Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070712323 Stigende N - Kvælstofmængder til vårbyg - med lattergasmålinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 14-03-2023
Fordelingsdato: 18-02-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At fastsætte nationale emissionsfaktorer for lattergas af forskellige gødningstyper og måle kvælstofeffektivitet af gødningstyper og tildelingsstrategi. Samtidigt måles effektiviteten af en nitrifikationshæmmer tilsat handelsgødning på lattergasudledningen. Gødningen placeres til vårbyggen og dermed fås lattergasmålinger med evt. effekt af placeringen i jorden.

BAGGRUND: Emissionsfaktoren for lattergas er som standard 1% for kvælstof i gødning. Tidligere forsøg i Danmark har vist generelt noget lavere emission fra kvælstof i handelsgødning end 1%, men med store variationer. Tilsætning af nitrifikationshæmmere har vist en reduktion af lattergasudledningen, men også med meget store variationer. Disse variationer begrundes i forskelle i mange faktorer såsom vejret, jordtypen, afgrøden, gødningstype og mange andre faktorer. Hvis danske differentierede nationale emissionsfaktorer skal findes, skal disse faktorer belyses yderligere.

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen eller i forudgående efterår, ligesom der ikke må være tilført kobber (Cu) i gødning. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst. Der skal være mulighed for at opbevare fluxkamre i nærheden af forsøgsarealet, dog med afstand til selve forsøget, således, at forsøgsparceller ikke påvirkes af lokale læ- og skyggeforhold. Forsøgsarealet skal sikres, således, at der ikke ved et uheld køres ind over forsøgsarealet. Gødningen, der gives ved såning skal placeres.

ANLÆGSDATA: Forsøgsparceller skal anlægges, således, at de er lange nok til både at indeholde en høstparcel og et repræsentativt område til måleområdet (ca. 1,5 x 3 m), som ikke indgår i høstparcellen, i de parceller, hvor der skal udtages prøver til lattergasbestemmelse. Se skitse. Reducer færdsel omkring rammen i forbindelse med prøvetagning til et minimum.

Det anbefales at der skiltes omkring forsøget, for at undgå unødig færdsel på arealet.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Kun forsøg2 kg
Tripelsuperfosf.20 SBåde mark og forsøg150 kg
Patentkali, Både mark og forsøg400 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Anvend ikke kobberholdig gødning til grundgødskning, såsom 0-4-21 m. Cu. I stedet leveres Tripelsuperfosfat og Patenkali. Der skal tilføres 2 kg mangansulfat pr. ha mindst en gang i st. 14-15, derudover skal forsøgsarealet sprøjtes med 2 kg mangansulfat pr. ha. ved mistanke om manganmangel. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Sene behandlinger med græsmidler bør undgås, da det kan påvirke afgrødens farve. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet. Det er meget vigtigt, at f.eks. svampeangreb ikke reducerer udbyttepotentialet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
204-04-2023

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
304-04-2023

Ved såning
80 kg N296 kg NS 27-4
404-04-2023

Ved såning
120 kg N444 kg NS 27-4
504-04-2023

Ved såning
160 kg N593 kg NS 27-4
604-04-2023

Ved såning
200 kg N741 kg NS 27-4
704-04-2023

Ved såning
120 kg N444 kg NS 27-4
Nitrifikationshæmmer
804-04-2023

Ved såning
120 kg N571 kg Svovlsur ammoniak 21
904-04-2023

Ved såning
120 kg N571 kg Svovlsur ammoniak 21
Nitrifikationshæmmer
1004-04-2023

Ved såning
120 kg N261 kg Urea 46
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Gødning placeres ved såning:
  • I led 2-6 tildeles stigende mængder N som NS 27-4
  • I led 7 tildeles 120 kg N i NS 27-4 coated med nitrifikationsinhibitor
  • I led 8 tildeles 120 kg N i svovlsur ammoniak
  • I led 9 tildeles 120 kg N i svovlsur ammoniak coated med nitrifikationsinhibitor
  • I led 10 tildeles 120 kg N i urea

Se oversigt med behandlinger vedhæftet forsøgsplan.

GØDNING: Tripelsuperfosfat og Patenkali leveres fra Teknologisk Institut. Mangansulfat skaffes lokalt. Ved udfordringer med at skaffe disse gødninger kontaktes Teknologisk Institut. NS 27-4 og Svovlsur ammoniak med og uden coatning leveres fra BASF.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0121-03-2023, Før 1. gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, kg i prøvedybde
N-MIN, prøvedybde, cm
NH4-N, ppm i prøvedybde
NO3-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
MGT, 0 -25 cm dybde
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
 
ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
 
P0204-04-2023, Umiddelbart efter gødskning og såning
ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
 
ParcelRAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
 
P0305-04-2023, M01
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0407-04-2023, M02
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0511-04-2023, M03
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0614-04-2023, M04
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0719-04-2023, M05
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0824-04-2023, M06
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0928-04-2023, M07
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P1004-05-2023, M08
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P1108-05-2023
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P1211-05-2023, M09
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P1315-05-2023
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P1419-05-2023, M10
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P1522-05-2023
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P16Stadium 31
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P1725-05-2023, M11
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P1829-05-2023
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P1901-06-2023, M12
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P2005-06-2023
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P2108-06-2023, M13
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P2214-06-2023, M14
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P2321-06-2023, M15
ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDTEMPERATUR Grader.
Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P24Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ForsøgTOMST-JORDSENSOR FJERNELSE Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
 
ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
ParcelKUMULATIV FLUX N2O-N kg/ha.
 
P2501-09-2023, Efter høst
Alle målinger i P25 udføres kun i led: 1, 4, 7, 8, 9, 10
ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm


VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

YARA N-SENSORMÅLING: Der foretages ugentlige målinger med Yara N-sensor fra starten af maj og 4 uger frem. Målingerne foretages af forsøgsenheden om mandagen og den genererede fil sendes umiddelbart efter måling til Jesper Juul Ulnitz, tlf 5075 3360, jesper.juul.ulnitz@yara.com, som sender resultaterne for N-optag retur till forsøgsenheden om onsdagen, Data indtastes i NFTS.

DRONE: Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDVE/NDVI.

JORDMÅLINGER: Installation af Tomst-jordsensor følger opsætning af vejrstation før første gasprøvetagning, jf. datoer angivet under måletider. Jordsensoren måler jordfugtighed og -temperatur kontinuert gennem hele forsøgsperioden. Jordsensorens ID registres i et notat.
Ved hver gasprøvetagning måles jordfugtighed- og temperatur omkring rammen med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres til PC Markforsøg.

INSTALLATION AF RAMMER: Hvis der i forbindelse med grundbehandlinger eller forsøgsbehandlinger er behov for at fjerne rammerne, er det vigtigt, at der på forhånd er valgt en metode til at genfinde placeringen. Rammerne må ikke forskydes mere end højst 5 cm fra udgangspunktet.
Det er vigtigt, at rammerne geninstalleres umiddelbart efter behandlinger er foretaget. Dette skyldes, at rammerne skal være installeret i jorden dagen før næste prøvetagning kan foretages. Måleparameter oprettes i PC Markforsøg, hvis rammer fjernes og geninstalleres udover i forbindelse med de planlagte markoperationer.
Ved rammeinstallation måles højde af rammen jf. Vejledning til installation af rammer og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres til PC Markforsøg.

LATTERGASPRØVEUDTAGNING Udtagning af lattergasprøver følger prøvetagningsstrategien med måledage (M01, M02 …), jf. regneark delt i fælles mappe i OneDrive. Efter hver gasprøvetagning registreres dato både i regnearket og i PC Markforsøg. Husk ligeledes at indtaste tidsregistreringsark via OneDrive.
Prøvetagningerne foretages jf. Vejledning til udtagning af lattergasprøver og det er vigtigt, at området omkring rammen holdes repræsentativt og påvirkes mindst muligt, ligesom området indenfor rammen ikke må forstyrres ud over planlagte behandlinger.
Der holdes løbende kontakt med Teknologisk Institut og SEGES for opfølgning på udtagningsstrategien i forhold til hvordan sæsonen udvikler sig, og for at sikre den mest optimale strategi efter vejrmæssige og praktiske forhold.
Ved spørgsmål kontakt Ann Britt Værge, abv@teknologisk.dk, 7220 1032.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Afgrødetæthed ved anlæg af forsøg
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - KLIMA Spørgsmål vedr. lattergasdelen og tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Cecilie Skov Nielsen tlf: 92 43 30 12 eller på mail: cesn@seges.dk.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Furdal Nielsen: 92 43 31 76 eller på mail: kfur@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
14-03-2023N-min er slettet i forbindelse med hveranden lattergasprøvetagning. I stedet udtages kun N-min i lattergas led efter høst. (RJE)


Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk