25 m lang og ca. 1,5 m brede (afhængig af forsøgssprøjte) med 7,5 m halveringsafstand sikrer dette en faktor ca. 10 mellem start- og slutdosis. Der gennemføres to gentagelser.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 2 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 37,5m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Efter sidste bedømmelse kan forsøget behandles som omkringliggende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-10-2023
10-14 dage efter såning
6 l BoxerLogaritmesprøjtning
0,03 l DFF
201-10-2023
10-14 dage efter såning
Ubehandlet
301-10-2023
10-14 dage efter såning
6 l BoxerLogaritmesprøjtning
0,1 l Bio pH Control3 pH
0,03 l DFF
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Behandlinger udføres 10-14 dage efter såning, når kornet har 1 blad.
Behandlinger udføres med logaritmesprøjte. Vandmængde 200 l pr ha.

 • Led 2 anvendes til reference i bedømmelserne.
 • Led 1 og 3: Startdosis: Boxer 6 l/ha.
 • Led 1 og 3: DFF og Bio pH Control udbringes i fast dosis, dvs. at de tilsættes den store beholder

  Led 3 skal pH måles inden tilsætning af Bio pH Control og dosis beregnes, således pH sænkes til pH 3.

  Bemærk: Hvis det ønskes at anvende skemaet til beregning af kemikalier til de logaritme-behandlede led skal specifikationen ”logaritmesprøjtning/lineærsprøjtning” fjernes i PC-Markforsøg på enkeltforsøget, .

 • KEMIKALIER: Leveres af Teknologisk Institut, men Bio pH Control er tilstede lokalt fra andet forsøg.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-10-2023, Før 1. behandling
  Alle målinger i P01 udføres kun i led: 2
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
   
  P0230-10-2023, 30 dage efter 1. behandling
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  Visuel bedømmelse af biomasse 8-10 steder pr. parcel, altid parvis i behandlet og ubehandlet. Se tekstafsnit Vejledning til bedømmelser.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  Ønskes, hvis der set fra oven er synlig forskel mellem behandlinger
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Vejledning om optælling/bedømmelse af logaritmeforsøg findes på dette link: Vejledning til logaritmeforsøg. Bedømmelserne indføres i Opgørelsesskemaer til logaritmeforsøg. I forbindelse med kalibrering noteres den samlede dyseydelse/sprøjtevæskens flowrate (ml/sek.), fremkørselshastigheden samt total volumen af den lille beholder (kemikaliebeholderen). Resultatet af bedømmelserne samt kalibreringsdata sendes umiddelbart herefter til Marlene Trinderup matr@teknologisk.dk

  Der bedømmes græsukrudt og tokimbladet ukrudt, samt de 1 til 2 mest udbredte ukrudtsarter. Der oprettes måleparameter efter behov.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  FORSØGSTILSKUD: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.
  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Carsten Fabricius: 29 24 51 75 eller på mail: cars@seges.dk, Jens Erik Jensen: 21 71 77 06 eller på mail: jnj@seges.dk eller Poul Henning Petersen: 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Bio pH Control GHS05
  Boxer GHS07 GHS08 GHS09
  DFF GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk