Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040362323 DEMO: Mekanisk, kemisk og termisk vækststandsning af læggekartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-07-2023
Fordelingsdato: 04-04-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At teste effekten af forskellige mekaniske og termiske nedvisningsmetoder i fire sorter af læggekartofler.

BAGGRUND: Erfaringer viser, at der kan være forskel på effekten af forskellige metoder til kemisk, mekaniske og termiske vækststandsningsmetoder. Her undersøges, hvor godt forskellige metoder virker i 4 forskellige sortstyper.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der jævnligt har været dyrket kartofler i sædskiftet.
 • Der må ikke være problemer med nematoder på arealet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.

 • ANLÆGSDATA:
  Hver behandling anlægges i demonstrationsbaner á fire rækker, hvori indgår 4 forskellige sorter á 25 meter, som placeres i forlængelse af hinanden. Alle sorter i samme bane behandles på samme tid. Demonstrationsforsøget udgøres derved af i alt af 4 baner á 4 rækker med en længde på i alt 100 meter. Ønskes hjælp til tilretning af design, kontakt Teknologisk Institut.

  DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer, 1 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 75m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Gødes som læggekartofler, som tilpasses forsøgslokaliteten. Gødningstyper og mængder angives under grundbehandlinger i PC Markforsøg.
  Der må ikke foretages anden nedvisning end forsøgsbehandlingerne.
  Vanding, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Mekanisk og termisk vækststandsning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  128-07-2023
  Når 5 % af knoldene gennemsnitlig i de 4 sorter er over 55 mm
  Aftopning
  30-07-2023
  2-4 dage efter aftopning
  1 l MizukiDobbeltvifte dyse
  04-08-2023
  5 dage efter 1. behandling med Mizuki
  1 l MizukiDobbeltvifte dyse
  228-07-2023
  Når 5 % af knoldene gennemsnitlig i de 4 sorter er over 55 mm
  Aftopning
  30-07-2023
  2-4 dage efter aftopning
  2 l MizukiDobbeltvifte dyse
  04-08-2023
  5 dage efter 1. behandling med Mizuki
  2 l MizukiDobbeltvifte dyse
  328-07-2023
  Når 5 % af knoldene gennemsnitlig i de 4 sorter er over 55 mm
  Aftopning
  28-07-2023
  Gasbrænding45 kg Gas
  02-08-2023
  5 dage efter 1. gasbrænding
  Gasbrænding45 kg Gas
  Kun ved behovGasbrænding45 kg Gas
  428-07-2023
  Når 5 % af knoldene gennemsnitlig i de 4 sorter er over 55 mm
  Aftopning
  30-07-2023
  2-4 dage efter aftopning
  Gasbrænding45 kg Gas
  04-08-2023
  5 dage efter 1. gasbrænding
  Gasbrænding45 kg Gas
  Kun ved behovGasbrænding45 kg Gas
  528-07-2023
  Når 5 % af knoldene gennemsnitlig i de 4 sorter er over 55 mm
  Aftopning
  30-07-2023
  2-4 dage efter aftopning
  1 l MizukiBåndsprøjtning i afgrøderækken
  04-08-2023
  5 dage efter 1. behandling med Mizuki
  1 l MizukiBåndsprøjtning i afgrøderækken
  628-07-2023
  Når 5 % af knoldene gennemsnitlig i de 4 sorter er over 55 mm
  Aftopning
  28-07-2023
  Vegniek DiscMaster
  728-07-2023
  Når 5 % af knoldene gennemsnitlig i de 4 sorter er over 55 mm
  MSR Crown Crusher
  828-07-2023
  Når 5 % af knoldene gennemsnitlig i de 4 sorter er over 55 mm
  MSR Crown Crusher
  28-07-2023
  Samtidig med MSR Crown Crusher
  1 l Mizuki
  928-07-2023
  Når 5 % af knoldene gennemsnitlig i de 4 sorter er over 55 mm
  MSR Crown Crusher
  30-07-2023
  2-4 dage efter aftopning
  1 l MizukiBåndsprøjtning i afgrøderækken


  Faktor 2: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  A15-04-2023Kuras
  B15-04-2023Ydun
  C15-04-2023Avarna
  D15-04-2023Royal
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der benyttes en vandmængde på 300 l pr. ha. Hastighed 4-5 km/t.
 • I led 1 og 2 anvendes der dobbeltvinklede dyser.
 • I led 5, 8 og 9 anvendes et specieludformet dysesæt beståede af tre dyser målrettet toppen af kammen udviklet af MSR Technology.

  Alle led senhyppes med MSR Opti Weeder.

  Faktor 1, Vækststandsning
  Når de 4 sorter som gennemsnit har ca. 5 % knolde > 50-55 mm (når alle sorter er afblomstret, dog senest 15. august):
 • Led 1-6 aftoppes med special topknuser til kartofler.
 • I led 7-9 afklippes med MSR Crown Crusher.
 • Led 3 behandles efter aftopning med gasbrænder.
 • Led 6 toptrækkes efter aftopning med Vegniek DiscMaster.
 • Led 8 behandles efter afklipning med Mizuki.

  To til fire dage efter aftopning:
 • Led 1, 2, 5 og 9 behandles med Mizuki. Obs. led 5 og 9 er båndsprøjtning.
 • Led 4 behandles med gasbrænder.

  Fem dage efter 1. behandling med Mizuki/gasbrændning led 1, 2, 3, 4 og 5:
 • Led 1, 2 og 5 behandles med Mizuki. Obs led 5 er båndsprøjtning.
 • Led 3 og 4 behandles med gasbrænder.

  Efter behov:
 • Led 3 og 4 behandles med endnu en gasbrænding, hvis der vises tegn på manglende vækstsstandsning eller genvækst.

  Faktor 2, sorter:
 • Sorterne Kuras, Ydun, Avarna og Royal.

 • LÆGGEMATERIALE: Sorterne Ydun og Avarna leveres fra KMC, Kuras leveres af AKV-Langholt og Royal leveres af Danespo.
  Læggeafstand 25 cm.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2023, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0227-07-2023
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1, B1, C1, D1
  ParcelFOTO digital.
  Foto som viser parcellen 3-4 meter frem. Uploades som notat i PC-Markforsøg.
   
  P0325-08-2023, 21 dage efter sidste behandling i led 1
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
   
  ParcelGENVÆKST % planter m.
   
  ParcelFOTO digital.
  Foto som viser parcellen 3-4 meter frem. Uploades som notat i PC-Markforsøg.
   
  P0407-09-2023, 28 dage efter sidste behandling i led 1
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelFOTO digital.
  Foto som viser parcellen 3-4 meter frem. Uploades som notat i PC-Markforsøg.
   
  ParcelGENVÆKST % planter m.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
   


  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold bedes skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til landskonsulent Lars Bødker: 20 18 36 94 eller på mail: lab@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  11-07-2023Forsøgsbehandlinger ændret efter anvisning fra MANA. Enkelt forsøg slettet og tildelt igen (tep)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Mizuki GHS05 GHS07 GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk