Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070312323 Flydende gødning til vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-03-2023
Fordelingsdato: 13-03-2023
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge hvordan effektiviteten er af flydende gødning ved tredeling af gødningen herunder hvis sidste tildeling udføres som bladgødskning.

BAGGRUND: Tildeling af kvælstof efter biomassebestemmelse i vækstsæsonen kræver en anvendelse af en kvælstoftildeling relativt sent i strækningsvæksten. Flydende gødning tildelt på jorden virker lidt langsommere end fast ammoniumnitrat-baserede gødninger. Det undersøges om effektiviteten kan opretholdes ved at anvende en del af den flydende gødning som bladgødning.

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke tilføres husdyrgødning. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst. For at forebygge manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 2 kg mangansulfat pr. ha én gang i foråret. Udbringning af flydende gødning på kun foregå med motoeriseret sprøjte monteret med driblerør.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Ved behov2 kg
Tripelsuperfosf.20 SBåde mark og forsøg125 kg
Kaliumchlorid 50. KaligødBåde mark og forsøg140 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 2 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-03-2023

Medio marts
100 kg N417 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,14 l Agrotain Ultra
15-04-2023

Medio april
80 kg N333 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,11 l Agrotain Ultra
Stadium 37
Udføres som morgen sprøjtning.
10 kg N56 kg N-18
l Sprede-klæbemiddel Sprede-klæbemiddel
Stadium 55
Udføres som morgen sprøjtning.
10 kg N56 kg N-18
l Sprede-klæbemiddel Sprede-klæbemiddel
215-03-2023

Medio marts
80 kg N333 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,11 l Agrotain Ultra
15-04-2023

Medio april
80 kg N333 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,11 l Agrotain Ultra
Stadium 3740 kg N167 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,06 l Agrotain Ultra
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udbringning af flydende gødning må kun foregå med motoriseret sprøjte monteret driblerør.

OBS: Gødningen vejes af før og efter udbringning og noteres som notat.

Medio marts
  • I led 1 tilføres 100 kg N i Dangødning NS 24-6, flydende gødning tilsat Agrotain ultra med driblerør
  • I led 2 tilføres 80 kg N i Dangødning NS 24-6, flydende gødning tilsat Agrotain ultra med driblerør
Vægtfylde på NS 24-6 har vægtfylde 1,29 kg/liter. Det vil sige 100 kg N svare til 417 kg eller 323 liter NS 26-4. Og 80 kg N svare til 333 kg eller 258 liter NS 26-4 pr. ha. Tilføres på tørre planter, men undgå direkte sol. Ikke på frossen jord, men 1-2 graders nattefrost er ingen hindring.

Medio april
  • I led 1 og 2 tilføres 80 kg N i Dangødning NS 24-6, flydende gødning tilsat Agrotain Ultra med driblerør
Vægtfylde på NS 24-6 har vægtfylde 1,29 kg/liter. Det vil sige 80 kg N svare til 333 kg eller 258 liter NS 26-4 pr. ha.

Stadium 37
  • I led 1 tildeles 10 kg N som N18 bladgødskning med fladsprede/ lowdrift-dyse. Der tilsættes spredeklæbemiddel umiddelbart før udbringningen. Gødning fortyndes svarende til 100-150 liter vand pr. ha. Det er vigtigt at bladgødskning udføres som morgen sprøjtning.
  • I led 2 tilføres 40 kg N i Dangødning NS 24-6, flydende gødning tilsat Agrotain Ultra med driblerør
Vægtfylde på NS 24-6 har vægtfylde 1,29 kg/liter. Det vil sige 40 kg N svare til 167 kg eller 130 liter NS 26-4 pr. ha..
Vægtfylde på N 18 har vægtfylde 1,14 kg/liter. Det vil sige 10 kg N svarer til 56 kg gødning eller 49 liter N 18 pr. ha.

Stadium 55
  • I led 1 tildeles 10 kg N som N18 bladgødskning med fladsprede/ lowdrift-dyse. Der tilsættes spredeklæbemiddel umiddelbart før udbringningen. Gødning fortyndes svarende til 100-150 liter vand pr. ha. Det er vigtigt at bladgødskning udføres som morgen sprøjtning.
Vægtfylde på N 18 har vægtfylde 1,14 kg/liter. Det vil sige 10 kg N svarer til 56 kg gødning eller 49 liter N 18 pr. ha.

GØDNING: Dangødning og Agrotain leveres af Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0114-03-2023, Før 1. gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, kg i prøvedybde
N-MIN, prøvedybde, cm
NH4-N, ppm i prøvedybde
NO3-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
MGT, 0 -25 cm dybde
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
P02Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
GLUTEN14, %
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Afgrødetæthed ved anlæg af forsøg
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Furdal Nielsen: 92 43 31 76 eller på mail: kfur@seges.dk.


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Sprede-klæbemiddel GHS05 GHS07


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk