Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030112323 Biochar som startgødning til majs. Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-09-2023
Fordelingsdato: 03-04-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten på udbyttet af biochar og pilleteret fiber fra separeret afgasset gylle som startgødning til majs.

BAGGRUND: Ved klimavenlig dyrkning af majs er der fokus på pyrolyse af fiberfraktionen i gylle og deponering af kulstof i jorden i form af biochar, som er det kulstofrige og meget langsom nedbrydelige restprodukt fra pyrolysen. Biochar indeholder fosfor, og det søges belyst, om biochar kan anvendes som startgødning til majs. Desuden er der interesse for at belyse virkningen af pilleteret fiber fra separeret afgasset biomasse som startgødning til majs.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i majsmarken 11-0 med JB 2 og forfrugt majs hos Klovborg I/S i Brønderslev, Marken tilføres 40 ton afgasset gylle pr. ha..

ARBEJDSFORDELING: SEGES sår og høster i samarbejde med forsøgsværterne.

ANLÆGSDATA: Parcellerne er 9 m brede og 140 m lange. Parcellerne anlægges på tværs af agerretningen.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 1260m2. Høstparcel minimum 1260m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
 • Forsøgsarealet tilføres 140 kg total N i kvæggylle, som nedfældes før dybdeharvning.
 • På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden gødskning udover grund- og forsøgsgødning. Ellers behandles forsøget som omgivende mark.
 • Ukrudtsbekæmpelsen foretages som i den omgivende mark. Der sprøjtes i agerretningen på tværs af parcellerne. Forsøget SKAL holdes fri for ukrudt.

  VANDING: Forsøget vandes ikke

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 01
  0 kg N
  0 kg P
  2Stadium 00

  Ved såning
  30 kg N111 kg NS 27-4
  0 kg PPlaceret traditionelt
  3Stadium 00

  Ved såning
  30 kg N150 kg NP 20-7-0 m. S B
  10 kg PPlaceret traditionelt
  4Stadium 00

  Ved såning
  7 kg N794 t Biochar fra halm
  10 kg PPlaceret traditionelt
  5Stadium 00

  Ved såning
  34 kg N227 kg Fiberpiller, Nature-enegy
  10 kg PPlaceret traditionelt
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Frøene sås i 5 cm dybde målt fra jordoverfladen til underkant frø. Startgødning SKAL placeres i 10 cm dybde og 5 cm ved siden af frøene eller direkte i såsporet.

  GØDNING: NS 27-4 og NP 20-7-0 leveres af Klovborg. Biochar leveres af Stiesdal. Pelleteret fiber leveres af Nature Energy.

  UDSÆD: Der anvendes forsøgsværtens udsæd som i omgivende mark.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2022, April, Før udbringning af husdyrgødning.
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  PT, 0 -25 cm dybde
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  Al oxalat, 0-25 cm dybde
  Fe oxalat, 0-25 cm dybde
  P oxalat, 0-25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  RT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgARKIVERING i jordprøvebibliotek.
   
  P02Stadium 18 - 19, Juni
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Fra jordoverflade til bladspids
   
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
  Karakter 0-10, 0 er uens udviklet planter, 10 er helt ens udviklet planter.
   
  P03Stadium 83, Før høst
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Karakter 10 betyder, at alle planter er knækket under kolben eller hælder så meget, at de påvirker planter i naborække.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m række.
  Antal planter tælles på 20 m række i høstparcellen. Se tekstafsnit om PLANTEBESTAND.
   
  P04Stadium 83 - 85, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  STIVELSE, % af tørstof
  EFOS, %, (kvæg)
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i række 2 og 3)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  TØRSTOF, % af råvare


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  PLANTEBESTAND: Plantebestand afrapporteres som antal talte planter på 20 m række i høstparcellen.

  HØST: Majsen SKAL høstes med Teknologisk Instituts majshøster ved stadie 83-85 når tørstofindholdet er 32 % i led 4. Kernerne vil være dejagtige, og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober. Se Vejledning. Majsen høstes med 30 cm stubhøjde.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for fagligt notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: LFE deltager ikke i forsøget..

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 20 28 26 94 eller mail mam@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  25-09-2023Rettet projektnummer fra 7896 til 7989 8HJB)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk