Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
051032323 Vårrapssorter, A-sorter og B-sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-03-2023
Fordelingsdato: 10-04-2023
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige vårrapssorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste.


BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter, er sorter som er tilmeldt den to-årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved TystofteFonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste EU's fælles sortsliste.
 • B sorter, er sorter som er tilmeldt B afprøvning, dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse, i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.


 • FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal være omgivet af vårraps. Rapsforsøg må ikke anlægges på ejendomme eller arealer i samdrift, hvor der avles raps til certificeret udsæd.


  FORSØGSSTEDER: LFE 44 (Tystofte).


  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 12m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Som i den omgivende mark eller efter behov. Vær specielt opmærksom på glimmerbøsser og anvend Mavrik til evt. bekæmpelse.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Lavina
  2Stadium 00NCH21K772
  3Stadium 00NCH21K783
  4Stadium 00NCH21K901
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der tilstræbes et plantetal på 100 planter/m2. Udsæden leveres udvejet. Sådybde 1-3 cm.
  Forsøget skal sås med special-såmaskine, der anlægger værn om alle parceller.

  UDSÆD: Leveres fra Tystofte /Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 09, -, Dato for fremspiring
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelFREMSPIRING dato for.
   
  P03Stadium 11 - 12, -
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P04Stadium 51 - 55, Ved begyndende blomstring
  Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelBLOMSTR.BEGYNDT dato for.
   
  P05Stadium 55 - 75, Ved sygdomsangreb, med sortsdiff.
  ParcelSKULPESVAMP karakter 0-10, 0=ingen angreb, 10=ingen angreb.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % nødmodne planter.
   
  P06Stadium 75, 14 dage efter afblomstring
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
   
  P07Stadium 85, Før skårlægning
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   
  P08Stadium 85 - 90, Efter skårlægning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP karakter 0-10, 0=ingen angreb, 10=alle pl. har angreb.
   
  P09Stadium 91, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på ca. 375 g pr. parcel. I alt 1,0 kg. pr. led.
  Se afsnit om PRØVER!
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  HØST: 1. Ét par dage før skårlægningstidspunktet, adskilles og pakkes uden at stængler knækker. Det er vigtigt, at der bliver stråskilt og pakket i samme retning, som rapsen hælder, typisk fra vest mod øst. Parcellerne skårlægges modsat køreretning fra adskillelse og pakning, dvs. med toppen først ind i maskinen. Bemærk: Mulighed for tilt af maskinen for at sikre, at afgrøden kan komme igennem skårlæggeren, alternativt fjernes pakkevalserne. Ved skårlægning skal der også sikres et flow i afgrøden, ellers kan plantemassen stuve op i maskinen eller afslutning af parcellen vanskeliggøres.
  Afgrøden høstes i samme retning som skårlægningen, dvs. med toppen først ind i mejetærskeren.
  Umodne stængler (høj stub) kan forsinke og vanskeliggøre høsten.
  2. Evt. nedvisning med Round-up uden skårlægning. Kort før pakning sprøjtes forsøget med Round-up, når de første frø er brune. Brug stor vandmængde for at trænge så langt ned i afgrøden med Round-up som muligt. 3 til 4 dage efter sprøjtning pakkes parcellerne på samme måde som beskrevet under metode 1. Parcellerne kan høstes efter 10 til 14 dage. Forsøget høstes modsat pakkeretningen, dvs. med toppen først i maskinen.
  3. Ved ringe tendens til lejesæd kan man kan evt. nøjes med at pakke værnene og høste parcellerne direkte. Dette kræver at skærebordets vinde/rigle kan hæves højt over parcellen for at sikre, at toppen af planterne ikke tærskes før den er ved indføringen til cylinderen.

  PRØVER: Tystofte måler renhed, vand og olie.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.
  KONTAKTPERSON - OLIEFRØ OG BÆLGSÆD: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Jon Birger Pedersen: 20 28 27 11 eller på mail jbp@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk