Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
052042323 Engrapgræs udlagt i ærter, UDLÆGSÅR - DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 16-03-2023
Fordelingsdato: 24-03-2023
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: Forsøget skal undersøge muligheden for udlægge engrapgræs i ærter sået på 30 cm. rækkeafstand og renholdelse med båndsprøjtning.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i markært i foråret 2023 og der høstes frø i 2024

ARBEJDSFORDELING:
LFE: afsætning af forsøg, registrering og sprøjtninger i Faktor B
Forsøgsvært: Alle bånd-/rækkesprøtninger


ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i en ærtemark med engrapgræs som udlæg. Rækkeafstanden er 30 cm. og parcel bredder tilpasses aktuelle maskiner til bånd-/rækkesprøjtning
Faktor 1 udføres med LFE's sprøjte i bruttoparcellen så der i hvert faktor 2 led kommer til at ligge en 1 og 2 ved siden af hinanden.
Se skitse nederst i planen

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 180m2. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HerbiciderFighter 480Både mark og forsøg0,4 l
Stomp CSBåde mark og forsøg0,5 l
Fighter 480Både mark og forsøg0,5 l
Stomp CSBåde mark og forsøg0,5 l
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget behandles som omgivende mark mht. gødskning og evt. svampesprøjtning

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
220-09-20230,12 l Agil 100 EC
0,05 l Hussar Plus OD
0,5 l Mero EC 80
15-03-2024
Bemærk først i 2024. Behandling vil fremgå på 2024 planen.
Ingen beh. dette år
Ingen beh. dette år


Faktor 2:
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AUbehandlet
BStadium 11 - 15
Når ærter 5-8 cm. høje
1 l FenixBåndspr. over ærterækker
med forsøgsværts maskine
CStadium 11 - 15
Når ærter 5-8 cm. høje
1 l FenixBåndspr. over ærterækker
med forsøgsværts maskine
01-09-2023
Efter høst
2 kg Roundup PowerMax XLRækkesprø. m. rækker afskærmet
med forsøgsværts maskine
DStadium 11 - 15
Når ærter 5-8 cm. høje
1 l FenixBåndspr. over ærterækker
med forsøgsværts maskine
01-09-2023

Efter høst
2 kg Roundup PowerMax XLRækkesprø. m. rækker afskærmet
med forsøgsværts maskine
01-04-2024
Bemærk først i 2024. Behandling vil fremgå på 2024 planen.
Forår ved begyndende vækst
Ingen beh. dette årRækkesprø. m. rækker afskærmet
med forsøgsværts maskine
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Faktor 1
 • Behandles september med 0,12 l. Agil + 0,05 Hussar Plus OD
 • Behandles Marts 2024 med 0,09 Hussar Plus OD og 0,5 l. Mero

  Faktor 2
 • Led B, C og D Båndsprøjtes med 1,0 l. Fenix over ærterækkerne når de er 5-8 cm. høje
 • Led C og D rækkesprøjtes efter høst af ærter mellem engrapgræs rækkerne med 2,0 kg. Roundup Power Max
 • Led D rækkesprøjtes ved vækststart 2024 mellem engrapgræs rækkerne med 2,0 kg. Roundup Power Max

 •  

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-05-2023
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelENGRAPGRÆS karakter 0-10, 0=ingen engrapgræs. 10=total dækning.
   
  ParcelAFGRØDENS TILSTAND karakter 0-10.
   
  P0215-08-2023
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   


  KEMIKALIER: Fighter, Stomp, Fenix og Roundup leveres af avler
  Agil100 EC, Hussar Plus OD og Mero EC 80 Leveres fra Teknologisk Institut

  HØST: Høstes ikke forsøgsmæssigt i 2023

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, URKUDT: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Juranich: 23 11 14 59, mail: knjh@seges.dk


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agil 100 EC GHS07 GHS08 GHS09
  Fenix GHS08 GHS09
  Fighter 480 GHS07 GHS08
  Hussar Plus OD GHS05 GHS09
  Mero EC 80 GHS07
  Roundup PowerMax XL GHS09
  Stomp CS GHS08 GHS09

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk