Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
060092323 TEST DESIGN Emission ved destruktion af undersåede og eftersåede efterafgrøder med forskellige destruktionsmetoder om efteråret - med lattergasmålinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-03-2023
Fordelingsdato: 12-03-2023
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At sænke klimabelastningen ved mekanisk nedmuldning af efterafgrøder og sammenligne lattergasemissionen fra forskellige efterafgrødetyper (undersåede i vårsæd + sået efter høst af vårsæd), samt at sammenligne emissionen fra forskellige destruktionsmetoder (pløjning + harvning) på forskelligt tidspunkt (efterår, forår).

BAGGRUND: For at reducere landbrugets bidrag til klimagasudledningen er det relevant at undersøge, hvordan efterafgrøder bidrager, og hvad landmanden kan gøre for at minimere lattergasudledning. Derfor fokuserer denne forsøgsplan på at undersøge, hvilken type efterafgrøder, hvilke metoder til destruktion samt hvilket tidspunkt, der giver lavest lattergasudledningen fra efterafgrøder efter destruktion.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion.
Forsøget anlægges i vårsæd (korn, bælgsæd) i foråret 2023. Arealet skal være til rådighed indtil anlæg af ny vårsæd i 2024.
Forsøget anlægges med landmandens maskiner, der skal undersås efterafgrøde i vårsæden enten i forbindelse med såning af vårsæden, alternativt ved sidste radrensning, og sås efterafgrøder efter høst af vårsæden inden 15. august.
Omkring 20. oktober 2023 (afgøres sammen med forsøgsvært) destrueres efterafgrøderne med henholdsvis plov samt (disc)harve og plov. Det andet enkeltforsøg destrures forår 2024.
Etablering af efterafgrøder og destruktion (harvning + pløjning) udføres af landmanden/forsøgsvært. I samme mark skal der anlægges et forsøg af plan 040432323 hvor efterafgrøden skal destrueres om foråret.

VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsætning så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

ANLÆGSDATA: Efterafgrøden udsås af landmand i parceller der passer til hans udstyr (gerne 6 x 20 meter). Rammerne til lattergasmålingerne skal placeres i midten af parcellerne. Parceller og rammer afsættes med stang-GPS så det er muligt at placere målekamrene på præcis samme sted i parcellen efter jordbearbejdning.
Reducer færdsel omkring rammen i forbindelse med prøvetagning til et minimum.
Det anbefales at der skiltes omkring forsøget, for at undgå unødig færdsel på arealet.


DESIGN DATA: Split-Block, 2 faktorer (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: Split-Block. Anlægsparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
Gødskning og sprøjtningBlindstriglingBåde mark og forsøg
RadrensningBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Vårsæd gødskes og ukrudtsbehandles som omgivende mark.
Halmen fjernes eller snittes fint og fordeles jævnt.


INSTALLATION AF RAMMER: I denne forsøgsserie anvendes ramme+kammersæt af 75 x75 cm. Hvis der i forbindelse med grundbehandlinger eller forsøgsbehandlinger er behov for at fjerne rammerne, er det vigtigt, at der på forhånd er valgt en metode til at genfinde placeringen. Rammerne må ikke forskydes mere end højst 5 cm fra udgangspunktet og derfor anbefales det, at der bruges GPS.
Det er vigtigt, at rammerne geninstalleres umiddelbart efter behandlinger er foretaget. Dette skyldes, at rammerne skal være installeret i jorden dagen før næste prøvetagning kan foretages. Måleparameter oprettes i PC Markforsøg, hvis rammer fjernes og geninstalleres udover i forbindelse med de planlagte markoperationer.
Ved rammeinstallation måles højde af rammen jf. Vejledning til installation af rammer og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og registreres ikke i PC Markforsøg.

Såning og ukrudtsbekæmpelse foretages af forsøgsvært og det er vigtigt, at den forsøgsansvarlige er i tæt dialog med forsøgsværten om tidspunkt for markoperationer. Når datoer for disse operationer kendes, kontaktes Casper Laursen, Innovationscenter ofr Økologisk Jordbrug, så prøveudtagningsplanen kan tilpasses herefter.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen efterafgrøde
201-04-2023
Efterafgrøde
310-08-2023
Efterafgrøde


Faktor 2: Destruktion af efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A20-10-2023
Pløjning
B20-10-2023
Harvning
20-10-2023Pløjning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Efterafgrøde, faktor 1:
 • Efterafgrøden i led 2 udsås i forbindelse med etablering af vårsæd eller ved sidste radrensning afhængig af landmandens system.
 • Efterafgrøden i led 3 udsås efter høst inden 15. august.

  Destruktion af efterafgrøde, faktor 2::
 • Led A harves og pløjes efterfølgende omkring 20. oktober 2023
 • I led B udføres kun pløjning.

  Der måles lattergasemission i de første uger af vårsædens vækstperiode.
 • UDSÆD: Leveres direkte til forsøgsvært fra InstitutInnovationscenter for Økologisk Landbrug.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-10-2023, Samme dag som destruktion af efterafgrøden
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
  Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
   
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
   
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ParcelRAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
  Indberettes via OneDrive
   
  P0221-10-2023, M01
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0308-04-2022, M02
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0412-04-2022, M03
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  P0515-04-2022, M04
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0619-04-2022, M05
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0722-04-2022, M06
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0825-04-2022, M07
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0915-07-2022, Efter, sidste måledag
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ForsøgFJERNELSE AF RAMMER dato for.
  Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
   
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR FJERNELSE Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
   
  ParcelKUMULATIV FLUX N2O-N kg/ha.
  Udfyldes af TI
   
  P1011-04-2022, Geninstallation af rammer efter nedmuldning
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
   
  ParcelRAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg. Afgrøde indberettes ligeledes, så det fremgår hvornår græsmarken blev anlagt.

  PLANTEPRØVE: Skal udtages på forsøgsniveau, men er oprettet til kun er skulle tages kun i led 1. dette skyldes at systemet ikke kan udskrive labels og følgesedler, hvis planteprøven er på forsøgsniveau. Der udtages prøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse. Det er alt plantedække, som afklippes.

  JORDMÅLINGER: Installation af Tomst-jordsensor sker i forbindelse med installation af rammer første gang, jf. datoer angivet under måletider. Tomst-jordsensoren måler jordfugtighed og -temperatur kontinuert gennem hele forsøgsperioden. Den placeres forsigtigt i jorden tæt på rammen i standardforsøgsled 2 i 1.gentagelse. Jordsensorens ID registres i et notat. Tomst-jordsensoren fjernes først, når rammerne fjernes efter sidste måletid.
  Ved hver gasprøvetagning måles jordfugtighed- og temperatur omkring rammen med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres til PC Markforsøg.

  LATTERGASPRØVEUDTAGNING Udtagning af lattergasprøver følger prøvetagningsstrategien med måledage (M01, M02 …), jf. regneark delt i fælles mappe i OneDrive. Efter hver gasprøvetagning registreres dato både i regnearket og i PC Markforsøg. Husk ligeledes at indtaste tidsregistreringsark via OneDrive.
  Prøvetagningerne foretages jf. Vejledning til udtagning af lattergasprøver og det er vigtigt, at området omkring rammen holdes repræsentativt og påvirkes mindst muligt, ligesom området indenfor rammen ikke må forstyrres ud over planlagte behandlinger.
  Der holdes løbende kontakt med Teknologisk Institut og SEGES for opfølgning på udtagningsstrategien i forhold til hvordan sæsonen udvikler sig, og for at sikre den mest optimale strategi efter vejrmæssige og praktiske forhold.
  Ved spørgsmål kontakt Ann Britt Værge, abv@teknologisk.dk, 7220 1032.

  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.
  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle målinger indberettes løbende til Teknologisk Institut. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Beskrivelse af kløvergræs før nedmuldning
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved afsluttede målekampagne

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Casper Laursen: 30 26 06 56 eller på mail: casl@icoel.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk