Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
060082323 TEST CIKADER Forebyggelse af cikader i stivelseskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-03-2023
Fordelingsdato: 08-03-2023
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme det optimale tidspunkt for første behandling mod voksne cikader.

BAGGRUND: Registreringsnettet for cikader anvendes til at fastlægge første og anden behandling af henholdsvis de flyvende cikader og cikadenymfer. Undersøgelserne i 2019 – 2022 viser, at det er muligt at monitere indflyv-ning af voksne cikader og tidspunkt for klækning af cikadenymfer. I nærværende forsøg undersøges tidspunkt for bekæmpelse af de voksne indflyvende cikader i forhold til fangst på gule limplader.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en mark, hvor der har været dyrket kartofler jævnligt i sædskiftet.
Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.


ANLÆGSDATA: Der anlægges parceller over 4 rækker. Bruttoparcellængde: 10 m. Høstparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Gødskning, vanding, og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
216-06-2023
7 dage før forventet peak
0,25 kg Mospilan SG
323-06-2023
Ved forventet peak
0,25 kg Mospilan SG
430-06-2023
7 dage efter forventet peak
0,25 kg Mospilan SG
507-07-2023
14 dage efter forventet peak
0,25 kg Mospilan SG
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


SPRØJTETEKNIK: Hastighed 4-5 km/t og 200 l vand/ha. Dysetype noteres som notat.

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der benyttes en vandmængde på ca. 200 l pr. ha. Datoer under behandlinger er vejledende. Der udsættes gule limplader i forsøget, som skiftes hver uge og indrapporteres via registreringsnettet for cikader.
 • Led 2 behandles, når kurven for fangst af vingede cikader er eksponentiel stigende, men ca. 7 dage før maximal indflyvning i forsøget.
 • Led 3 behandles ved maximal indflyvning.
 • Led 3 behandles 7 dage efter maximal indflyvning.
 • Led 5 behandles 14 dage efter maximal indflyvning.

 • KEMIKALIER: Skafffes lokalt.

  LÆGGEMATERIALE: Der anvendes sorten Stratos der leveres fra KMC. Planteafstand 33 cm.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-04-2023, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0201-07-2023
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 3
  ParcelCIKADER, NYMFER /10 blade.
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  P0307-07-2023
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 3
  ParcelCIKADER, NYMFER /10 blade.
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  P0414-07-2023
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 3
  ParcelCIKADER, NYMFER /10 blade.
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  P0521-07-2023
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: 1, 3
  ParcelCIKADER, NYMFER /10 blade.
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  P0628-07-2023
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: 1, 3
  ParcelCIKADER, NYMFER /10 blade.
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  P0704-08-2023
  Alle målinger i P07 udføres kun i led: 1, 3
  ParcelCIKADER, NYMFER /10 blade.
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  P0811-08-2023
  Alle målinger i P08 udføres kun i led: 1, 3
  ParcelCIKADER, NYMFER /10 blade.
  De vigtigste arter tælles for sig.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Der tælles cikadenymfer og bladlus på mindst 20 forskellige tilfældigt udvalgte planter i hver parcel. For hver plante udvælges tilfældigt én stængel. På denne stængel tælles nymfer på det nederste grønne blad. De nederste gule blade, som er under begyndende afmodning, fravælges. Resultatet opgøres som antal cikadenymfer pr. 10 blade.

  OPTAGNING: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold bedes skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til landskonsulent Lars Bødker: 20 18 36 94 eller på mail: lab@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Mospilan SG GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk