Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091642323 Svampebekæmpelse i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-09-2023
Fordelingsdato: 10-03-2023
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige svampemidler i vårbyg.

BAGGRUND: Forsøgsserien udføres for at kunne anvise de bedste bekæmpelsesstrategier mod bladsvampe i de mest dyrkede vårbygsorter.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i pløjede marker. Forsøg i forsøgsserien ønskes anlagt i sorter, der forventes at være relativ udbredte i dyrkningen i 2024. Før anlæg skal sorten godkendes, derfor meddeles mulige sorter til Teknologisk Institut hurtigst muligt efter forsøget er tildelt. Når sorter i alle vårbyg forsøg er fordelt godkendes disse og forsøgene kan anlægges.

ANLÆGSDATA: Anlægs og høstparcelstørrelser ønskes angivet på forsøget. Anlægsstørrelse skrives ind under forsøgsdesign og høstparcelstørrelse angives ved indberetning af udbytter.
Høstparcellen skal være minimum 20 m2, dette kræver dog at der anvendes småparcelteknik ved anlæg og høst af forsøget, og forsøgsarealet i øvrigt er af en god beskaffenhed og er homogent. Hvis dette ikke er tilfældet, skal parcelstrørrelsen være større, kontakt Teknologisk Institut for at drøfte optimal parcelstørrelse under de lokale forhold. Se evt. Instruktion for anlæg af forsøg.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 20m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er vigtigt, at der udføres vækstregulering ved behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 31 - 320,25 l Prosaro
Stadium 39 - 450,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
14 dage efter 2. behandling0,25 l Prosaro
3Stadium 31 - 320,25 l Prosaro
Stadium 39 - 450,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
4Stadium 31 - 320,25 l Prosaro
Stadium 39 - 450,2 l Propulse SE 250
0,1 l Comet Pro
5Stadium 31 - 320,25 l Pictor Active
0,2 l Agropol
Stadium 39 - 450,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
6Stadium 39 - 450,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
7Stadium 39 - 450,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
8Stadium 39 - 450,35 l Propulse SE 250
0,2 l Orius Gold
9Stadium 39 - 450,3 l Pictor Active
0,2 l Propulse SE 250
0,2 l Agropol
10Stadium 39 - 450,25 l Pictor Active
0,375 l Navura
0,2 l Agropol
11Stadium 39 - 450,4 l Pictor Active
0,5 l Navura
0,2 l Agropol
12Stadium 39 - 450,2 l Propulse SE 250
0,1 l Comet Pro
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 31-32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.
 • Led 2-5 behandles i st. 31-32.
 • Led 2-12 behandles i st. 39-45. Der tilstræbes ca. 14 dage mellem behandlingerne i st. 31-32 og 39-45. Det er vigtigt, at anden behandling udføres i st. 39-45.
 • Led 2 behandles yderligere 14 dage efter behandling i st. 39-45.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2023, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 31 - 32, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % planter m.
   
  ParcelBYGRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelSKOLDPLET % planter m.
   
  P03Stadium 39 - 45, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 5
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P04Stadium 73, 14 dage efter sidste sprøjtning, Se tekstafsnit VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER I P04.
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P05Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  STRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3
  AKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
   
  P06Stadium 89, Høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER I P04: Timingen af den sidste sygdomsbedømmelse er vigtig. Udføres den for tidligt vil eventuelle forskelle mellem behandlingerne ikke være tydelige. Omvendt, hvis bedømmelsen foretages for sent vil bladene, særligt i ubehandlet, være visnet så meget, at det ikke er muligt at bedømme sygdomme. I hvede og vårbyg er primo juli tit et godt tidspunkt, men det optimale tidspunkt varierer afhængig af smittetrykket, ved højt smittetryk er det tidligere.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Har der været betydende lejesæd i forsøget?
  - Har der været betydende aks- og strånedknækning i forsøget?
  - Er forsøget vellykket?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Comet Pro GHS07 GHS08 GHS09
  Navura GHS05 GHS07 GHS09
  Orius Gold GHS07 GHS08 GHS09
  Pictor Active GHS07 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09
  Prosaro GHS07 GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk