Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
090652323 Svampebekæmpelse i vinterbyg - midler og antal behandlinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-08-2023
Fordelingsdato: 07-03-2023
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige svampemidler mod sygdomme i vinterbyg, samt belyse effekten af forskellige sprøjtetidspunkter.

BAGGRUND: Forsøgsserien udføres for at kunne anvise de bedste bekæmpelsesstrategier mod bladsvampe i de mest dyrkede vinterbygsorter.

FORSØGSBETINGELSER: Der ønskes anlagt forsøg i sorter, der forventes at være relativt udbredte i dyrkningen i 2024. Før anlæg skal sorten godkendes, derfor meddeles mulige sorter til Teknologisk Institut hurtigst muligt efter forsøget er tildelt. Når sorter i alle vinterbyg forsøg er fordelt, godkendes disse og forsøgene kan anlægges.
Idet effekten af svampesprøjtning på nedknækning af strå og aks også ønskes belyst, så skal en evt. vækstregulering i forsøget indberettes på forsøget.

Anlægges forsøget i en mark, hvor den omkringliggende mark vækstreguleres, skal forsøget også vækstreguleres.

ANLÆGSDATA: Anlægs- og høstparcelstørrelser ønskes angivet på forsøget. Anlægsstørrelse skrives ind under forsøgsdesign og høstparcelstørrelse angives ved indberetning af udbytter.
Høstparcellen skal være minimum 20 m2, dette kræver dog at der anvendes småparcelteknik ved anlæg og høst af forsøget og forsøgsareal i øvrigt er af en god beskaffenhed og er homogent. Hvis dette ikke er tilfældet, skal parcelstørrelsen være større, kontakt Teknologisk Institut for at drøfte optimal parcelstørrelse under de lokale forhold. Se evt. Instruktion for anlæg af forsøg.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 20m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er vigtigt at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.
Vær opmærksom på at landmanden kan vælge at iblande svampemidler ved vækstregulering, i det tilfælde kan det med fordel aftales med landmanden, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 320,25 l Prosaro
Stadium 41 - 49
0,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
04-06-2023
14 dage efter 2. behandling
0,25 l Prosaro
3Stadium 320,25 l Prosaro
Stadium 41 - 49
0,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
4Stadium 320,25 l Prosaro
Stadium 41 - 49
0,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
5Stadium 320,3 l Comet Pro
Stadium 41 - 49
0,25 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
6Stadium 320,25 l Pictor Active
0,2 l Agropol
Stadium 41 - 49
0,3 l Pictor Active
0,2 l Agropol
0,2 l Propulse SE 250
7Stadium 41 - 49
0,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
8Stadium 41 - 490,45 l Pictor Active
0,3 l Propulse SE 250
0,2 l Agropol
9Stadium 41 - 490,4 l Pictor Active
0,5 l Navura
0,2 l Agropol
10Stadium 41 - 490,25 l Pictor Active
0,375 l Navura
0,2 l Agropol
11Stadium 41 - 490,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
12Stadium 41 - 490,2 l Propulse SE 250
0,1 l Comet Pro
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.
 • Led 2-6 behandles i st. 32
 • Led 2-12 behandles i st. 41-49. Det tilstræbes, at der er mindst 2 uger mellem behandlingerne i st. 32 og st. 41-49
 • Led 2 behandles yderligere 14 dage senere end behandlingen i st. 41-49, obs på at følge intervallet frem for dato.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2023
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 32, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBYGBLADPLET % planter m.
   
  ParcelBYGRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelSKOLDPLET % planter m.
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  P03Stadium 41 - 49, Før 2. behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 5, 6
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  P04Stadium 71, 14 dage efter sidste behandling, Se vejledning
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
  Se vejledning
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  P05Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4
  LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4
  AKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4
  STRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
   
  P06Stadium 90, Høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Vær obs på ikke at forveksle angreb af Ramularia med andre sygdomme. Se evt. billeder af Ramularia i Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene.
  Send en planteprøve til Skadestuen ved Seges, hvis du er i tvivl om angrebene:
  Skadestuen, SEGES
  Agro Food Park 15
  8200 Aarhus N

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Har der været betydende lejesæd eller ukrudt i forsøget?
  - Har der været betydende aks- og strånedknækning i forsøget?
  - Har forsøget været vellykket?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Comet Pro GHS07 GHS08 GHS09
  Navura GHS05 GHS07 GHS09
  Pictor Active GHS07 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09
  Prosaro GHS07 GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk