Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
031182323 Sorter af hvidkløver slætforsøg, UDLÆGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-11-2023
Fordelingsdato: 07-02-2023
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbytte, næringsindhold og persistens i sorter af hvidkløver.

BAGGRUND: I forsøgene indgår forskellige sorter. Sorterne kan være tilmeldt værdiafprøvning ved TystofteFonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste. Derudover kan sorterne være tilmeldt Landsforsøgene. Disse sorter er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse, i et andet land end Danmark.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Nord) og LFE 44 (Tystofte)

FORSØGSBETINGELSER: Arealet må ikke være kløvertræt. Anlægges på et forsøgsareal, hvor der er god vandforsyning eller vandforsyning efter regnskab. I udlægsåret udlægges i vårbyg, grønært/grønbyg eller uden dæksæd. Der høstes IKKE forsøgsmæssigt i udlægsåret. I 1., 2. og 3. brugsår høstes 5 slæt pr. år med udbyttemåling.
Forsøget ved LFE 6 bør anlægges på sandjord.

ANLÆGSDATA: Varighed: Forsøget ligger i udlægsåret + 3 brugsår.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Hvis der anvendes vårbyg som dæksæd, gødskes med moderate mængder kvælstof. Det er vigtigt, at der ikke opstår lejesæd i dæksæden.
Ukrudtsbekæmpelsen foretages med maks. 1,0 l Figther 480 + olie pr. ha. Bliver hvidkløver udlagt uden dæksæd (den bedste metode), bekæmpes ukrudt ved en tidlig slæt/afpudsning af afgrøden. Vær opmærksom på angreb af især bladrandbiller, der kan skade udlægget.
Arealet bør have en afgrødehøjde på 8 cm ved udgangen af oktober måned. Hvis dette ikke kan ske ved alm. drift, skal det afpudses.
Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 007 kg SilvesterHvidkløver
2Stadium 007 kg DLF TRF-33536Hvidkløver
3Stadium 007 kg DSVTr 9090013Hvidkløver
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der udlægges uden dæksæd eller i vårbyg med moderat udsædsmængde, maks. 50 kg vårbyg pr. ha i helsæd og maks. 70 kg vårbyg pr. ha i korn til modenhed. Forsøget sås med småparcelteknik omkring 1. april. Sådybde maks. 1 cm for hvidkløver. Forsøgsarealet SKAL være jævnt og tromlet fast inden såning af udlægget. De afprøvede hvidkløversorter iblandes 16 kg sildig alm. rajgræs

UDSÆD: Udsæd leveres udvejet og opsorteret til 18 x 1,5 meter brutto parceller (netteo 22,5 m2) fra Teknologisk Institut. Udsæden er iblandet alm. rajgræs. . Tystofte vejer selv ud.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Se afsnit om jordprøve
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
P0215-05-2023, Maj, ved problemer med fremspiring kontaktes Torben S Frandsen
ParcelFREMSPIRING KLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P0315-08-2023, Ca. 14 dage efter høst af 1. slæt, hvis det er udlagt uden dæksæd eller ca. 14 dage efter høst af helsæd eller af korn til modenhed.
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelHVIDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen hvidkløver, 10=total dækning.
 


HØST: Der høstes ikke forsøgsmæssigt i udlægsåret.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved såning/etablering
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torben S. Frandsen: 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk