Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040112323 Stigende N-gødskning ved hjælp af afgasset gylle i stivelseskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 29-03-2023
Fordelingsdato: 03-04-2023
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet er at klarlægge gødningsværdien af stigende mængder kvælstof i afgasset gylle til brug i stivelseskartofler.

BAGGRUND: Anvendelsen af organisk gødning stiger i takt med anlæggelsen af flere biogasanlæg samt stigende priser på handelsgødning. Kvælstof bundet i organisk form, både fra almindelig gylle og afgasset gylle, frigives langsommere end kvælstof i handelsgødning. Der er derfor behov for at undersøge den optimale kombination af kvælstof tilført fra henholdsvis afgasset gylle og handelsgødning samt beregne nettoøkonomien ved brug af en stigende mængde kvælstof i husdyrgødning. Det tilsigtes at tilføre den samme mængde N, P og K til alle forsøgsled.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der jævnligt har været dyrket kartofler i sædskiftet.
 • Der må ikke være problemer med nematoder på arealet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.
 • Der må ikke have været udbragt organisk gødning i 2023

 • ANLÆGSDATA: Der skal være min 17-20 m værn i enderne af forsøget til at komme rundt med gyllevogn. Mellem parceller skal der være en værn, hvor man kan starte/stoppe gyllegrej, samt sikre at man kommer op i rigtig hastighed, så gylledoseringer bliver korrekte. Bruttoparcellerne skal være 4 rækker og 10 m lange, dvs. 30 m3. Høstparcellen er 2 rækker a 10 meter, dvs. 15 m2.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  JordbehandlingPløjningKun forsøg
  DybdeharvningKun forsøg
  Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Forsøget pløjes før udbringning af husdyrgødning og protamylasse. Der må ikke tilføres anden gødning end forsøgsgødningen.
  Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse og udbringning af mangan foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  110-04-2023
  Før lægning
  0 kg NH4-N0 t Gylle afgasset
  200 kg N557 kg NS 27-4
  213 kg K4,5 t Protamylasse 2403
  30 kg P75 kg Tripelsuperfosf.20 S
  68 kg S160 kg Kieserit
  35 kg Mg
  0 kg Cl
  201-04-2023
  Prøve tages til at fastsætte udbringningsmængden
  NH4-NGylle afgasset 2404
  10-04-2023
  Før lægning
  50 kg NH4-N14,8 t Gylle afgasset 2405
  150 kg N420 kg NS 27-4
  213 kg K3,35 t Protamylasse 2403
  30 kg P25 kg Tripelsuperfosf.20 S
  58 kg S150 kg Kieserit
  35 kg Mg
  46 kg Cl
  310-04-2023
  Før lægning
  100 kg NH4-N29,5 t Gylle afgasset 2405
  100 kg N330 kg NS 27-4
  213 kg K1 t Protamylasse 2403
  30 kg P137 kg Kaliumsulfat 41 S
  73 kg S150 kg Kieserit
  36 kg Mg
  91 kg Cl
  410-04-2023
  Før lægning
  150 kg NH4-N44,5 t Gylle afgasset 2405
  50 kg N185 kg NS 27-4
  213 kg K117 kg Kaliumsulfat 41 S
  40 kg P
  59 kg S135 kg Kieserit
  35 kg Mg
  138 kg Cl
  510-04-2023
  Før lægning
  200 kg NH4-N59,2 t Gylle afgasset 2405
  0 kg N
  218 kg K
  53 kg P
  25 kg S100 kg Kieserit
  35 kg Mg
  184 kg Cl
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2403OK LaboratoriumProtamylasseAMMONIUM-N, % i tørstof
  CL, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2404OK LaboratoriumGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  CL, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2405OK LaboratoriumGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  CL, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gylle udbringes af Ytteborg dette koordineres med Morten Krupa, tlf 2016 3227 fra Ytteborg.

  OBS Senest 8 dage før udbringning udtages gylleprøve 2404 for at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Denne forprøve sendes til OK-lab med tilsendte labels og følgeseddel vedhæftet forsøgsplan. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).
  HUSK at tilføje analyse af klorindhold.

  Hvis analyse for protamylase ikke forefindes, udtages der en prøve (2403).

  På baggrund af disse analyseresultater beregnes doseringen af gødninger i forsøgene. Mængder tilrettes under forsøgsbehandlinger.

  Efter pløjning nedfældes husdyrgødningen. Gylleprøve 2405 udtages ved behandling og indsendes til analyse ved OK-Lab (HUSK at tilføje analyse af klorindhold), og den udbragte mængde registreres.

  Øvrige gødningstyper udbringes før lægning. Gødningsmængderne justeres på baggrund af prøver udtaget af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen, brug evt. vedhæftede regneark.

  For bedre forståelse for tilført mængde næringsstoffer, se eksempel i skitsen.

  Læggeafstand 33 cm.

  GØDNING: Handelsgødning, husdyrgødning og protamylasse skaffes lokalt.

  LÆGGEMATERIALE: Læggemateriale af sorten Ydun af KMC.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2023, Ved anlæg, før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  LER, % i jord 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  SILT, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  RT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  P0219-06-2023, 25 dage efter fuld fremspiring
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0326-06-2023, 7 dage efter 1. måling med Horiba NO3 sensor
  Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0403-07-2023, 7 dage efter 2. måling med Horiba NO3 sensor
  Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0518-07-2023, 14 dage efter 3. måling med Horiba NO3 sensor
  Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0625-07-2023, 14 dage efter 4. måling med Horiba NO3 sensor
  ledPLANTEPRØVE-UDT. .
  Prøven sendes til OK Laboratorium. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
  PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0715-08-2023, Ca. 4 uger efter 5. måling med Horiba NO3 sensor
  ledPLANTEPRØVE-UDT. .
  Prøven sendes til OK Laboratorium. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
  PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0801-10-2023, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE til KMC.
  Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  STIVELSE, % af råvare


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE TIL NITRATMÅLING: Der udtages i alt 24 bladstængler pr. parcel. Bladstænglen tages ved basis af det 4. øverste blad, hvorefter småbladene fjernes. Det sikres, at bladstænglerne efter udtagning ikke udsættes for direkte sollys eller varme indtil der måles med Horiba NO3-sensoren.

  PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning. Bemærk, at det er småblade, der skal samles og IKKE hele kartoffelblade!
  Prøven sendes til OK Laboratorium med egne følgesedler, ligesom resultater skal indtastes. Omkostninger til dette er inkluderet i Betaling for forsøgsarbejde.

  OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING: Der udtages en knoldprøve ved høst på 10 kg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering- her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Malte Nybo Andersen: 2927 9489 eller på mail: mana@seges.dk.  Skitser

  Bilag
  BeskrivelseFil
  Følgeseddel OK lab gylle.pdfFølgeseddel OK lab gylle.pdf
  Gødningsberegner N niveauer i afgasset gylle.xlsxGødningsberegner N niveauer i afgasset gylle.xlsx
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk