Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091012323 Glyphosatstrategier i CA Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-08-2023
Fordelingsdato: 01-08-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge og afprøve doseringer og effekter af glyphosat i CA -dyrkning, hvor ukrudtsflora er anderledes end i pløjet og harvet systemer

BAGGRUND: I CA dyrkning er anvendelsen af glyphosat før såning afgørende for succes, og derfor skal der via forsøg afdækkes at opnå bedst mulige effekt på det ukrudt, der findes inden såning. Derudover er flora ofte bestående af andre typer ukrudt, der kan kræve anden dosering end de mere almindelige ukrudtsarter.

FORSØGSBETINGELSER: Det er nødvendigt at anvende en forsøgssprøjte med udstyr til logaritmisk dosering.

Forsøgene anlægges i CA-dyrkede marker, hvor der skal være vintersæd eller vårsæd. Forfrugt underordnet, men skal beskrives. Arealet kan enten være ubehandlet fra tidligere, eller anlægges, hvor behandling mod både græsukrudt og tokimbladet ukrudt har været utilstrækkelig. Ukrudtsflora skal afspejle CA, men arealer med enten væselhale, rajgræs eller storkenæb foretrækkes. Tag et foto med mobiltelefonen og send det til Carsten Fabricius 29245175 eller Poul Henning Petersen 20102297, så vi sammen kan afgøre om arealet er egnet.
Der måles ikke udbytte.

Skulle der være udfordringer med at finde egnede CA – marker kontaktes ovenstående for at finde alternative arealer med beskrevne ønskede ukrudtsflora

ANLÆGSDATA: Parcellængde mindst 25 m lang og ca. 1,5 m brede (afhængig af forsøgssprøjte) med 7,5 m halveringsafstand sikrer dette en faktor ca. 10 mellem start- og slutdosis. Der gennemføres to gentagelser.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer, 2 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 37,5m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Efter sidste bedømmelse kan forsøget behandles som omkringliggende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-09-2023
10-14 dage før såning
6 l Roundup XLLogaritmesprøjtning
201-09-2023
10-14 dage før såning
Ubehandlet
301-09-2023
10-14 dage før såning
6 l Roundup XLLogaritmesprøjtning
2 l Ammoniumsulfat-opløsning
0,1 l Sprede-klæbemiddel
401-09-2023
10-14 dage før såning
6 l Roundup XLLogaritmesprøjtning
0,1 l Bio pH Control5 pH
501-09-2023
10-14 dage før såning
Ubehandlet
601-09-2023
10-14 dage før såning
6 l Roundup XLLogaritmesprøjtning
2 l Ammoniumsulfat-opløsning
0,1 l Bio pH Control5 pH


Faktor 2:
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A01-09-2023
Sprøjtning morgen
B01-09-2023
Sprøjtning middag
C01-09-2023
Sprøjtning aften
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Behandlinger udføres 10-14 dage før såning.
Roundup XL er med 360 gram aktivstof. Produktet kan udskiftes med andre glyphosatprodukter med 360 gram aktivstofindhold (vigtigt kun 360 gram aktivstof).
Behandlinger udføres med logaritmesprøjte. Vandmængde 125-150 l pr ha.

 • Led 2 og 5 anvendes til reference i bedømmelserne.
 • Led 1, 3, 4 og 6: Startdosis: Roundup XL 6 l/ha.
 • Led 1, 3, 4 og 7: Ammoniumsulfat, sprede-klæbemiddel og Bio pH Control udbringes i fast dosis, dvs. at de tilsættes den store beholder

  Led 4 og 6 skal pH måles inden tilsætning af Bio pH Control og dosis beregnes, således pH sænkes til pH 5.
  Bemærk: Hvis det ønskes at anvende skemaet til beregning af kemikalier til de logaritme-behandlede led skal specifikationen ”logaritmesprøjtning/lineærsprøjtning” fjernes i PC-Markforsøg på enkeltforsøget, .

 • KEMIKALIER: Leveres af Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-09-2023, Før 1. behandling
  Alle målinger i P01 udføres kun i led: A2, B2, C2, A5, B5, C5
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
   
  P0214-09-2023, 10-14 dage senere
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  Visuel bedømmelse af biomasse 8-10 steder pr. parcel, altid parvis i behandlet og ubehandlet. Se tekstafsnit Vejledning til bedømmelser.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  Ønskes, hvis der set fra oven er synlig forskel mellem behandlinger
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Vejledning om optælling/bedømmelse af logaritmeforsøg findes på dette link: Vejledning til logaritmeforsøg. Bedømmelserne indføres i Opgørelsesskemaer til logaritmeforsøg. I forbindelse med kalibrering noteres den samlede dyseydelse/sprøjtevæskens flowrate (ml/sek.), fremkørselshastigheden samt total volumen af den lille beholder (kemikaliebeholderen). Resultatet af bedømmelserne samt kalibreringsdata sendes umiddelbart herefter til Marlene Trinderup matr@teknologisk.dk

  Der bedømmes græsukrudt og tokimbladet ukrudt, samt de 1 til 2 mest udbredte ukrudtsarter. Der oprettes måleparameter efter behov.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  FORSØGSTILSKUD: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.
  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Carsten Fabricius: 29 24 51 75 eller på mail: cars@seges.dk, Jens Erik Jensen: 21 71 77 06 eller på mail: jnj@seges.dk eller Poul Henning Petersen: 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  18-07-2023P02 rettet til 10-14 dage efter behandling i stedet for 210 dag (tep)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Bio pH Control GHS05
  Roundup XL GHS09
  Sprede-klæbemiddel GHS05 GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk