Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091602323 Bejdsning af majs, fugle (3 led) Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-03-2023
Fordelingsdato: 12-03-2023
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At vurdere effekten af bejdsning med midler, der kan nedsætte angrebet af råger og krager i fremspiringsfasen i majs.

BAGGRUND: I dag anvendes bejdsemidlet Korit (ziram) i majs i områder med problemer med fugleskader. Da midlet ikke forventes at forblive på markedet, ønskes effekten af andre midler afprøvet. SAT-ETE54 indeholder udtræk fra planter. Artemide indeholder aktivstoffet fra pyrethroidet Lamdex.


FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i en majsmark, hvor der er erfaring for fugleskader. Forsøget skal sås med en alm. majssåmaskine. Der leveres 1 unit majs pr. led af samme parti. Alle led er bejdset mod svampesygdomme med Redigo M.
OBS: Det er vigtigt at være opmærksom på, at der skal bruges værnemidler ved håndtering af de bejdsede frø.

ANLÆGSDATA:
Anlægsparcel afhænger af såmaskinen, men som minimum 12 majsrækker bred (9 m) og 50 m lang. Bedømmelser laves i de 4 midterste rækker.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 450m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerNP 26-6-0, Kun forsøg167 kg

GENEREL BEHANDLING: Der gives startgødning til majsen svarende til 200 kg NP 26-6.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Bejdsning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
104-05-2023

Ved såning
Ubejdset
204-05-2023
Bejdsning med SAT-ETE54
Ved såning
Bejdsning
304-05-2023
Bejdsning med Artemide
Ved såning
Bejdsning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Majsen sås når jordtemperaturen har passeret 8 grader og der samtidig er udsigt til en stabil vejrudvikling. Der sås 10 majsfrø pr. m2 svarende til 13,3 cm frøafstand ved 75 cm rækkeafstand. Det præcise antal såede frø registreres (såmaskinens indstilling). Frøene sås i 5 cm dybde målt fra jordoverfladen til underkanten af frøet. Startgødningen SKAL placeres i 10 cm dybde, der anvendes den startgødning som er beskrevet under "Generel behandling".

UDSÆD: Udsæd leveres ubejdset og bejdset direkte fra Corteva.

GØDNING: Startgødningen fremskaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0104-05-2023, Ved såning, af majs
ForsøgSÅDYBDE cm, .
 
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P0228-05-2023, Når majsen er i stadie 11
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Antal fremspirede planter tælles på 4 x 10 m række midt i parcellen. Måleflade i m2 (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
 
ParcelFUGLESKADE angrebne planter/m2.
Antal angrebne planter (se tekstafsnit: "FUGLESKADER") tælles på 4 x 10 m række midt i parcellen. Måleflade i m2 (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
FOTO digital.
Se tekstafsnit "FOTO"
 
P0304-06-2023, P02 + 1 uge
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Antal fremspirede planter tælles på 4 x 10 m række midt i parcellen. Måleflade i m2 (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
 
ParcelFUGLESKADE angrebne planter/m2.
Antal angrebne planter (se tekstafsnit: "FUGLESKADER") tælles på 4 x 10 m række midt i parcellen. Måleflade i m2 (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
FOTO digital.
Se tekstafsnit "FOTO"
 
P0411-06-2023, P02 + 2 uger
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Antal fremspirede planter tælles på 4 x 10 m række midt i parcellen. Måleflade i m2 (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
 
ParcelFUGLESKADE angrebne planter/m2.
Antal angrebne planter (se tekstafsnit: "FUGLESKADER") tælles på 4 x 10 m række midt i parcellen. Måleflade i m2 (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
FOTO digital.
Se tekstafsnit "FOTO"
 
P0518-06-2023, P02 + 3 uger
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Antal fremspirede planter tælles på 4 x 10 m række midt i parcellen. Måleflade i m2 (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
 
ParcelFUGLESKADE angrebne planter/m2.
Antal angrebne planter (se tekstafsnit: "FUGLESKADER") tælles på 4 x 10 m række midt i parcellen. Måleflade i m2 (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
FOTO digital.
Se tekstafsnit "FOTO"
 


FUGLESKADER: Antal planter angrebet af fugle optælles. Fugleskade viser sig ved, at fugle har taget frøene eller har trukket planter op for at tage frøet. Kan ses ved, at der er hul i jorden efter næbbet eller planter er rykket op og ligger på jordoverfladen.

FOTO: Foto tages, så der gives et indtryk af plantetallet i rækkerne, dette lægges ind på forsøgt vedhæftet i et notat.

HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed og sådybde ved etablering
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Var forsøget vellykket

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk