Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040062323 Ukrudtsbekæmpelse i kartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 29-03-2023
Fordelingsdato: 03-04-2023
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige strategier til bekæmpelse af ukrudt i kartofler.

BAGGRUND: Anvendelsen af ukrudtsmidler i kartofler ønskes optimeret. Desuden afprøves pyraflufen i produktet Mizuki som alternativ til nedvisning med Reglone før fremspiring.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Anlægges på arealer med en stor ensartet ukrudtsbestand.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der jævnligt har været dyrket kartofler i sædskiftet.
 • Der må ikke være problemer med nematoder på arealet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.
 • Af hensyn til at undgå opformering af frøukrudt, kan ukrudt i 4. gentagelse fjernes efter diverse markbesøg er afviklet ca. medio juli eller efter aftale.

 • ANLÆGSDATA: Der anlægges parceller over 4 rækker i gentagelse 1-3. Gentagelse 4 lægges uden kartofler separat fra forsøget, således at der er et område med kartofler (gentagelse 1-3), samt et uden kartofler (gentagelse 4), så der opnås en større demonstrationsværdi. Bruttoparcellængde: 10 m.
  Led 6 udføres kun ved Dronninglund. Ved Arnborg fejlmarkeres leddet og flyttes til enden af design.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningLægge-datoBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Der må ikke foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen.
  Gødskning, vanding, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ubehandlet
  215-05-2023
  Før kartoflernes fremspiring
  0,25 l Centium 36 CS200 l Vand
  1,5 l Roundup Flex XL
  2 l Ammoniumsulfat-opløsning
  0,15 l Sprede-klæbemiddel
  20-05-2023
  Ved 1-2 % fremspiring
  2 l Proman SC300 l Vand
  315-05-2023
  Før kartoflernes fremspiring
  0,25 l Centium 36 CS200 l Vand
  1,5 l Roundup Flex XL
  2 l Ammoniumsulfat-opløsning
  0,15 l Sprede-klæbemiddel
  20-05-2023
  Ved 1-2 % fremspiring
  1,5 l Fenix300 l Vand
  420-05-2023
  Ved 1-2 % fremspiring
  1 l Mizuki300 l Vand
  520-05-2023
  Ved 1-2 % fremspiring
  1 l Mizuki300 l Vand
  2 l Proman SC
  615-05-2023
  Før kartoflernes fremspiring
  1,5 l Roundup Flex XL
  2 l Ammoniumsulfat-opløsning
  0,15 l Sprede-klæbemiddel
  20-05-2023
  Ved 1-2 % fremspiring
  2 l Proman SC300 l Vand
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  SPRØJTETEKNIK: Hastighed 4-5 km/t. Dysetype noteres som notat.

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der benyttes en vandmængde på ca. 200 l pr. ha. Datoer under behandlinger er vejledende.
 • Led 2-3 behandles når ukrudt har kimblade, senest 5 dage før fremspiring. Vandmængde 200 liter/ha.
 • Led 2-5 behandles, når kartoflerne er 1-2 % fremspiret. Vandmængde 300 liter/ha.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.

  LÆGGEMATERIALE: Der anvendes sorten Seresta, der leveres fra KMC. Planteafstand 40 cm.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-04-2023, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0215-05-2023, Før sprøjtning, før kartoflernes fremspiring
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
  De 4-5 vigtigste arter tælles for sig.
   
  P0320-05-2023, Før sprøjtning ved 1-2% fremspiring
  Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelFOTO digital.
  Der tages et billede der viser hvor langt kartoflen er i sin topudvikling samt eventuelle forskelle i ukrudtsbestand.
   
  P0410-06-2023, 14 dage efter sidste behandling
  Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelSVIDNING/NEDV. karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen svidning, 10=helt nedvisnet.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
  De 4-5 vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  De vigtigste arter bedømmes for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  De 4-5 vigtigste arter bedømmes for sig.
   
  P0501-08-2023, Før nedvisning
  Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelKVIK % dækning af jord.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  P0615-09-2023, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  KARTOFFEL-PRØVE .
  Analyseres ved forsøgsstederne. Samlet prøvevægt 10 kg Se afsnit om PRØVEUDTAGNING.
  STIVELSE, % af råvare
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  PARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  GRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  TOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Bedømmelser af ukrudt sker altid i rækker med kartofler. Rækker uden kartofler i gentagelse 4 er kun til demonstration. Der udføres både en tælling af ukrudt og en visuel bedømmelse af biomasse for de dominerende ukrudtsarter.

  OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de 2 midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne mærkes med de tilsendte labels, som påklæbes manilamærker inden mærkning af prøverne. Prøverne analyseres ved forsøgsstederne

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold bedes skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Fenix GHS08 GHS09
  Mizuki GHS05 GHS07 GHS08 GHS09
  Proman SC GHS08 GHS09
  Roundup Flex XL GHS09
  Sprede-klæbemiddel GHS05 GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk