Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091912323 Bekæmpelse af gråbynke i korn Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-06-2023
Fordelingsdato: 03-04-2023
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af ukrudtsmidler mod gråbynke i korn, hvor der findes de bedste muligheder for at udføre en effektiv kemisk bekæmpelse.

BAGGRUND: Der er senest udført landsforsøg med bekæmpelse af gråbynke i 2001-2002 og efterfølgende er der kommet en række nye produkter med andre aktivstoffer på markedet. Gråbynke udgør et stort ukrudtsproblem på en del arealer, især i sædskifter med kartofler og majs.

FORSØGSBETINGELSER: Vårbyg med en jævn bestand af gråbynke. Gråbynke skal være synligt i vækst ved anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøgsparceller placeres i et område af en vårbygmark med en jævn bestand af gråbynke. Parceller kan placeres i flere blokke, hvis bestanden optræder i pletter. Behandlingerne udføres i en parcellængde, der sikrer, at der i hver parcel forekommer mindst 20 planter i ensartet størrelse. Led A til T i faktor 2 er ikke fysiske parceller, men er 20 enkeltplanter inden for en parcel i faktor 1.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer, 2 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der ikke bekæmpes ukrudt udover forsøgsbehandlingerne. Ellers behandles som den omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 31 - 32
Når gråbynke er 10-15 cm
0,75 l Mustang forte
3Stadium 31 - 32
Når gråbynke er 10-15 cm
1 U46 M
4Stadium 31 - 32
Når gråbynke er 10-15 cm
1 l Zypar
5Stadium 31 - 32
Når gråbynke er 10-15 cm
0,5 l Zypar
0,75 U46 M
6Stadium 31 - 32
Når gråbynke er 10-15 cm
0,6 l Catch
7Stadium 31 - 32
Når gråbynke er 10-15 cm
0,25 l Pixxaro EC
5 g Nuance Max 75 WG
0,75 U46 M
8Stadium 31 - 32
Når gråbynke er 10-15 cm
0,35 l Pixxaro EC
7,5 g Nuance Max 75 WG


Faktor 2: Gråbynke planter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
ASubplot 1
BSubplot 2
CSubplot 3
DSubplot 4
ESubplot 5
FSubplot 6
GSubplot 7
HSubplot 8
ISubplot 9
JSubplot 10
KSubplot 11
LSubplot 12
MSubplot 13
NSubplot 14
OSubplot 15
PSubplot 16
QSubplot 17
RSubplot 18
SSubplot 19
TSubplot 20
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Der anvendes 150-200 l vand pr. ha.
Led 2-8 behandles når hovedparten af gråbynker er 10-15 cm og i god vækst. Det forventes at være i afgrødens stadie 31-32. Før sprøjtning markeres 20 planter med piberenser og en gul stiketikette, så de kan genfindes på bedømmelsestidspunktet. De markerede planter skal have en ensartet størrelse.

KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 31 - 32, Før behandling
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgFOTO digital.
Foto af gråbynke
 
ForsøgGRÅBYNKE Højde, cm, .
(gennemsnitlig højde)
 
P02Stadium 37 - 39, 4 - 6 uger efter behandling
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelGRÅ BYNKE biomasse, visuelt bedømt, (visuelt bedømt).
 


VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Bedømmelsen udføres når effekten er slået fuldt igennem for alle behandlinger. Der kan gå op til 5-6 uger. Der udføres en visuel bedømmelse af biomasse. Forholdstal 100 er en gennemsnitsplante fra ubehandlet, som bringes med rundt ved bedømmelse af alle enkeltplanter i alle parceller. Dvs. 20 planter (subplot 1-20) x 2 gentagelser x 7 led = 280 enkeltbedømmelser.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Afgrødetæthed
- Fordeling af ukrudtsbestanden
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Catch GHS07 GHS09
Mustang forte GHS07 GHS09
Nuance Max 75 WG GHS08 GHS09
Pixxaro EC GHS07 GHS09
U46 M GHS05 GHS07 GHS09
Zypar GHS07 GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk