Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040192323 Kaliumoptimum i fabrikskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 30-03-2023
Fordelingsdato: 04-04-2023
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At fastsætte kaliumnorm for stivelseskartofler, samt undersøge mulighederne for eftergødskning med kalium.

BAGGRUND: Kaliumtilførsel til stivelseskartofler er vigtig både for udbytte, stivelsesindhold og for vandhusholdningen i kartoffelplanten. Samtidig er der en tendens til at tildele mere kalium til stivelseskartofler, som også dyrkes i nye områder, hvor der er mere atypiske kaliumtal. Derfor er der behov for at bestemme kaliumoptimum med forskellige jordbunds- og sædskifteforhold.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der jævnligt har været dyrket kartofler i sædskiftet.
 • Der må ikke være problemer med nematoder på arealet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.
 • Skal anlægge på arealer med lave til middel Kt.

 • ANLÆGSDATA: Bruttoparcel 4 rækker. Høstparcel minimum 2 rækker i alt minimum 15 m2.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres anden gødning end forsøgsbehandlingerne.
  Ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Kalium
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  115-04-2023
  Ingen kalium
  NNS 27-4
  PTripelsuperfosf.20 S
  MgKieserit
  215-04-2023
  100 kg KProtamylasse 2439
  NNS 27-4
  PTripelsuperfosf.20 S
  MgKieserit
  315-04-2023
  150 kg KProtamylasse 2439
  NNS 27-4
  PTripelsuperfosf.20 S
  MgKieserit
  415-04-2023
  225 kg KProtamylasse 2439
  NNS 27-4
  PTripelsuperfosf.20 S
  MgKieserit
  515-04-2023
  100 kg KProtamylasse 2439
  NNS 27-4
  PTripelsuperfosf.20 S
  MgKieserit
  01-07-2023
  50 kg K120 kg Kaliumsulfat 41 S
  615-04-2023
  100 kg KProtamylasse 2439
  NNS 27-4
  PTripelsuperfosf.20 S
  MgKieserit
  15-07-2023
  5 kg KFlex Foliar NK 2-10
  29-07-2023
  5 kg KFlex Foliar NK 2-10
  06-08-2023
  5 kg KFlex Foliar NK 2-10
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2439OK LaboratoriumProtamylasseAMMONIUM-N, % i tørstof
  CL, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Kaliummængden i led 2-6 vurderes efter målt Kt. Mængder angivet under forsøgsbehandlinger er ved et kt på 7 på Jb 2. Ved kt på 6 på Jb 1 skal der gives hhv. 150, 200 og 275 kg K.
  • Første kaliumtildeling skal foretages med Protamylasse/K2. Beregning/gødningsplaner udregnes af Kristian Elkjær til Arnborg og Claus Nielsen til Dronninglund, se vedhæftede eksempler. Endelig beregning af mængder af NS 27-4, Tripelsuperfosfat og Kieserit beregnes ud fra analysen af protamylasse/K2
  • Hvis ikke forsøgsstederne har tildelingsudstyr er det ok at bruge vandkandeteknik til udbringning af protamylasse/K2
  • Alle led tildeles samme mængde af N, P og Mg i form af NS 27-4, Tripelsuperfosfat og Kieserit. Gødninger udbringes med forsøgsgødningsspreder inden oprilning. Anfør mængder under de enkelte led.
  • Led 2 skal gerne ligge 50 kg under, led 3 på norm og led 4 ligge 75 kg over norm for kalium.
  • Til eftergødskning af led 5 bruges der kaliumsulfat 41 S, som udbringes efter udtagelse af bladprøver til næringsstofanalyse 1/7.
  • I led 6 tildeles i alt 15 kg kalium i form af Flex Bladkali / Flex Foliar NK 2-10 af 3 gange med 5 kg K efter producentens anvisning. Ved Arnborg ca 15/7, 29/7 og 6/8 og Dronninglund ca. 23/7, 6/8 og 13/8.
   Obs: Datoer tilpasset Arnborg i forsøgsbehandlinger.

  LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler leveres i sorten Ydun fra KMC til LFE 6 og i sorten Euroviva fra AKV til LFE1.
  Læggeafstand 33 cm.

  GØDNING: BJ Agro fremsender Flex foliar ud fra bestilling fra forsøgsenhed. Andet gødning skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2023, Før anlæg, og gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 gram
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
  evt. teksturanalyse indberettes
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
  KT, 25-50 cm dybde
  PT, 25-50 cm dybde
  RT, 25-50 cm dybde
  MGT, 25-50 cm dybde
  P0225-05-2023
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter optælles i hele høstparcellen. Høstparcelstørrelse (m2) og plantetal indberettes.
   
  P0301-07-2023
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
  ledPLANTEPRØVE-UDT. .
  Prøven sendes til OK-laboratorium. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P0401-08-2023, Ved begyndende afmodning
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  P0501-09-2023, Det bedst mulige tidspunkt for bedømmelse af skimmel inden høst
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  P0601-10-2023, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
  Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  STIVELSE, % af råvare


  PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning. Bemærk, at det er småblade, der skal samles og IKKE hele kartoffelblade!
  Prøven sendes til OK Laboratorium med egne følgesedler, ligesom resultater skal indtastes. Omkostninger til dette er inkluderet i Betaling for forsøgsarbejde.

  OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne mærkes med de tilsendte labels, som påklæbes manilamærker inden mærkning af prøverne.
  Prøverne analyseres ved forsøgsstederne.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Malte Nybo Andersen, SEGES: 2927 9489 eller på mail: mana@seges.dk.Derudover kan spørgsmål stilles til Claus Nielsen, AKV: 4163 9933 ved Dronninglund og Kristian Elkjær, KMC: 4064 8801 ved Arnborg.
  Bilag
  BeskrivelseFil
  040192323 - Kaliumoptimum Arnborg.pdf040192323 - Kaliumoptimum Arnborg.pdf
  040192323 - Kaliumoptimum Dronninglund.pdf040192323 - Kaliumoptimum Dronninglund.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk