Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
031132323 Sorter af ital. rajgræs som efterafgrøde efter helsæd. 2. afprøvningsår. Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-11-2023
Fordelingsdato: 07-02-2023
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbytte, næringsindhold i sorter af ital. rajgræs som efterafgrøde.

BAGGRUND: I forsøgene indgår forskellige sorter. Sorterne kan være tilmeldt den to-årige værdiafprøvning ved TystofteFonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste. Derudover kan sorterne være tilmeldt Landsforsøgene. Disse sorter er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Nord) og LFE 44 (Tystofte)

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en helsædsmark, hvor der er mulighed for vanding.
 • Helsæden høstes når kernerne er "dejmodne" ved st. 85. Dæklsæden kan være vårbyg eller ærter der høstes som grønært.
 • Forsøget skal anlægges således, at der ikke køres med frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne.
 • Forsøgene ved LFE 6 bør anlægges på sandjord.

 • DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00
  18 kg Sikem
  2Stadium 00
  23 kg Danergo
  3Stadium 00
  23 kg Dolomit
  4Stadium 00
  18 kg DSVLm 120395
  5Stadium 00
  18 kg Sendero
  6Stadium 0023 kg Kingsgreen
  7Stadium 0018 kg Raborika
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Forsøget etableres i det tidlige forår når jorden er tjenlig. Som dæksæd anvendes 60 til 70 kg vårbyg pr. ha eller 150 kg ærter pr. ha. Helsæden høstes tidlig, dvs. midt i juli. .

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Vårbyggen gødskes 90 kg N pr. ha i NS 27- 4 gødning straks efter etablering, hvis der anvendes ærter som dæksæd skal der ikke tilføres kvælstof. Høsten af helsæd skal udføres med så kort en stubhøjde som muligt, dvs. ca. 3 til 4 cm. Der måles IKKE udbytter og udtages IKKE prøver af helsæden. Straks efter høst af helsæden (ca. 15. juli) vandes og der tilføres 65 kg N pr. ha. I NS 27- 4 og 300 kg PK 0-4-21 pr. ha. Efter 1. slæt græs gødskes med 45 kg N pr ha i NS 27-4.

  ANSVAR: Det er forsøgslederens ansvar, at der vandes.

  UDSÆD: Udsæd leveres udvejet og opsorteret til 18 meter brutto parceller (22,5 m2 netto) fra Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  P02Stadium 67 - 69, ved problemer med fremspiring kontaktes Torben S. Frandsen
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
  (Græs)
   
  P0301-09-2023, Ved høst af 1. efterslæt
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  IVOS, %
  NDF, % i tørstof, total
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  iNDF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  P0415-10-2023, Ved høst af 2. efterslæt
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  IVOS, %
  NDF, % i tørstof, total
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  iNDF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   


  HØST: Der tilstræbes at høste 1. efterslæt (græs) omkring 1. september (en græshøjde på 20-25 cm vil antagelig være passende). Græshøjden måles med tommestok.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torben S. Frandsen: 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk