Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091732323 Bekæmpelse af bladribbesnudebiller i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-09-2023
Fordelingsdato: 18-02-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At vurdere betydningen af angreb af bladribbesnudebillens larve og muligheder for bekæmpelse.

BAGGRUND: Der er kun relativ få erfaringer med bekæmpelse af bladribbesnudebillens larve, så derfor ønskes forskellige bekæmpelsestidspunkter afhængig af fangster i gule fangbakker og temperaturforhold undersøgt.

FORSØGSBETINGELSER:
For at få kendskab til marker med forekomster af bladribbesnudebiller udsættes der 4 gule fangbakker i ubehandlede områder i nogle rapsmarker i uge 9 den 27. februar. De valgte marker skal være velegnede til at udføre forsøg med udbyttemålinger. De 4 fangbakker placeres med ca. 200 meters mellemrum i marken og med mindst 40 meters afstand til hegn o.lign. For forsøgsenheder med 2 forsøg udsættes der fangbakker i 3 marker. De to marker med de største fangster udvælges til forsøget. For forsøgsenheder med 1 forsøg udsættes der fangbakker i 2 marker. Marken med de største fangster udvælges til forsøget. Alle marker med fangbakker - inklusive de marker der ikke udføres forsøg i - tilmeldes registreringsnettet, og data fra disse marker indberettes ugentlig hele sæsonen. I forbindelse med registreringsnettet afregnes hver mark her med 3.500 kr. Dette beløb er ikke indeholdt i forsøgshonoraret. Der indberettes hver mandag. Ved navngivning af marker i registreringsnettet skal det foruden lokalitetsnavnet fremgå, at det er ”Forsøg Velas løbenummer 00x, Hadsten” etc.
NB! Forsøgsbehandlinger og enkelte registreringer udløses af antal bladribbesnudebiller og derfor gælder de anførte datoer for behandlinger og registreringer ikke. Vær derfor specielt opmærksom på dette hvis ugeplanen ellers benyttes i planlægning af forsøgsarbejdet.

PLACERING AF FANGBAKKER: Fangbakker, 4 pr. mark, fremsendes fra Forsøgsværktøj. De 4 fangbakker i de 2 henholdsvis 1 marker med de største fangster flyttes ved forsøgets start til området, hvor forsøget anlægges. Bakkerne placeres i led 1 (ubehandlet) i gentagelse 1, 2, 3 og 4. De 4 fangbakker i den 3. henholdsvis 2. mark bliver, hvor de er. Fangbakkerne hæves, efterhånden som afgrøden vokser.

ANLÆGSDATA: Parcelbredden tilpasses skårlæggeren/mejetærskeren.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 5 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget behandles som resten af marken. Dog må der ikke udføres skadedyrsbekæmpelse i foråret før tidligst i st. 65 (blomstring). Hele forsøget skal behandles med svampemidler under blomstring, og skadedyr bekæmpes efter behov under blomstring. Behandlingerne noteres.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Skadedyrsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen skadedyrs-bek.
206-03-2023
10 dage efter første fangster. Se Vejledning.
0,15 kg Kaiso Sorbie
306-03-2023
10 dage efter første fangster. Se Vejledning.
0,15 kg Kaiso Sorbie
27-03-2023
3 uger efter 1. behandling
0,15 kg Kaiso Sorbie
403-04-2023
Ved overskridelse af bekæmpelsestærskel. Se Vejledning.
0,15 kg Kaiso Sorbie
503-04-2023
Ved overskridelse af bekæmpelsestærskel. Se Vejledning.
0,25 kg Mospilan SG
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Behandlingerne udløses af antal bladribbesnudebiller i fangbakkerne. Dato er kun vejledende.
 • Led 2 og 3: Behandlingen i forsøgsled 2 og første behandling i forsøgsled 3 aftales med Ghita Cordsen Nielsen, da bekæmpelse ikke anbefales udført i en periode med meget nattefrost.
 • Led 4 og 5: Bekæmpelsestærsklen er ikke sikkert fastsat og er bl.a. afhængig af temperaturforholdene. Bekæmpelse i disse led fastsættes derfor i samarbejde med Ghita Cordsen Nielsen. Der vil i led 4 og 5 blive udløst 1 eller 2 behandlinger.

 • KEMIKALIER: Leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0106-03-2023
  Alle målinger i P01 udføres kun i led: 1
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4
  BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  PLANTEBESTAND planter/m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GLIMMERBØSSER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GLIMMERBØSSER % planter m.
   
  P0213-03-2023
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3, 4
  ParcelBLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
   
  P0320-03-2023
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4
  BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GLIMMERBØSSER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GLIMMERBØSSER % planter m.
   
  P0427-03-2023
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1
  Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3, 4
  ParcelBLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
   
  P0503-04-2023
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4
  BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
   
  ParcelGLIMMERBØSSER /plante.
   
  ParcelGLIMMERBØSSER % planter m.
   
  P0610-04-2023
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: 1
  Alle målinger i P06 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3, 4
  ParcelBLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
   
  P0717-04-2023
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4
  BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
   
  ParcelGLIMMERBØSSER /plante.
   
  ParcelGLIMMERBØSSER % planter m.
   
  P0824-04-2023
  Alle målinger i P08 udføres kun i led: 1
  Alle målinger i P08 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3, 4
  ParcelBLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER fangst af.
  Se vejledning til at adskille de to snudebillearter.
   
  P0901-05-2023
  Alle målinger i P09 udføres kun i led: 1
  Alle målinger i P09 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3, 4
  ParcelBLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER fangst af.
  Se vejledning til at adskille de to snudebillearter.
   
  P1008-05-2023
  Alle målinger i P10 udføres kun i led: 1
  Alle målinger i P10 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3, 4
  ParcelBLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER fangst af.
  Se vejledning til at adskille de to snudebillearter.
   
  P1115-05-2023
  ledSKULPESNUDEBILLE /plante v bankemetode.
  Antal/plante. Se vejledning
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4
  BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4
  SKULPESNUDEBILLER fangst af.
  Se vejledning til at adskille de to snudebillearter.
   
  P1222-05-2023
  Alle målinger i P12 udføres kun i led: 1
  Alle målinger i P12 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3, 4
  ParcelBLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER fangst af.
  Se vejledning til at adskille de to snudebillearter.
   
  P1301-06-2023, (Ca. d. 1. juni)
  ParcelBLADRIBBESNUDEBILLELARVE % planter m.
  Se vejledning
   
  ParcelBLADRIBBESNUDEBILLELARVEGNAV % planter m minering eft larve.
  Se vejledning
   
  ParcelBLADRIBBESNUDEBILLELARVEGNAV karakter 0-10, 0=ingen, 10=hele st misfarv af larvegnav.
  Se vejledning
   
  P14Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  Forsøg**1 dato for.
  Indsæt dato for notat om høstmetode og angiv i notat, hvilken høstmetode, der er anvendt
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  OLIE, % i tørstof
  ledGRØNHED 1-10 (1=brun, 10=grøn).
  Procent grønhed af stub, hvor 10 = 100% grønne stængler
   
  ledLEJESÆD %, (0-100 %).
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
  Ca. 1. juni bedømmes angreb af bladribbesnudebillelarver i led 1, 3, 4 og 5:
  Fra gentagelse 1, 2, 3 og 4 udtages 5 planter (i alt 20 planter pr led). Der fjernes samtidig 5 planter i alle øvrige parceller for ikke at påvirke udbyttet. Stænglerne fra led 1, 3, 4 og 5 flækkes, og der bedømmes:
 • BLADRIBBESNUDEBILLELARVE % planter m.: Procent planter med larver
 • BLADRIBBESNUDEBILLELARVEGNAV % planter m minering eft larve: Procent planter med stængler med brunfarvning indeni som følge af gnav efter larver. Der tages fotos af angrebene i de undersøgte stængler i led 1, 3, 4 og 5. Der fotograferes et repræsentativt udsnit af indholdet i de flækkede stængler fra hver af de 4 forsøgsled (ca. 10 stængler pr. forsøgsled)
 • BLADRIBBESNUDEBILLELARVEGNAV karakter 0-10: Andel af stænglen (kun nederste ca. 60 cm), som viser brune misfarvninger forårsaget af bladribbesnudebillelarver (0-10 skala hvor 10 er at hele stænglens indre er brunfarvet og mineret og på alle planter)
  Der er vedhæftet en vejledning, hvor bladribbesnudebillens udseende er beskrevet.

 • Bedømmelse af skulpesnudebiller:
  Det kan være svært at adskille bladribbesnudebiller og skulpesnudebiller i fangbakkerne, når billerne er våde, da den lyse plet på ryggen af bladribbesnudebillen her ikke er så synlig. Tag derfor nogle stikprøver ved at tørre billerne på køkkenrullepapir.
 • SKULPESNUDEBILLE /plante v bankemetode: Medio maj bestemmes antal skulpesnudebiller/plante. Der anvendes en bakke til at fastlægge angrebsgraden. Topskud fra 3 steder i 4 gentagelser (i alt 12 topskud pr led) bankes ned i en bakke, og det gennemsnitlige antal skulpesnudebiller pr. plante angives

 • HØST: Forsøget høstes direkte, enten med sideknive monteret på mejetærsker eller ved adskillelse af parceller inden direkte høst, hvis muligt. Høstmetoden indsættes som notat på enkeltforsøget.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for faglig notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Er forsøget vellykket?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  06-06-2023Ændret P13 til parcelniveau i stedet for ledniveau samt fjernet ledfravalg i led 2 (HJB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Kaiso Sorbie GHS07 GHS09
  Mospilan SG GHS07 GHS08 GHS09


  Bilag
  BeskrivelseFil
  Udseende bladribbesnudebiller.pdfUdseende bladribbesnudebiller.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk