Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
050532323 Direkte såning af spinat Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-10-2023
Fordelingsdato: 20-02-2023
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse muligheden for, om direkte såning kan reducere ukrudts bestanden/fremspiringen og om der er økonomiske konsekvenser ved dette.

BAGGRUND: I takt med at der bliver færre herbicider til anvendelse i spinat skal der findes andre metoder at begrænse udkrudtstrykket på.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget er anlagt i "storparceller"og vil bestå af 2 led og 4 gentagelser.
 • Der er afsat 15.000,- i forsøgsbetalingen til LFE, der skal dække aflønning af forsøgsvært for at anlægge forsøget. Forsægsvært faktrurerer direkte til LFE.

 • ARBEJDSFORDELING:
 • Forsøgsvært sår forsøget og forestår alle behandlinger
 • LFE står for registrering og høst

 • ANLÆGSDATA: Forsøget sås i 6 m. brede parceller i ca. 50 meters længde.

  Design: Se skitse nederst

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 300m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Gødskning, Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov af forsøgsvært.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Såmaskine
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00
  Ingen pløjningDirekte-såning
  2Stadium 00
  PløjningSåning
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  KEMIKALIER: Skaffes lokalt
  GØDNING: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved såning
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0215-04-2023
  ParcelAFGRØDENS TILSTAND karakter 0-10.
  Vurdering af ensartethed.
   
  P0301-06-2023
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelPLANTEDÆKKE (drone) % dækning.
   
  P04Ved blomstring
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  ParcelUKRUDT planter/m2.
  Se tekst afsnint "VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER"
   
  ParcelFOTO med tælleramme.
   
  P0514 dage før høst
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  ParcelUKRUDT planter/m2.
  Se tekst afsnint "VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER"
   
  ParcelFOTO med tælleramme.
   
  P06Stadium 89, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 5 kg. Prøverne videresendes af Koldkærgård til analyse.
  SPIREEVNE, %
  Renhed, % i råvare (SVENSK), % i råvare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0.2 kg. Se tekstafsnit "KERNE/FRØ PRØVE"
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
 • Tokimbladet udkrudt: tælles inden for tællerammen i P04 og P05 hvor der også skal tages foto. De 3-4 dominerende arter, optælles hver for sig og oprettes som måleparametre hvor registreringen indtastes. Se "Vejledning i bedømmelser"

 • DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDRE/NDVI.

  KERNE/FRØ PRØVE: Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.

  Teknologisk Institut videresender prøverne til analyse for renhed, rent frø og spireevne hos Jensens Seeds A/S.
  Jensen Seeds A/S
  Ørbækvej 761
  5220 Odense SØ

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Juranich: 23 11 14 59, mail: knjh@seges.dk  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk