Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
090872323 Timing af Septoriabekæmpelse i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-09-2023
Fordelingsdato: 10-03-2023
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At vurdere de optimale sprøjtetidspunkter og antal behandlinger ved svampebekæmpelse. Endvidere at afprøve forskellige modeller til beslutningsstøtte til bekæmpelse af Septoria. I 1-2 af forsøgene afprøves en qPCR-test til at fastslå anvendeligheden til tidlig påvisning af smitte med Septoria.

BAGGRUND: Korrekt timing af Septoriabekæmpelse er afgørende for en god effekt. Det undersøges, om man vha. forskellige modeller og metoder kan ramme det optimale bekæmpelsestidspunkt bedre. I forsøgsled 2 er anvendt en høj indsats for at vurdere det potentielle merudbytte. Her er af forsøgstekniske årsager anvendt 3 behandlinger med Propulse, som ikke anbefales i praksis.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgsserien ønskes anlagt i sorter med forskellig modtagelighed overfor Septoria. Modtageligheden fremgår af Sortinfo. Sorter med karakteren 1 er mindre modtagelige og sorter med karakteren 2-3 er modtagelige. Sortsblandinger er også indgrupperet i modtagelighed. Der ønskes anlagt 3 forsøg i sorter med 1 i modtagelighed overfor Septoria og 2 forsøg i sorter med 2 eller 3 i modtagelighed overfor Septoria. Der ønskes også anlagt forsøg i sortsblandinger. Forsøgene må IKKE anlægges i gulrustmodtagelige sorter dvs. RGT Stokes, Heerup, KWS Extase eller sortsblandingen fra DLG Wheat Mix Star (indeholder RGT Stokes og Heerup).
Før anlæg skal sorten/sortsblandingen godkendes, derfor meddeles mulige sorter til Teknologisk Institut hurtigst muligt efter forsøget er tildelt. Når sorter i alle hvede forsøg er fordelt godkendes disse og forsøgene kan anlægges.
Det er meget vigtigt, at vejledningen nederst læses grundigt, så der vælges de rigtige midler ved den/de udløste bekæmpelser i forsøgsled 12-13.
Der må ikke anlægges hvedeforsøg i 2. og 3. års hvede på let jord (JB 1-3) og heller ikke på øvrige jordtyper ved såning før 10. september pga. risiko for goldfodsyge. Forsøgene anlægges i pløjede marker. Ved forfrugt raps kan forsøget også anlægges i ikke pløjede marker.
Anlægges forsøget i en mark, hvor den omkringliggende mark vækstreguleres, skal forsøget også vækstreguleres.

VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes senest 1. april. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

ANLÆGSDATA: Anlægs- og høstparcelstørrelser ønskes angivet på forsøget. Anlægsstørrelse skrives ind under forsøgsdesign og høstparcelstørrelse angives ved indberetning af udbytter.
Høstparcellen skal være minimum 20 m2, dette kræver dog at der anvendes småparcelteknik ved anlæg og høst af forsøget, og forsøgsarealet i øvrigt er af en god beskaffenhed og er homogent. Hvis dette ikke er tilfældet, skal parcelstrørrelsen være større, kontakt Teknologisk Institut for at drøfte optimal parcelstørrelse under de lokale forhold. Se evt. Instruktion for anlæg af forsøg.
Design oprettes med 2 miniblokke pr gentagelse.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 20m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er MEGET vigtigt, at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.
Vær opmærksom på at landmanden kan vælge at iblande svampemidler ved vækstregulering, i det tilfælde kan det med fordel aftales med landmanden, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 310,25 l Proline EC 250
Stadium 320,3 l Propulse SE 250
Stadium 37 - 390,75 l Balaya
Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
14 dage efter sidste sprøjtning0,3 l Propulse SE 250
3Stadium 310,25 l Proline EC 250
Stadium 320,3 l Propulse SE 250
Stadium 37 - 390,75 l Balaya
Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
4Stadium 320,3 l Propulse SE 250
Stadium 37 - 390,75 l Balaya
Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
5Stadium 37 - 390,75 l Balaya
Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
6Stadium 37 - 390,5 l Balaya
Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
7Stadium 37 - 390,5 l Balaya
Stadium 55 - 610,25 l Propulse SE 250
8Stadium 36 - 37
5-6 dage før sprøjtning i st. 37-39
0,5 l Balaya
Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
9Stadium 37 - 390,375 l Balaya
Stadium 55 - 610,25 l Propulse SE 250
10Stadium 37 - 390,75 l Balaya
11Stadium 37 - 390,5 l Balaya
12Stadium 32
Svampebekæmpelse efter behov
Pl.værn Online, syg.
13Stadium 32
Svampebekæmpelse efter behov
Septoria fugtmodel
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 31-32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.

 • Led 2 og 3 behandles i st. 31.
 • Led 2-4 behandles i st. 32.
 • Led 8 behandles i st. 36-37, hvilket er 5 dage før behandlingen i st. 37-39.
 • Led 2-7 og 9-11 behandles i st. 37-39, hvilket er når fanebladet er fuldt udviklet på hovedskuddene.
 • Led 2-9 behandles i st. 55-61.
 • Led 2 behandles yderligere 14 dage efter st. 55-61.
  OBS: Behandlingen i stadie 37-39 udføres, når fanebladet er fuldt udviklet på hovedskuddene. Det er meget vigtigt, at behandling i vækststadium 37-39 udføres rettidigt i alle de øvrige led, uanset behandlingstidspunkt i led 8.
  Der tilstræbes ca. 3 uger mellem st. 32 og st. 37-39, og 2-3 uger mellem st. 37-39 og st. 55-61.

  Led 12 og 13:
 • Led 12 behandles ift. Planteværn Online, som kontaktes første gang i st. 31. PVO kontaktes hver uge til og med st. 65. Alle kontakter med Planteværn Online udskrives og mailes til Teknologisk Institut.
 • Led 13 behandles ifølge Septoria fugtmodel. Teknologisk Institut mailer hver mandag og torsdag om der er behov for sprøjtning. Første mulige behandling er i st. 32.
  HUSK: Alle behandlinger i led 12 og 13 skal indberettes i PC markforsøg med middelnavn og dosis.
  Det er meget vigtigt at læse og følge vedhæftede vejledning for behandling i led 12 og 13. Ved tvivl kontaktes Ghita C. Nielsen gcn@seges.dk.


 • VÆKSTSTADIER: I forsøget er det meget vigtigt at bedømme vækststadierne rigtigt, især i de tidlige stadier. Planterne flækkes for at se antallet af knæ og knæudviklingen. Se Vækststadier i korn

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2023, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  P02Stadium 31, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelGULRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % planter m.
   
  ParcelSEPTORIA % planter m.
   
  ParcelBRUNRUST % planter m.
   
  P03Stadium 32, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P04Stadium 55 - 61, Før 4. sprøjtning
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P05Stadium 75, 14 dage efter sidste behandling i led 2. Se tekstafsnit VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER I P05.
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P06Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P07Stadium 90, Høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER I P05: Det er vigtigt, at den sidste sygdomsbedømmelse bliver udført så sent, at eventuelle forskelle mellem behandlingerne er tydelige. Omvendt er det vigtigt, at bedømmelsen ikke foretages så sent at bladene, særligt i ubehandlet, er visnet så meget, at det ikke er muligt at bedømme sygdomme. I hvede og vårbyg er primo juli tit et godt tidspunkt, men det optimale tidspunkt varierer afhængig af smittetrykket, ved højt smittetryk er det tidligere.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Har forsøget været påvirket af lejesæd?
  - Har forsøget været vellykket?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Balaya GHS05 GHS07 GHS09
  Proline EC 250 GHS07 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09


  Bilag
  BeskrivelseFil
  Vejledning for behandling i led 12 og 13Vejledning - PVO og Fugtmodel - 090872323.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk