Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070282323 Kvælstoffikserende bakterier til vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-03-2024
Fordelingsdato: 29-03-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At dokumentere effekten af produkter indeholdende kvælstoffikserende bakterier under danske forhold.

BAGGRUND: Produkter indeholdende kvælstoffikserende bakterier markedsføres kraftigt, med argumentation om at de hjælper afgrøden ved at tilføre kvælstof ved fiksering af kvælstof fra luften. Det skulle medføre, at der kan opnås et merudbytte, alternativt spares kvælstof i handelsgødning. Dette afprøves med to forskellige produkter i vinterhvede.

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen eller i forudgående efterår. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst. For at forebygge manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 2 kg mangansulfat pr. ha én gang i foråret.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Ved behov2 kg
PK 0-4-21 m. Mg S CuBåde mark og forsøg500 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 2 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Sene behandlinger med græsmidler bør undgås, da det kan påvirke afgrødens farve. Det er meget vigtigt, at f.eks. svampeangreb ikke reducerer udbyttepotentialet. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
215-03-2023

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
315-03-2023

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2023

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
415-03-2023

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2023

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
515-03-2023

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2023

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
615-03-2023

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2023

Medio april
150 kg N556 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
715-03-2023

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2023

Medio april
200 kg N741 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
815-03-2023

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 30333 g BlueNUdsprøjtet
915-03-2023

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 3050 g VixeranUdsprøjtet
1015-03-2023

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2023

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 30333 g BlueNUdsprøjtet
1115-03-2023

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2023

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 3050 g VixeranUdsprøjtet
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Medio marts
  • I led 2-11 tildeles 50 kg N som NS 27-4

Medio april
  • I led 3 tildeles 50 kg N som NS 27-4
  • I led 4, 5, 10 og 11 tildeles 100 kg N som NS 27-4
  • I led 6 tildeles 150 kg N som NS 27-4
  • I led 7 tildeles 200 kg N som NS 27-4

Stadium 30
  • I led 9 og 11 udsprøjtes Vixeran i 200 l/ha vand
  • I led 8 og 10 udsprøjtes BlueN i 200 l/ha vand
pH i vandet, der anvendes til udsprøjtning skal ligge mellem pH 5 og 8. Vandet må ikke være behandlet med klor. Begge produkter udsprøjtes som en morgensprøjtning, ved lufttemperatur mellem 10 og 20 grader.


Stadium 37
  • I led 5-7 tildeles 50 kg N som NS 27-4


GØDNING: NS 27-4, Vixeran og BlueN leveres fra Teknologisk Institut. Mangansulfat skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0113-03-2023, Før 1. gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, kg i prøvedybde
N-MIN, prøvedybde, cm
NH4-N, ppm i prøvedybde
NO3-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
MGT, 0 -25 cm dybde
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
P02Stadium 37
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P03Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
GLUTEN14, %
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDVE/NDVI.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Afgrødetæthed ved anlæg af forsøg
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Furdal Nielsen: 92 43 31 76 eller på mail: kfur@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
01-06-2023Tilføjet projektnr 3621 (HJB)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk