Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040372323 DEMO: Betydning af N-gødskning på læggekartofler ved kemisk og mekanisk vækststandsning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 30-03-2023
Fordelingsdato: 04-04-2023
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At teste effekten af forskellige kemiske og mekaniske vækststandsningsmetoder ved fire forskellige kvælstofniveauer af læggekartofler.

BAGGRUND: Erfaringer viser, at en høj kvælstofmængde kan nedsætte effekten af forskellige metoder til vækststandsning. Her undersøges effekten af N-gødskningen på effekten af kemisk og mekanisk vækststandsning.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der jævnligt har været dyrket kartofler i sædskiftet.
 • Der må ikke være problemer med nematoder på arealet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.

 • ANLÆGSDATA:
  Hver behandling anlægges i demonstrationsbaner á fire rækker, hvori indgår 4 forskellige kvælstofmængder á 25 meter, som placeres i forlængelse af hinanden. Alle kvælstofmængder i samme bane behandles på samme tid. Demonstrationsforsøget udgøres derved af i alt af 4 baner á 4 rækker med en længde på i alt 100 meter. Ønskes hjælp til tilretning af design, kontakt Teknologisk Institut.


  DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer, 1 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 75m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Der må ikke tilføres anden N-gødskning end forsøgsbehandlingerne. Gødes med P og K som læggekartofler. Gødningstyper og mængder angives under grundbehandlinger i PC Markforsøg.
  Der må ikke foretages anden nedvisning end forsøgsbehandlingerne.
  Vanding, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Læggemateriale og vækststandsning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  115-04-2023LægningKoldt læggemateriale
  Knoldstørrelse 35-55 mm
  28-07-2023
  5 % af knoldene er > 55 mm
  Aftopning
  30-07-2023
  2-4 dage efter aftopning
  2 l Mizuki
  04-08-2023
  5 dage efter første behandling med Mizuki
  2 l Mizuki
  215-04-2023LægningForvarmet læggemateriale
  Knoldstørrelse 35-55 mm
  28-07-2023
  5 % af knoldene er > 55 mm
  MSR Crown Crusher
  315-04-2023LægningForvarmet læggemateriale
  Knoldstørrelse 35-55 mm
  28-07-2023
  5 % af knoldene er > 55 mm
  Aftopning
  30-07-2023
  2-4 dage efter aftopning
  2 l Mizuki
  04-08-2023
  5 dage efter første behandling med Mizuki
  2 l Mizuki
  415-04-2023LægningForvarmet læggemateriale
  Knoldstørrelse 45-55 mm
  28-07-2023
  5 % af knoldene er > 55 mm
  Aftopning
  30-07-2023
  2-4 dage efter aftopning
  2 l Mizuki
  04-08-2023
  5 dage efter første behandling med Mizuki
  2 l Mizuki


  Faktor 2: Kvælstof
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  A15-04-2023Ingen kvælstof
  B15-04-202330 kg N111 kg NS 27-4
  C15-04-202360 kg N222 kg NS 27-4
  D15-04-202390 kg N333 kg NS 27-4
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Ved traditionel sprøjte køres med en hastighed på 4-5 km/t, der anvendes en vandmængde på 300 l pr. ha og anvendes dobbeltvinklede dyser.

  Faktor 1, læggemateriale og vækststandsning:
 • I led 1 anvendes koldt læggemateriale direkte fra kølerum i 35-55 mm størrelse.
 • I led 2-4 anvendes normalt forvarmet læggemateriale. Led 2 og 3 i 35-55 mm størrelse, led 4 i 45-55 mm størrelse.

 • Alle led vækststandses når der som gennemsnit af de fire gødningsniveauer er ca. 5 pct. knolde > 50-55 mm. Led 1, 3 og 4 aftoppes, led 2 afklippes med Crown Crusher.
 • Led 1, 3 og 4 behandles med Mizuki 2-4 dage efter aftopning.
 • Led 1, 3 og 4 behandles med Mizuki 5 dage efter første behandling med Mizuki.
 • Se oversigt over behandlingstidspunkter under skitser.

  Faktor 2, kvælstofsniveau:
 • Led 1-4 gødskes med hhv 0, 30, 60 og 90 kg N.

 • LÆGGEMATERIALE: Både kolde og forvarmede læggekartofler leveres af AKV-Langholt.
  Læggeafstand 25 cm.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2023, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0227-07-2023
  ParcelFOTO digital.
  Foto som viser parcellen 3-4 meter frem. Uploades som notat i PC-Markforsøg.
   
  P0325-08-2023, 21 dage efter sidste behandling i led:, 1
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
   
  ParcelGENVÆKST % planter m.
   
  ParcelFOTO digital.
  Foto som viser parcellen 3-4 meter frem. Uploades som notat i PC-Markforsøg.
   
  P0401-09-2023, 28 dage efter sidste behandling, i led 1
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelFOTO digital.
  Foto som viser parcellen 3-4 meter frem. Uploades som notat i PC-Markforsøg.
   
  ParcelGENVÆKST % planter m.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
   


  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold bedes skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til landskonsulent Lars Bødker: 20 18 36 94 eller på mail: lab@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Mizuki GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk