Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
090092323 Svampebekæmpelse under blomstring i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-08-2023
Fordelingsdato: 05-03-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige svampemidler under blomstring samt belyse effekten af 2 behandlinger. Endvidere at belyse effekten af to biologiske svampemidler.

BAGGRUND: Det diskuteres om man i raps skal udføre 2 behandlinger under blomstring i stedet for kun 1. Dette skyldes, at effekten af en sprøjtning kun holder i godt 14 dage, og angreb af knoldbægersvamp sker via de nedfaldne kronblade, som ligger på bladene i ca. 4 uger. De to biologiske midler i forsøgsled 12 og 13 indeholder Bacillus-arter og arter af svampen Trichoderma.

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke være kålbrok i marken. Raps skal være dyrket regelmæssigt i sædskiftet og med mindst 5 rapsfrie år. Desuden skal rapsen være sået rettidigt. Der må ikke være rapsspildplanter på forsøgsarealet.
Forsøgene i serien ønskes anlagt i forskellige sorter, og skal være de mest dyrkede i Danmark.

Før anlæg skal sorten godkendes og årstallene for, hvornår der er dyrket raps fra 2003 og frem skal oplyses, derfor skal dette sendes til Teknologisk Institut så snart et muligt areal er fundet.

Lejesæd skal undgås i forsøgene. Vælg derfor gerne en mark, hvor landmanden vil vækstregulere i foråret.
Forsøgsbehandlinger foretages med forsøgssprøjte, hvilket de leverede mængder kemi er tilpasset efter. Er det ikke muligt at anvende forsøgssprøjte aftales det med Teknologisk Institut og der leveres ekstra kemi.

VEJRSTATION: Forsøget ønskes anlagt i nærheden af en vejrstation hvis muligt. Der ydes ikke betaling herfor, men nærmeste vejrstation ønskes oplyst, såfremt denne ligger indenfor 5-10 km fra forsøget. Vejrstationens ID og anslået afstand skrives i Notater. Dato for vejrstationens opsætning skrives i måleparameteren "VEJRSTATION opsætning, Dato".


DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 5 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 45m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen om foråret/sommeren.
Der SKAL vækstreguleres ved en kraftig afgrøde.
Ellers behandles forsøgsarealet som den omgivende mark eller efter behov. Det er meget vigtigt at sikre, at der ikke forekommer generende ukrudt i forsøget, og at skadedyr er bekæmpet optimalt. Eventuel nedvisning følger landmandens praksis i marken.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 650,7 l Propulse SE 250
3Stadium 650,7 l Pictor Active
0,25 l Agropol
4Stadium 65
0,7 l Revydas
5Stadium 65
0,7 l Maxentis
6Stadium 650,35 l Maxentis
0,35 l Pictor Active
7Stadium 65
0,4 l Zenby
0,2 l Amistar
0,2 l Contact
8Stadium 65
0,4 l Zenby
0,4 l Amistar
0,2 l Contact
9Stadium 65
0,4 l Zenby
0,4 l Propulse SE 250
0,2 l Contact
10Stadium 650,35 l Pictor Active
0,35 l Revydas
0,25 l Agropol
11Stadium 650,35 l Amistar
0,45 l Orius Gold
12Stadium 65
1 l BIF-BEAUB-21-02^11
13Stadium 65
10 l BIF-TB-21-03
14Stadium 65
0,7 l Propulse SE 250
Stadium 71
10-14 dage senere end behandling i st. 65
0,5 l Pictor Active
0,25 l Agropol
15Stadium 65
0,35 l Pictor Active
0,35 l Revydas
0,25 l Agropol
Stadium 71
10-14 dage senere end behandling i st. 65
0,5 l Pictor Active
0,25 l Agropol
16Stadium 71
10-14 dage senere end behandling i st. 65
0,7 l Propulse SE 250
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde min. 300 l pr. ha.
  • Led 2-15 behandles i st. 65, hvilket er, når 50-60 procent af blomsterne på hovedskuddet er sprunget ud.
  • Led 14-15 behandles igen i st. 71, 14 dage senere end behandlingen i st. 65. Det er vigtigt, at der er ca. 14 dage mellem behandlingerne. Følg tidsintervallet ved anden sprøjtning og ikke stadie-angivelsen.
  • Led 16 behandles 14 dage efter st. 65.
Det er især vigtigt at ramme st. 65, hvor 50-60 % af blomsterne på hovedskuddet er sprunget ud.

KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0102-04-2023, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
 
P02Stadium 65, Før behandling
Forsøg**1 dato for.
for st 65
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
GRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
LYS BLADPLET % planter m stængelangreb.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
LYS BLADPLET % dækning på blade.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
RODHALSRÅD % planter m stængelangreb.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
KNÆKKEDE PLANTER % planter med.
 
P03Stadium 81 - 85, Før høst
ParcelGRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
 
ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
 
ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m stængelangreb.
 
ParcelLYS BLADPLET % planter m stængelangreb.
 
ParcelRODHALSRÅD % planter m stængelangreb.
 
ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelKNÆKKEDE PLANTER ved basis % planter med, .
 
ParcelKNÆKKEDE PLANTER > 10 cm over jorden, % planter med, .
 
ParcelNØDMODNING % planter med.
 
ParcelOPSPRUNGNE SKULPER % opsprungne skulper, .
 
ParcelGRØNNE STÆNGLER % dækning.
 
P04Stadium 90, Høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
Angiv i fagligt notat hvilken høstmetode der er anvendt.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
VAND, % i kerne/frø
RENHED, % i råvare
OLIE, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
 


KNOLDBÆGERSVAMP: "Knoldbægersvamp, % planter" og "Knoldbægersvamp, % planter med stængelangreb" skal registreres. Da bedømmelserne af knoldbægersvamp skal benyttes ved udarbejdelse af en varslingsmodel, er det vigtigt med en meget præcis bedømmelse af knoldbægersvamp.
Angreb af knoldbægersvamp sker typisk via bladfæsterne på stænglen, hvorfra angreb breder sig til stænglen. Ved sene angreb kan sidegrenene også angribes, og der ses herved angreb (nødmodning) på sidegrenene. Derfor ønskes både bedømt procent planter med angrebne stængler, ligesom der yderligere skal bedømmes procent angrebne planter dvs. summen af planter med angreb enten på stænglen eller på sidegrenene.

VÆKSTSTADIUM: Det er vigtigt at fastlægge dato for vækststadium 65 korrekt. I vækststadium 65 er 50-60 procent af blomsterne på hovedskuddet sprunget ud.

BEDØMMELSER AF PCT DÆKNING PÅ STÆNGLER: Dækning på stængler i forhold til grønne stængler eller sygdom skal bedømmes på ca. 25 tilfældige stængler pr. parcel. Dækningsgraden vurderes som procent af stænglernes samlede overflade areal.

FOTO, DIGITAL: Der tages fotos af et repræsentativt udsnit af stængler nederst i afgrøden i led 1 og led 14. Der tages også et foto på afstand af afgrøden i disse to led, så grønheden af de to parceller kan sammenlignes. Billederne indsættes på forsøget som notat.
Se vejledning "Digitale fotos i forsøgene" for tips til at tage gode billeder og vejledning til upload vha. WebTrail.

HØST: Forsøget høstes direkte med sideknive, ved adskillelse efterfulgt af direkte høst uden sideknive, adskilles før skårlægning efterfulgt af tærskning eller skårlægning efterfulgt af tærskning.
Høstmetoden noteres på enkeltforsøget i det faglige notat.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Afgrødetæthed
- Overordnet beskrivelse af smittetryk af svampe, lavt, middel, kraftigt
- Har der været betydende angreb af skadedyr og ukrudt, som ikke er bekæmpet
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
- Har forsøget været vellykket
- Hvilken metode er brugt ved høst: Direkte høst med sideknive, adskillelse efterfulgt af direkte høst uden sideknive, adskilles før skårlægning efterfulgt af tærskning eller skårlægning efterfulgt af tærskning?

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk

Rettelser:
DatoTekst
10-03-2023Teksten Forsøgsbetingelser er præciseret mht. hvad der skal meldes ind til TI inden anlæg (MATR)

Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Agropol GHS05 GHS07
Amistar GHS07 GHS09
BIF-BEAUB-21-02^11 GHS07
BIF-TB-21-03 GHS07
Contact GHS05 GHS07
Maxentis GHS07 GHS09
Orius Gold GHS07 GHS08 GHS09
Pictor Active GHS07 GHS09
Propulse SE 250 GHS09
Revydas GHS07 GHS09
Zenby GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk