Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040342323 Kemisk nedvisning af spisekartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-07-2023
Fordelingsdato: 04-04-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At optimere anvendelsen af Mizuki ved nedvisning af spisekartofler.

BAGGRUND: På grund af et EU-forbud mod diquat (Reglone) er der behov for at optimere anvendelse af det eneste effektive middel til nedvisning af kartofler. I forsøgene indgår pyraflufen (Mizuki) kombineret med forskellige tidspunkter for udbringning af Mizuki og forskellige vandmængder.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der jævnligt har været dyrket kartofler i sædskiftet.
 • Der må ikke være problemer med nematoder på arealet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.

 • ANLÆGSDATA: Bruttoparcel 4 rækker. Høstparcel minimum 2 rækker i alt minimum 15 m2.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Der grundgødskes med N, P og K som for spisekartofler.
  Der må ikke foretages anden nedvisning end forsøgsbehandlingerne.
  Vanding, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Nedvisning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  128-07-2023
  Når 5 % af knoldene gennemsnitlig er over 60 mm
  Aftopning
  31-07-2023
  3-4 dage efter aftopning
  1 l Mizuki300 l Vand
  03-08-2023
  5-7 dage efter 1. behandling med Mizuki
  1 l Mizuki300 l Vand
  228-07-2023
  Når 5 % af knoldene gennemsnitlig er over 60 mm
  Aftopning
  31-07-2023
  3-4 dage efter aftopning
  2 l Mizuki300 l Vand
  03-08-2023
  5-7 dage efter 1. behandling med Mizuki
  1 l Mizuki300 l Vand
  328-07-2023
  Når 5 % af knoldene gennemsnitlig er over 60 mm
  Aftopning
  31-07-2023
  3-4 dage efter aftopning
  2 l Mizuki300 l Vand
  03-08-2023
  5-7 dage efter 1. behandling med Mizuki
  2 l Mizuki300 l Vand
  421-07-2023
  5-7 dage inden aftopning
  2 l Mizuki300 l Vand
  28-07-2023
  Når 5 % af knoldene gennemsnitlig er over 60 mm
  Aftopning
  31-07-2023
  3-4 dage efter aftopning
  1 l Mizuki300 l Vand
  521-07-2023
  5-7 dage inden aftopning
  2 l Mizuki300 l Vand
  28-07-2023
  Når 5 % af knoldene gennemsnitlig er over 60 mm
  Aftopning
  31-07-2023
  3-4 dage efter aftopning
  1 l Mizuki300 l Vand
  03-08-2023
  5-7 dage efter 1. behandling med Mizuki
  1 l Mizuki300 l Vand
  621-07-2023
  5-7 dage inden aftopning
  2 l Mizuki300 l Vand
  28-07-2023
  Når 5 % af knoldene gennemsnitlig er over 60 mm
  Aftopning
  31-07-2023
  3-4 dage efter aftopning
  2 l Mizuki300 l Vand
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Kørselshastighed 4-5 km/t. Der anvendes almindelig sprøjteteknik med dobbeltvinklede dyser.
 • Led 4-6 sprøjtes med 2 l/ha Mizuki 5-7 dage inden aftopning på den dag med størst solindstråling.
 • Led 1-6 aftoppes på samme tid, når der er ca. 5 pct. knolde > 60 mm.
 • Led 1-6 sprøjtes med Mizuki 3-4 dage efter aftopning på den dag med størst solindstråling. Led 1, 4 og 5 med 1 l/ha og led 2, 3 og 6 med 2 l/ha.
 • Led 1-3 og 5 sprøjtes med Mizuki 5-7 dage efter sidste behandling med Mizuki på den dag med størst solindstråling. Led 1, 2 og 5 med 1 l/ha og led 3 ned 2 l/ha.
 • Der anvendes en vandmængde på 300 liter vand/ha ved alle behandlinger.

 • LÆGGEMATERIALE: Sorten Ditta leveres fra AKV-Langholt.
  Læggeafstand 25 cm.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2023, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0228-07-2023, Før aftopning
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1
  FOTO digital.
  Foto tages ud over forsøget
   
  P0303-08-2023, Før sidste sprøjtning
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
   
  P0424-08-2023, 3 uger efter sidste behandling
  ParcelGENVÆKST % planter m.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
  FOTO digital.
  Foto som viser parcellen 3-4 meter frem. Uploades som notat i PC-Markforsøg.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
   
  P0531-08-2023, 28 dage efter sidste behandling
  ParcelGENVÆKST % planter m.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
   


  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold bedes skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til landskonsulent Lars Bødker: 20 18 36 94 eller på mail: lab@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  11-07-2023Forsøgbehandlinger ændret efter anvisning fra MANA. Enkelt forsøg slettet og nedarvet igen (tep)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Mizuki GHS05 GHS07 GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk