Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070102323 Gradueret eftergødskning af majs. Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-09-2023
Fordelingsdato: 20-09-2023
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten gradueret eftergødskning af majs hhv. efter biomasse og mineraliseringskort på udbyttet af majs.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i majsmarkerne 18 og 43 med forfrugt majs hos Carsten Lindberg..

ARBEJDSFORDELING: SEGES gøder i samarbejde med Teknologisk Institut,forsøgsværterne.
SEGES høster i samarbejde med forsøgsværterne/maskinstation.

ANLÆGSDATA: Parcellerne anlægges i markens længde. Parcellerne anlægges på langs af agerretningen. Der er 4 gentagelser i mark 43 og 2 gentagelser i mark 18.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 200m2. Høstparcel minimum 100m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg
NæringsstofferN under kvælstofnormKun forsøg40 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
 • Forsøgsarealet gødes som omgivende mark. Dog kun til 40 kg N under norm.
 • På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden gødskning udover grund- og forsøgsgødning. Ellers behandles forsøget som omgivende mark.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Eftergødskningsmetode
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  115-06-2023

  Medio juni
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Ensartet tilførsel
  215-06-2023

  Medio juni
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Gradueret tildeling
  315-06-2023

  Medio juni
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Gradueret tildeling
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: I juni eftergødes leddene med de resterende 40 kg op til norm på følgende måde:
 • I led 1 tildeles gødningen ensartet
 • I led 2 tildeles gødningen gradueret efter biomassen
 • I led 3 tilføres gødningen gradueret efter miniraliseringskort.

 • GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2022, April, Før udbringning af husdyrgødning.
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 83, Før høst
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Karakter 10 betyder, at alle planter er knækket under kolben eller hælder så meget, at de påvirker planter i naborække.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m række.
  Antal planter tælles på 20 m række i høstparcellen. Se tekstafsnit om PLANTEBESTAND.
   
  P03Stadium 83 - 85, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  STIVELSE, % af tørstof
  EFOS, %, (kvæg)
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i række 2 og 3)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  TØRSTOF, % af råvare


  HØST: Majsen høstes ved stadie 83-85 når tørstofindholdet er 32 %. Kernerne vil være dejagtige, og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober. Se Vejledning. Majsen høstes med 30 cm stubhøjde.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for fagligt notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: LFE deltager ikke i forsøget..

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Kristian Furdal Nielsen: 92 43 31 76 eller på mail: kfur@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk