Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
092302323 Pyridat til forstærkning af effekt mod hanespore og grøn skærmaks Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-05-2023
Fordelingsdato: 20-05-2023
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse den forstærkende effekt af pyridat (Onyx) ved bekæmpelse af hanespore og grøn skærmaks med mesotrion-midler samt at undersøge effekten af pyridat i forhold til landmandens samlede strategi for kemisk bekæmpelse af hanespore og grøn skærmaks.

BAGGRUND: Hanesporer og grønskærmaks spirer frem over en lang periode, så det er nødvendigt at finde strategier, hvor der ved flere sprøjtninger opnås en sikker og effektiv bekæmpelse og samtidig forebygge udvikling af ALS-resistens. Pyridat øger nedvisningshastigheden af ukrudt behandlet med mesotrion. Der er endvidere påvist synergi mellem pyridat og mesotrion.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgsareal med ensartet fremspiring af hanespore henholdsvis grøn skærmaks med 1-2 blade.
Bo Nygaard, Nordisk Alkali har kendskab til mulige forsøgsarealer og yder assistance til at udpege de egnede arealer. Bo Nygaard kontakter forsøgsleder og Seges når areal er udpeget. Seges og Bo Nygaard skal informeres når behandlingen udføres. Forud for anlæg indkaldes til et TEAMs møde om gennemførelse af forsøget.

ANLÆGSDATA: Gentagelser placeres, så der i gentagelserne hver for sig sikres en jævn bestand af hanespore/grøn skærmaks. Det betyder, at gentagelser ikke nødvendigvis ligger side om side eller i forlængelse af hinanden. Dog skal placeringen tage hensyn til at forsøgsværten kan behandle den omgivende mark.

FORSØGSSTEDER: Der anlægges 1 forsøg hos LFE 6 (Ytteborg) og 1 forsøg hos LFE 10 (Sønderjysk Landboforening)

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der indtil bedømmelsen i P03 IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Se forsøgsbetingelser. Efter bedømmelse af effekt (P03) udfører landmanden en opfølgende behandling mod hanespore/grøn skærmaks på hele forsøgsarealet. Før landmandens sprøjtning afdækkes felter på ca. 1 m2 i de ubehandlede parceller. Sidste bedømmelse (P04) udføres efter landmandens behandling/behandlinger. Efter sidste bedømmelse (P04) kan hanespore/grøn skærmaks luges eller nedvisnes i de fire små ubehandlede felter.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 11 - 12
Hanespore med 1-2 blade
0,5 l Onyx EC
0,15 kg Tocalis
0,5 l Renol
3Stadium 11 - 12
Hanespore med 1-2 blade
0,5 l Onyx EC
0,1 kg Tocalis
0,5 l Renol
4Stadium 11 - 12
Hanespore med 1-2 blade
0,2 kg Tocalis
0,5 l Renol
5Stadium 11 - 12
Hanespore med 1-2 blade
0,15 kg Tocalis
0,5 l Renol
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
Led 2-5 behandles når hanespore/grøn skærmaks har 1-2 blade, forventeligt omkring majsens st. 11-12.

Alle led behandles af landmanden efter bedømmelsen i P03. Der afdækkes et felt med pap eller plast på ca. 1 m2 i hver parcel i led 1. Afdækningen fjernes efter sprøjtning.

KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 11 - 12, Før 1. sprøjtning
ForsøgVÆKSTSTADIUM (BBCH).
Hanespore, stadie efter BBCH (vækststadium for de tidligst fremspirede planter)
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
HANESPORE planter/m2.
Tælleflade 1/4 m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
Græsukrudt ialt
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
Tokimbladet ukrudt ialt
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
GRØN SKÆRMAKS planter/m2.
Tælleflade: 1/4 m2.
 
P03Stadium 14 - 16, 7-14 dage efter behandling, når effekten er slået igennem
ForsøgVÆKSTSTADIUM (BBCH).
Hanespore, stadie efter BBCH (vækststadium for de tidligst fremspirede planter)
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
Tokimbladet ukrudt ialt. Hvis en ukrudtsart er dominerende, tælles den for sig.
 
ParcelHANESPORE planter/m2.
Tælleflade 1/4 m2.
 
ParcelHANESPORE biomasse, visuelt bedømt.
 
ParcelGRØN SKÆRMAKS planter/m2.
Tælleflade: 1/4 m2.
 
ParcelGRØN SKÆRMAKS biomasse, visuelt bedømt.
 
P04Stadium 18 - 21, 14-21 dage efter landmandens behandling, når effekten er slået igennem
ForsøgVÆKSTSTADIUM (BBCH).
Hanespore, stadie efter BBCH (vækststadium for de tidligst fremspirede planter)
 
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
Forsøg*1 .
VÆKSTSTADIUM (BBCH). Grøn skærmaks, stadie efter BBCH (vækststadium for de tidligst fremspirede planter)
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4, 5
HANESPORE planter/m2.
Tælleflade 1/4 m2.
 
ParcelHANESPORE biomasse, visuelt bedømt.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4, 5
TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
Tokimbladet ukrudt ialt. Hvis en ukrudtsart er dominerende, tælles den for sig.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4, 5
GRØN SKÆRMAKS planter/m2.
Tælleflade: 1/4 m2.
 
ParcelGRØN SKÆRMAKS biomasse, visuelt bedømt.
 


VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Bedømmelsestidspunkt vil ligge ca. 8 dage efter behandling. Det er vigtigt at skelne mellem nyfremspiret ukrudt og ukrudt, som har været fremme på sprøjtetidspunktet. Det er effekten på det ukrudt, som har været fremme, der skal bedømmes. Virkemåde er meget forskellig. I led med pyridat vil blade være svedet af, så det tjekkes om planterne er døde ved at se på hjerteskud. I led med mesotrion alene er planter stadig grøngule, så det tjekkes at væksten er stoppet.
Selv om fokus i denne forsøgsplan er på hanespore og grøn skærmaks, ønskes der optælling af tokimbladet ukrudt på artsniveau.

HØST: Forsøget høstes ikke.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Afgrødetæthed
- Fordeling af ukrudtsbestanden
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Onyx EC GHS02 GHS07 GHS09
Renol GHS05
Tocalis GHS08 GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk