Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040212323 Effekt af svovl til stivelseskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 30-03-2023
Fordelingsdato: 04-04-2023
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om tildeling af svovl ud over det der tildeles ved gødskning til norm har en effekt på stivelseskartofler.

BAGGRUND: Flere og flere stivelseskartofler grundgødes med organiske gødninger såsom protamylasse/K2 og gylle. De organiske gødninger indeholder mindre svovl, og derfor bliver der tilført noget mindre svovl end tidligere, hvor en stor mængde svovl fulgte med kaligødningen. Mængden af svovl der tilføres markerne via nedbøren er også reduceret kraftigt de seneste årtier. Det skal derfor undersøges, om der er en risiko for at vi nu undergødsker med svovl.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der jævnligt har været dyrket kartofler i sædskiftet.
 • Der må ikke være problemer med nematoder på arealet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.
 • Grundgødskningen er en del af forsøgsbehandlingen, hvor det tilstræbes at tilføre så lidt svovl som muligt i led 1, så det bliver muligt at lave en stigning i tildelingen af svovl til led 2-4, og samtidigt at afstemme de øvrige næringsstoffer til så ens et niveau som muligt mens klor holdes på et minimum.

 • ANLÆGSDATA: Bruttoparcel 4 rækker. Høstparcel minimum 2 rækker i alt minimum 15 m2.


  DESIGN DATA: Romerkvadratforsøg, 4x4, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: springertræk. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres anden gødning end forsøgsbehandlingen.
  Ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Svovl
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  115-04-2023
  30 kg SProtamylasse 2441
  Cl
  K
  NYaraBela EXTRAN (N27 KAS)
  PTripelsuperfosf.20 S
  MgMg.sulfat 15.Kieserit
  Magnesiumchlorid
  215-04-2023
  60 kg SProtamylasse 2441
  Cl
  KKaliumsulfat 41 S
  NYaraBela EXTRAN (N27 KAS)
  PTripelsuperfosf.20 S
  MgMg.sulfat 15.Kieserit
  Magnesiumchlorid
  315-04-2023
  90 kg SProtamylasse 2441
  Cl
  KKaliumsulfat 41 S
  NYaraBela EXTRAN (N27 KAS)
  PTripelsuperfosf.20 S
  MgMg.sulfat 15.Kieserit
  Magnesiumchlorid
  415-04-2023
  120 kg SKaliumsulfat 41 S
  Cl
  K
  NYaraBela EXTRAN (N27 KAS)
  PTripelsuperfosf.20 S
  MgMg.sulfat 15.Kieserit
  Magnesiumchlorid
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2441Eurofins ViborgProtamylasseAMMONIUM-N, % i tørstof
  CL, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Alle led grundgødskes, så de tildeles optimale mængder af N, P. K og Mg. Gødningen gives i form af protamylasse/K2, tripelsuperfosfat, magnesiumsulfat og magnesiumchlorid, YaraBela Extran og Kaliumsulfat 41, og er anført under forsøgsbehandling, da de skal tildeles i forskellige mængder i de enkelte led, for at få så ens tildeling som muligt.
  • Kaliumtilførslen skal tilpasses Kt på forsøgsstedet. Tilpasning sker ved tilførsel af Protamylasse/K2 og Kaliumsulfat 41. Protamylasse/K2 må udbringes med vandkandeteknik, hvis der ikke rådes over tildelingsudstyr.
  • Led 1 betragtes som ubehandlet mht. svovl. Ved et Kt på 6-8 vil der dog blive tilført 7-20 kg svovl via protamylasse/K2.
  • Led 2-4 skal have stigende tildeling af svovl. Grundgødskningen afstemmes så dette opnås. Beregning/gødningsplaner udregnes af Kristian Elkjær til Arnborg og Claus Nielsen til Dronninglund, se vedhæftede eksempler. Endelig beregning af mængder sker ud fra analysen af protamylasse/K2.
  • Alle led grundgødskes før lægning.
  • Forsøgsbehandlinger i de enkelte led justeres med gødningstyper og mængder.

  LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler leveres i sorten Ydun fra KMC til LFE 6 og i sorten Allstar fra AKV- Langholt til LFE1. Læggeafstand 33 cm.

  GØDNING: Gødning skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2023, Før anlæg, og gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 gram
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
  evt. teksturanalyse indberettes
   
  P0225-05-2023
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelFREMSPIRING dato for.
  Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses 2 gange om ugen, indtil fuld fremspiring er opnået i alle led
   
  P0302-07-2023
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P0401-09-2023, Det bedst mulige tidspunkt inden høst
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  P0501-10-2023, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
  Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  STIVELSE, % af råvare
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   


  PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning. Bemærk, at det er småblade, der skal samles og IKKE hele kartoffelblade!
  Prøven sendes til OK Laboratorium med egne følgesedler, ligesom resultater skal indtastes.

  OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne mærkes med de tilsendte labels, som påklæbes manilamærker inden mærkning af prøverne.
  Prøverne analyseres ved forsøgsstederne.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Malte Nybo Andersen, SEGES: 2927 9489 eller på mail: mana@seges.dk.Derudover kan spørgsmål stilles til Claus Nielsen, AKV: 4163 9933 ved Dronninglund og Kristian Elkjær, KMC: 4064 8801 ved Arnborg.
  Bilag
  BeskrivelseFil
  040212323 Svovloptimum Arnborg.pdf040212323 Svovloptimum Arnborg.pdf
  040212323 Svovloptimum Dronninglund.pdf040212323 Svovloptimum Dronninglund.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk