Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070572323 Fosfor i biochar til vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-09-2023
Fordelingsdato: 08-03-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Hovedformålet er at undersøge fosforgødningsvirkningen af biochar baseret på separeret afgasset biomasse. Derudover undersøges effekt på reaktionstal og kvælstofudvaskningspotentiale (N-min målt i efteråret), og der screenes for eventuelle andre udbytteeffekter af biochar.

BAGGRUND: ’Der er stor fokus på anvendelsen af biochar i landbruget. Biochar baseret på biogasrestfibre vil have et højt fosforindhold, som gør produktet interessant som fosforgødningsmiddel. Det er derfor vigtigt at undersøge fosforgødningseffekten under markforhold. Mineral product er et biocharlignende restprodukt fra produktion af bioolie, som udvikles af firmaet Steeper i samarbejde med Aalborg Universitet.

FORSØGSBETINGELSER: Camilla Lemming, SEGES, kontakter LFE direkte i forhold til at finde forsøgsarealer: Forsøgsarealerne skal have lave fosfortal (under 2) eller det skal være et areal, hvor der tidligere er observeret udbytterespons for fosfortilførsel. Forsøgsarealerne må ikke i indeværende planperiode være tilført fosforholdige handelsgødninger, restprodukter eller husdyrgødning. I årerne efter forsøget (frem til 2025) ønskes der adgang til forsøgsarealet én gang årligt med det formål at udtage jordprøver for analyse af udviklingen i jordens fosfortal efter biochar-udbringning. Dyrkningen af arealet kan følge landmandens almindelige praksis, men hvis muligt bør fosforholdige gødninger undgås på arealet frem til og med 2025.

ANLÆGSDATA: Forsøgene anlægges med 2,5-3 meter brede bruttoparceller. Parcellerne skal være 15 m i længden. For led 9 er der dog kun produkt til udspredning på 24 m2, høstparcellens længde tilpasses til det areal hvor der er spredes mineral Produkt. Høstparcellen anlægges midt i bruttoparcellen, så randeffekt undgås. Forsøgene skal anlægges på tværs af agerretningen. Forsøgene skal opmåles/georefereres, så de enkelte parceller kan genfindes.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerNS 27-4Både mark og forsøg
Kaliumchlorid 50. KaligødBåde mark og forsøg200 kg
Kieserit, MagnesiumBåde mark og forsøg50 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.Grundgødskning:
 • Kvælstof i NS 27-4: Normen, dvs: 137 kg N pr. ha på JB 2og 4, 144 på JB 5-6 og 150 på JB 7-9.
 • Kalium: 100 kg K i kaliumchlorid,
 • Magnesium: 50 kg kiserit
 • Mn, Cu, Zn: Der gødskes med tilstrækkelige mængder Mn, Cu og Zn.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Fosfordosering og type
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  101-04-2023
  Ingen fosfor
  201-04-2023

  Før såning
  15 kg P75 kg Tripelsuperfosf.20 S
  301-04-2023

  Før såning
  30 kg P150 kg Tripelsuperfosf.20 S
  401-04-2023

  Før såning
  60 kg P300 kg Tripelsuperfosf.20 S
  501-04-2023

  Før såning
  30 kg P150 kg Tripelsuperfosf.20 S
  Placeret
  601-04-2023

  Før såning
  30 kg P2,54 t Biokul fra afgasset biomasse 2365
  701-04-2023

  Før såning
  90 kg P7,6 t Biokul fra afgasset biomasse 2365
  801-04-2023

  Før såning
  90 kg P7,6 t Biokul fra afgasset biomasse 2365
  60 kg P300 kg Tripelsuperfosf.20 S
  901-04-2023

  Før såning
  30 kg P2,5 t Mineral Product 2381
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2365EAT - Eurofins Agro TestingBiokul fra halmAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  KULSTOF, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2381EAT - Eurofins Agro TestingMineral ProductAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  KULSTOF, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: I forbindelse med udbringning udtages prøve af biochar 2365 og Mineral produkt opblandet i majsgranulat (2381), der sendes til Eurofins for kemisk analyse. Prøven udtages så repræsentativt som muligt.

 • I led 1 tildeles ingen fosfor
 • I led 2-4 tildeles stigende mængder fosfor i TSP umiddelbart forud for såning.
 • I led 5 tildeles 30 kg P i TSP, som placeres ved såning
 • i led 6 og 7 tildeles henholdsvis 30 og 90 kg P pr. ha i biochar umiddelbart forud for såning
 • I Led 8 tildeles henholdsvis 90 kg P pr. ha i biochar og 60 kg P i TSP umiddelbart forudfor såning
 • I Led 9 tildeles 30 kg P i mineral produkt umiddelbart forud for såning. Der tildeles hvad der svarer til 2,5 ton pr. ha af det færdigblandende produkt. Der er tilsendt produkt til 24 m2 pr parcel (6 kg produkt pr. parcel)

  I led 5 placeres TSP ved såning. I alle øvrige led overfladeudbringes gødning og restprodukt og nedbringes ved harvning umiddelbart forud for såning. Der ønskes en opblanding i øverste jordlag (ca. 5-10 cm) så vidt muligt. Biocharen er opvædet til 40% vand for at reducere støvgener, men der bæres luftmaske, handsker og overtrækstøj ved udbringning. Se tekstafsnit.

 • GØDNING: Tripelsuperfosfat leveres af Teknologisk Institut. Grundgødning skaffes lokalt. Biochar og mineral product leveres direkte til forsøgsstedet.SEGES formidler kontakt vedrørende levering af biochar og Mineral produkt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2022, Ved anlæg, Før udbringning af biochar
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  RT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0-25 cm til Foulum (plastpose).
  Der udtages jordprøve på 10 kg jord til AU Foulum. Prøven udtages i dybden 0-25 cm. Se tekstafsnit jordprøver
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ParcelJORDPRØVE-UDT. .
  Der udtages jordprøver i 0-25 cm i hver parcel. 8 stik pr prøve.
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P02Stadium 12 - 13, Medio maj
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
  PLANTEBESTAND planter/m2.
   
  P03Stadium 30 - 31, Ved skridning
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6, 9
  SIDESKUD /plante.
  Se tekstafsnit: OPTÆLLING AF SIDESKUD
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P04Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel).
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Agrolab.
  UDTAGES AF TI Se tekstafsnit. KERNE/FRØ PRØVE
  P, % i tørstof
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P0501-10-2023, Oktober-november, Udtages 1-15. nov. på JB 5-7. og 1.-15. oktober på JB 2 og 4.
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Der udtages en repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7
  JORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Der udtages en repræsentativ jordprøve i 25-50 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7
  JORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  Der udtages en repræsentativ jordprøve i 50-75 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7
  JORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  Der udtages en repræsentativ jordprøve i 75-100 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 3, 4, 6, 7
  JORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Der udtages 8 stik pr prøve.
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0601-04-2022, Ved anlæg, Før udbringning af biochar
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek


  JORDPRØVER: I P01udtages en jordprøver til Agrolab. Til bestemmelse af Standard/Tekstur på forsøgsniveau, udtages 16-20 stik fordelt på hele forsøgsarealet. Derudover udtages der jordprøver på parcelniveau, der udtages 8 stik fordelt i hver parcel. Alle jordprøver skal veje 300-400 g.

  Foruden jordprøver til Agrolab udtages en stor jordprøve til AU Foulum på 10 kg. Jord til denne prøve udtages i værn omkring forsøget.
  De 10 kg jord sendes til:
  Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
  Att.Ingeborg Frøsig Pedersen, Jordbiologi og næringsstoffer
  Blichers alle 20, postbox 50
  8830 Tjele

  I P05 udtages i led 1, 3, 4, 6 og 7 standard jordprøver på ledniveau og i led 1, 4 og 7 udtages N-min prøver i 4 dybder på ledniveau. Standard og N-min prøver sendes afskilt til Agrolab. N-min prøver sendes frosne.

  HÅNDTERING AF BIOCHAR: Ved håndtering af biochar SKAL følgende værnemidler anvendes:
 • Sikkerhedsbriller
 • Åndedrætsværn/maske P1
 • Gummihandsker
 • Heldragt
  Foruden værnemidler skal der være en brandslukker i nærheden under håndtering.

 • OPTÆLLING AF SIDESKUD: Der rykkes 20 hele planter op, tilfældigt fordelt i hver parcel og antal af sideskud bestemmes. Døde skud og skud der vurderes til ikke at kunne udvikle sig til aksbærende skud tælles ikke med. I NFTS indberettes 20 i målefladen samt det totale antal skud, så beregnes skud/plante af NFTS.

  PLANTEPRØVE: Planteprøver udtages i st. 12-13 inden planten påbegynder buskning. Stadiet er vigtigt, og anføres under måleparameter. Hvis der er stor variation i planternes stadier, noteres dette som notat. Der udtages prøver af det senest fuldtudviklede blad. Planteprøver udføres jævnfør metode 2: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

  Bemærk, at der ifølge vejledningen skal udtages 60 g friskvægt pr. prøve. Men da der ikke skal analyseres for kvælstof, kan vi nøjes med 10 g friskvægt fra hvert led.

  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDRE/NDVI. Droneflyvning ønskes gennemført efter fuld gennemskridning af vårbyggen. Det er ikke muligt at tilføje ekstra P-tid efter forsøgsplanen er godkendt og nedarvet og derfor er den tilføjet i P03 selv om stadium ikke passer.

  KERNE/FRØ PRØVE: Teknologisk Institut videresender ledprøver til Agrolab til P-analyse.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet. Følgende forhold beskrives i fagligt notat: - Vejret ved behandling - Beskrivelse af såbed ved etablering - Afgrødetæthed - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser - Beskrivelse af den omgivende mark - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Camilla Lemming: 61 26 21 69 eller på mail: cal@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  14-03-2023Mængde af produkt i led 9 er tilføjet og tekstafsnit opdateret. (RJE)
  22-03-2023Biochar mængder er rettet på grund af øget vandindhold i biocharen. (RJE)
  19-06-2023Der oprettet droneflyvning i P03. (RJE)
  07-09-2023Der er oprettet en ekstra P-tid, P06 til jorddata på forsøgsniveau. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk