Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
090812323 Svampebekæmpelse i vinterhvede - kombination af midler og doser ved aksbeskyttelsen Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-09-2023
Fordelingsdato: 10-03-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige midler og doser ved delt aksbeskyttelse i hvede.

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke anlægges forsøg i 2. og 3. års hvede på let jord (JB 1-4) og heller ikke på øvrige jordtyper ved såning før 10. september pga. risiko for goldfodsyge. Vær også opmærksom på, om marken er behandlet mod bladlus i efteråret for at forebygge havrerødsot, hvis marken er sået tidligt og ligger i et område med erfaringsvise angreb.
Forsøgene anlægges i pløjede marker. Ved forfrugt raps kan forsøget anlægges i ikke pløjede marker.
Forsøgene ønskes anlagt i sorter, som vurderes udbredte i 2024, og i sorter, som både har 1, 2 og 3 i modtagelighed for Septoria. Enkelte af forsøgene kan også anlægges i de mest solgte sortsblandinger dvs. i sortsblandingerne Wheat Mix 221 (Kvium, Rembrandt, Heerup), Wheat Mix Star (Heerup, RGT Stokes, Kvium) eller NOS Hvede Mix 2210 (Informer, Pondus, RGT Saki). På Sortinfo kan findes tal for solgt udsæd i 2023 sæsonen og for sorternes modtagelighed for Septoria.
Før anlæg skal sorten godkendes, derfor meddeles mulige sorter til Teknologisk Institut hurtigst muligt efter forsøget er tildelt. Når sorter i alle hvede forsøg er fordelt godkendes disse og forsøgene kan anlægges.

Forsøget indgår i en undersøgelse om resistens hos Septoria mod triazoler/SDHI'er.
 • Der skal derfor i stadie 71-75 indsendes blade med angreb af Septoria til test for evt. resistens mod SDHI/triazoler i led 7. Se beskrivelse under afsnit "Planteprøve".
  Anlægges forsøget i en mark, hvor den omkringliggende mark vækstreguleres, skal forsøget også vækstreguleres.

 • ANLÆGSDATA: Anlægs- og høstparcelstørrelser ønskes angivet på forsøget. Anlægsstørrelse skrives ind under forsøgsdesign og høstparcelstørrelse angives ved indberetning af udbytter.
  Høstparcellen skal være minimum 20 m2, dette kræver dog at der anvendes småparcelteknik ved anlæg og høst af forsøget, og forsøgsarealet i øvrigt er af en god beskaffenhed og er homogent. Hvis dette ikke er tilfældet, skal parcelstørrelsen være større, kontakt Teknologisk Institut for at drøfte optimal parcelstørrelse under de lokale forhold. Se evt. Instruktion for anlæg af forsøg.
  Design oprettes med 2 miniblokke pr gentagelse.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 20m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  JordbehandlingPløjningKun forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er vigtigt, at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.
  Vær opmærksom på at landmanden kan vælge at iblande svampemidler ved vækstregulering, i det tilfælde kan det med fordel aftales med landmanden, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen sygdoms-bek.
  2Stadium 37 - 391 l Balaya
  Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
  3Stadium 37 - 390,75 l Balaya
  Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
  4Stadium 37 - 390,75 l Univoq
  Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
  5Stadium 37 - 390,3 l Balaya
  0,3 l Propulse SE 250
  Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
  6Stadium 37 - 390,5 l Balaya
  Stadium 55 - 610,75 l Propulse SE 250
  7Stadium 37 - 390,5 l Balaya
  Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
  8Stadium 37 - 390,5 l Balaya
  Stadium 55 - 610,25 l Propulse SE 250
  0,25 l Greteg Star
  9Stadium 37 - 390,5 l Balaya
  Stadium 55 - 610,75 l Univoq
  10Stadium 37 - 390,5 l Balaya
  Stadium 55 - 610,25 l Propulse SE 250
  11Stadium 37 - 391,25 l Balaya
  12Stadium 37 - 391 l Balaya
  13Stadium 37 - 390,75 l Balaya
  14Stadium 37 - 390,5 l Balaya
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l. Der benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.
 • Led 2-14 behandles i st. 37-39.
 • Led 2-10 behandles i st. 55-61.
  Der tilstræbes 2-3 uger mellem st. 37-39 og st. 55-61.
  OBS: Behandlingen i stadie 37-39 udføres, når fanebladet er fuldt udviklet på alle hovedskuddene.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2023, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 37 - 39, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P03Stadium 55 - 61, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P04Stadium 71 - 75, 14-21 dage efter sidste behandling, Se tekstafsnit VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER I P04.
  ledUdføres kun i følgende led: 7
  PLANTEPRØVE-UDT. til AU Flakkebjerg.
  Der udtages 20 stk faneblade/2. øverste blad. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  SDHI-RESISTENS, % resistente isolater Septoria
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P05Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P06Stadium 90, Høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER I P04: Det er vigtigt, at den sidste sygdomsbedømmelse bliver udført så sent, at eventuelle forskelle mellem behandlingerne er tydelige. Omvendt er det vigtigt, at bedømmelsen ikke foretages så sent at bladene, særligt i ubehandlet, er visnet så meget, at det ikke er muligt at bedømme sygdomme. I hvede og vårbyg er primo juli tit et godt tidspunkt, men det optimale tidspunkt varierer afhængig af smittetrykket, ved højt smittetryk er det tidligere.

  PLANTEPRØVE: Der udtages minimum 20 stk. faneblade eller næstøverste blad med klare angreb af septoria i led 7 på vækststadium 71-75. Prøverne skal udtages og afsendes en mandag, tirsdag eller onsdag. Bladene fasttapes i begge bladender på et A4-papirark, så bladene ligger fladt mod papiret (10 på hvert ark). De to A4-ark med blade indlægges i en avisside og pakkes i en A4 kuvert (må IKKE pakkes i plastpose). Kuverten mærkes "Septoria-triazol/SDHI-resistens" samt forsøgsnummer og løbenummer, og sendes til:

  Aarhus Universitet
  att: Lise Nistrup Jørgensen
  Forsøgsvej 1
  4200 Slagelse

  - Data indberettes ikke i PC markforsøg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Har lejesæd eller ukrudt været et problem i forsøget?
  - Har forsøget været vellykket?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  11-04-2023Forsøgsbetaling er tilføjet (MATR)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Balaya GHS05 GHS07 GHS09
  Greteg Star GHS07 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09
  Univoq GHS05 GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk