Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020272323 Økologiske linser - DIVINFOOD Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-03-2023
Fordelingsdato: 28-03-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige linsers udbytte, kvalitet til humant konsum og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende økologiske dyrkningsforhold

BAGGRUND: Der er stigende interesse for en mere plantebaseret kost, og i denne sammenhæng indgår bælgplanterne som en væsentlig kilde til forsyning med protein.
I projektet DIVINFOOD er der fokus på mindre afgrøder, som har potentiale. I disse forsøg indgår linser.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget må kun anlægges på arealer, der er omlagt til økologisk dyrkning. Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne. Der må ikke have været hestebønne eller ært i marken de seneste 5 år. Anlægges i en mark med markært, evt. anden bælgsæd eller ugødet korn uden rodukrudt og med lavt ukrudtstryk. Anlægges forsøget i en senere modnende afgrøde, skal det sikres at forsøget er placeret, så det kan høstes rettidigt med mindst mulig gene for landmanden. Skal anlægges på lerjord med god vandforsyning eller på vandet sandjord.
Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt mark nr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges så der tages højde for arbejdsbredden af de maskiner, der skal anvendes til såning, ukrudtsrenholdelse og høst. Forsøget skal anlægges med småparcelteknik.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Økologiske præparaterBlindharvningKun forsøg
JordbehandlingUkrudts-harvningKun forsøg
Økologiske præparaterVanding, mmKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Gødskning:
Der må ikke tilføres N-holdig gødning

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter og typer
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
125-03-2023
Anicia130 Spiredygt. frø/m2
225-03-2023Anicia200 Spiredygt. frø/m2
325-03-2023Samos130 Spiredygt. frø/m2
425-03-2023Beluga130 Spiredygt. frø/m2
525-03-2023Beluga200 Spiredygt. frø/m2
625-03-2023Laird130 Spiredygt. frø/m2
725-03-2023Red Flash130 Spiredygt. frø/m2
825-03-2023Gothlandslinser130 Spiredygt. frø/m2
925-03-2023Gothlandslinser200 Spiredygt. frø/m2
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Jordtemperaturen ved såning af linser skal være stabil over 5 grader C. Kontakt evt. Inger Bertelsen iber@icoel.dk vedr. optimal såning.

Sådybde:
Linser: 4-5 cm.

Ukrudtsbekæmpelse:
Der blindharves 3-5 dage efter såning
Pas på med ukrudtsharvning lige omkring fremspiring, da de sprøde spirer let knækkes. Ukrudtsharvning kan foretages frem til 5-10 cm højde med forsigtighed. På grund af svag afgrødekonkurrence er renholdelse afgørende.

UDSÆD: Udsæd leveres udvejet fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P02Stadium 31, 14 dage efter endt ukrudtsbekæmpelse
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
P03Stadium 60
ParcelBLADLUS % planter m.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
 
ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
 
ParcelBLOMSTR.BEGYNDT dato for.
 
ParcelANTRACNOSE % planter med.
 
ParcelLINSESKIMMEL % dækning.
 
P04Stadium 75, 50% bælge i fuld størrelse i den tidligste bælgplante
ParcelBLADLUS % planter m.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
 
ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
 
ParcelANTRACNOSE % planter med.
 
ParcelLINSESKIMMEL % dækning.
 
P05Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
AFGRØDEHØJDE cm.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
MODENHED karakter 0-10, 0=grøn afgrøde, 10=fuld afmodnet.
 
P06Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse 250 gram per parcel. Se tekstafsnit KERNEFRØPRØVE
RENHED, % i råvare
1000 KORNSVÆGT, g
VAND, % i kerne/frø
ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
Prøvestørrelse 350 gr.
Råprot, % i tørstf (SVENSK) , % i tørstof
ledKERNE/FRØ-PRØVE .
Hele høstudbyttet gemmes til Inger Bertelsen
*1,
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
 


KERNE/FRØ PRØVE: OBS Hele parcellens udbytte skal høstes og beluftes straks efter høst. Håndtering af dette aftales i god tid inden høst med Inger Bertelsen.
Derudover sendes en delprøve til på 250 gr. pr. parcel til Teknologisk Institut der laver renhed, vand % og TKV og sender derefter en prøve på 350 gr. til Eurofins Testing til analyse for råprotein.

INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for landbrug har deltaget i finansieringen af projektet..

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 40 34 21 71 eller på mail: iber@icoel.dk

Rettelser:
DatoTekst
28-03-2023Ændret projektnummer fra 1206 til 1040 (HJB)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk