Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040202323 Skadevirkning af klor i stivelseskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 30-03-2023
Fordelingsdato: 04-04-2023
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge klors indvirkning på stivelsesprocent og udbytte i stivelseskartofler.

BAGGRUND: En del marker med stivelseskartofler tilføres gylle. Gylle indeholder klor, nogle gylletyper mere end andre. Et specielt højt klor-indhold kan findes i gylle fra biogasanlæg og fra slagtesvin. Det er vigtigt af finde ud af, hvor meget klor der kan tilføres før det påvirker stivelsesprocenten negativt.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der jævnligt har været dyrket kartofler i sædskiftet.
 • Der må ikke være problemer med nematoder på arealet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.
 • Tilførsel af protamylasse/K2 er en del af forsøgsbehandlingen, og for at nå de ønskede niveauer af klor, tilstræbes det at anlægge forsøget på marker med middel Kt, dvs. Kt 6-8.
 • Protamylasse/K2 må udbringes med vandkandeteknik, hvis der ikke rådes over tildelingsudstyr.

 • ANLÆGSDATA: Bruttoparcel 4 rækker. Høstparcel minimum 2 rækker i alt minimum 15 m2.

  DESIGN DATA: Romerkvadratforsøg, 4x4, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: springertræk. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres anden gødning end forsøgsbehandlingerne.
  Ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Klor
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  115-04-2023
  ClProtamylasse 2440
  S
  K
  NNS 27-4
  PTripelsuperfosf.20 S
  MgMg.sulfat 15.Kieserit
  Magnesiumchlorid
  215-04-2023
  50 kg ClProtamylasse 2440
  S
  KKaliumchlorid 50. Kaligød
  NNS 27-4
  PTripelsuperfosf.20 S
  MgMagnesiumchlorid
  315-04-2023
  100 kg ClProtamylasse 2440
  S
  KKaliumchlorid 50. Kaligød
  NNS 27-4
  PTripelsuperfosf.20 S
  MgMagnesiumchlorid
  415-04-2023
  150 kg ClProtamylasse 2440
  S
  KKaliumchlorid 50. Kaligød
  NNS 27-4
  PTripelsuperfosf.20 S
  MgMagnesiumchlorid
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2440Eurofins ViborgProtamylasseAMMONIUM-N, % i tørstof
  CL, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Alle led grundgødskes, så de tildeles optimale mængder af N, P. K og Mg. Gødningen gives i form af protamylasse/K2, tripelsuperfosfat, magnesiumsulfat og magnesiumchlorid, NS 27-4 og Kali 50/Kali 49, og er anført under forsøgsbehandling, da de skal tildeles i forskellige mængder i de enkelte led, for at få ønsket eller så ens tildeling af hhv. klor, kalium svovl og magnesium som muligt.
  • Kaliumtilførslen skal tilpasses Kt på forsøgsstedet. Tilpasning sker ved tilførsel af protamylasse/K2 og Kali 50/Kali 49.
  • Led 1 gødes til kalinorm med protamylasse/K2. De øvrige led reduceres i mængden af protamylasse/K2 dosseringen så der bliver plads til at give magnesiumclorid og kaliumclorid 50, så det bliver muligt at tildele henholdsvis 50, 100 og 150 kg Cl mere end led 1 i led 2-4. Protamylasse/K2 må udbringes med vandkandeteknik, hvis der ikke rådes over tildelingsudstyr.
  • De andre gødninger bredspredes før lægning. Beregning/gødningsplaner udregnes af Kristian Elkjær til Arnborg og Claus Nielsen til Dronninglund, se vedhæftede eksempler. Endelig beregning af mængder sker ud fra analysen af protamylasse/K2.
  • Forsøgsbehandlinger i de enkelte led justeres med gødningstype og mængder.

  LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler leveres i sorten Ydun fra KMC til LFE 6 og i sorten Allstar fra AKV- Langholt til LFE1. Læggeafstand 33 cm.

  GØDNING: Gødning skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2023, Før anlæg, og gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 gram
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
  evt. teksturanalyse indberettes
   
  P0225-05-2023
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelFREMSPIRING dato for.
  Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses 2 gange om ugen, indtil fuld fremspiring er opnået i alle led
   
  P0302-07-2023
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P0401-09-2023, Det bedst mulige tidspunkt for bedømmelse af skimmel inden høst
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  P0501-10-2023, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
  Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  STIVELSE, % af råvare
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   


  PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning. Bemærk, at det er småblade, der skal samles og IKKE hele kartoffelblade!
  Prøven sendes til OK Laboratorium med egne følgesedler, ligesom resultater skal indtastes.

  OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne mærkes med de tilsendte labels, som påklæbes manilamærker inden mærkning af prøverne.
  Prøverne analyseres ved forsøgsstederne.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Malte Nybo Andersen, SEGES: 2927 9489 eller på mail: mana@seges.dk.Derudover kan spørgsmål stilles til Claus Nielsen, AKV: 4163 9933 ved Dronninglund og Kristian Elkjær, KMC: 4064 8801 ved Arnborg.
  Bilag
  BeskrivelseFil
  040192323 - Kaliumoptimum Arnborg.pdf040192323 - Kaliumoptimum Arnborg.pdf
  040192323 - Kaliumoptimum Dronninglund.pdf040192323 - Kaliumoptimum Dronninglund.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk