Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040142323 Effekt af nitrifikationshæmmere ved brug af organiske gødninger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 30-03-2023
Fordelingsdato: 04-04-2023
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At klarlægge hvordan tilsætning af nitrifikationshæmmer til forskellige typer af organiske gødninger påvirker udbytte og stivelsesindhold i stivelseskartofler.

BAGGRUND: Nitrifikationshæmmere virker ved at reducere omdannelsen af ammonium (NH4) til nitrat (NO3), og dermed dannelse og udledning af lattergas (N2O). Danske landsforsøg i majs har vist, at der er positive udbytteeffekter ved brug af nitrifikationshæmmer på grund af reduceret udvaskning af kvælstof og øget adgang til fosfor. I svenske demonstrationsforsøg er der målt et gennemsnitligt nettomerudbytte på 7 pct. (2.804 s.kr./ha) ved tilsætning af nitrifikationshæmmer specielt på sandjordslokaliteter. Det ønskes derfor undersøgt, om der kan opnås tilsvarende merudbytter ved tilsætning af nitrifikationshæmmer til svine- og afgasset gylle under danske dyrkningsforhold. Resultaterne vil indgå i beregningen af klimaeffekter af forskellige dyrkningsscenarier. Det tilsigtes at tilføre den samme mængde N, P og K til alle forsøgsled.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der jævnligt har været dyrket kartofler i sædskiftet.
 • Der må ikke være problemer med nematoder på arealet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.
 • Der må ikke have været udbragt anden organisk gødning end forsøgsbehandlingerne i 2023.

 • ANLÆGSDATA: Der skal være min 17-20 m værn i enderne af forsøget til at komme rundt med gyllevogn. Mellem parceller skal der være en værn, hvor man kan starte/stoppe gyllegrej, samt sikre at man kommer op i rigtig hastighed, så gylledoseringer bliver korrekte. Bruttoparcellerne skal være 4 rækker og 10 m lange, dvs. 30 m3. Høstparcellen er 2 rækker a 10 meter, dvs. 15 m2.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  JordbehandlingPløjningKun forsøg
  Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Forsøget dybdeharves ved Arnborg og pløjes ved Assing før udbringning af husdyrgødning og protamylasse. Der må ikke tilføres anden gødning end forsøgsgødningen.
  Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse og udbringning af mangan foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  110-04-2023
  Før lægning
  190 kg N515 kg NS 27-4
  30 kg P75 kg Tripelsuperfosf.20 S
  220 kg K4,65 t Protamylasse 2420
  50 kg S75 kg Kieserit
  22 kg Mg
  201-04-2023
  Prøve tages til at fastsætte udbringningsmængden
  NH4-NGylle slagtesvin 2414
  10-04-2023
  Før lægning
  100 kg NH4-N29 t Gylle slagtesvin 2415
  Nedfældet
  90 kg N228 kg NS 27-4
  30 kg P25 kg Tripelsuperfosf.20 S
  220 kg K2,64 t Protamylasse 2420
  50 kg S92 kg Kaliumsulfat 41 S
  19 kg Mg85 kg Kieserit
  310-04-2023
  Før lægning
  100 kg NH4-N29 t Gylle slagtesvin 2415
  2 l Vizura
  Nedfældet
  90 kg N228 kg NS 27-4
  30 kg P25 kg Tripelsuperfosf.20 S
  220 kg K2,64 t Protamylasse 2420
  50 kg S92 kg Kaliumsulfat 41 S
  19 kg Mg85 kg Kieserit
  409-04-2023
  Før gylleudbringning
  2 l VizuraUdsprøjtet
  10-04-2023
  Før lægning
  100 kg NH4-N29 t Gylle slagtesvin 2415
  Nedfældet
  90 kg N228 kg NS 27-4
  30 kg P25 kg Tripelsuperfosf.20 S
  220 kg K2,64 t Protamylasse 2420
  50 kg S92 kg Kaliumsulfat 41 S
  19 kg Mg85 kg Kieserit
  510-04-2023
  Før lægning
  100 kg NH4-N29 t Gylle slagtesvin 2415
  Placeret
  90 kg N228 kg NS 27-4
  30 kg P25 kg Tripelsuperfosf.20 S
  220 kg K2,64 t Protamylasse 2420
  50 kg S92 kg Kaliumsulfat 41 S
  19 kg Mg85 kg Kieserit
  610-04-2023
  Før lægning
  100 kg NH4-N29 t Gylle slagtesvin 2415
  2 l Vizura
  Placeret
  90 kg N228 kg NS 27-4
  30 kg P25 kg Tripelsuperfosf.20 S
  220 kg K2,64 t Protamylasse 2420
  50 kg S92 kg Kaliumsulfat 41 S
  19 kg Mg85 kg Kieserit
  701-04-2023
  Prøve tages til at fastsætte udbringningsmængden
  NH4-NGylle afgasset 2418
  10-04-2023
  Før lægning
  100 kg NH4-N29,5 t Gylle afgasset 2419
  Nedfældet
  90 kg N282 kg NS 27-4
  31 kg P
  220 kg K1,28 t Protamylasse 2420
  49 kg S122 kg Kaliumsulfat 41 S
  20 kg Mg50 kg Kieserit
  810-04-2023
  Før lægning
  100 kg NH4-N29,5 t Gylle afgasset 2419
  2 l Vizura
  Nedfældet
  90 kg N282 kg NS 27-4
  31 kg P
  220 kg K1,28 t Protamylasse 2420
  49 kg S122 kg Kaliumsulfat 41 S
  20 kg Mg50 kg Kieserit
  909-04-2023
  Før gylleudbringning
  2 l VizuraUdsprøjtet
  10-04-2023
  Før lægning
  100 kg NH4-N29,5 t Gylle afgasset 2419
  Nedfældet
  90 kg N282 kg NS 27-4
  31 kg P
  220 kg K1,28 t Protamylasse 2420
  49 kg S122 kg Kaliumsulfat 41 S
  20 kg Mg50 kg Kieserit
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2414OK LaboratoriumGylle slagtesvinAMMONIUM-N, % i tørstof
  CL, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2415OK LaboratoriumGylle slagtesvinAMMONIUM-N, % i tørstof
  CL, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2418OK LaboratoriumGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  CL, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2419OK LaboratoriumGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  CL, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2420OK LaboratoriumProtamylasseAMMONIUM-N, % i tørstof
  CL, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Senest 8 dage før gylleudbringning udtages gødningsprøverne 2414 og 2418 til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Forprøven sendes til OK-lab med tilsendt label og følgeseddel fra Ok-lab, vedhæftet forsøgsplan. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve). HUSK at tilføje analyse af klorindhold.

  Gylleudbringning koordineres med Morten Krupa, mobil 2016 3227 fra Ytteborg. Ved udbringning udtages en gylleprøve (prøvenr. 2415 og 2419), som sendes til Ok-Lab, HUSK at tilføje analsye af kloranalyse. Analyseresultater for protamylasse vedhæftes eller skrives som notat.

  På baggrund af disse analyseresultater fra udkørsel tilpasses doseringen af gødninger i forsøgene inden lægning. Gødningsmængder skal justeres efter jordtype og Kt. Gødningsmængderne anført under forsøgsbehandlingerne er et eksempel. Brug vedhæftede regneark til justering af mængder, og tilret efterfølgende mængderne under forsøgsbehandlingerne.

  Gylle udbringes ved nedfældning ved brug af enten sortjordsnedfælder i 12 cm’s dybde eller ved rækkeplacering i forhold til kammenes placering.
  Protamylasse udbringes særskilt.
  Øvrige gødningstyper udbringes før lægning.

 • I led 1 anvendes handelsgødning uden nitrifikationshæmmer
 • I led 2-6 anvendes svinegylle og led 7-9 afgasset gylle
 • I led 4 og 9 bredspredes 2 l Vizura i 100 l vand med marksprøjte dagen før udbringning af gylle
 • I led 2-4 nedfældes svinegyllen og i led 5 og 6 placeres svinegyllen i forhold til kammen
 • I led 3 og 6 blandes Vizura med svinegyllen under nedfældning
 • I led 7-9 nedfældes afgasset gylle
 • I led 8 blandes Vizura med den afgassede gylle under nedfældning
 • I alle led udbringes alle øvrige gødningstyper før lægning.

 • GØDNING: Handelsgødning, husdyrgødninger og protamylasse skaffes lokalt.

  LÆGGEMATERIALE: Læggekartoftler af sorten Ydun leveres fra KMC.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0109-04-2023, Ved anlæg, før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  LER, % i jord 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  SILT, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  RT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  P0220-06-2023, 25 dage efter fuld fremspiring
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0327-06-2023, 7 dage efter 1. måling med Horiba NO3 sensor
  Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0404-07-2023, 7 dage efter 2. måling med Horiba NO3 sensor
  Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0518-07-2023, 14 dage efter 3. måling med Horiba NO3 sensor
  Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0625-07-2023, 14 dage efter 4. måling med Horiba NO3 sensor
  ledPLANTEPRØVE-UDT. .
  Prøven sendes til OK Laboratorium. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
  PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0715-08-2023, Ca. 4 uger efter 5. måling med Horiba NO3 sensor
  ledPLANTEPRØVE-UDT. .
  Prøven sendes til OK-laboratorium. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
  PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  P0815-09-2023
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  P0901-10-2023, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE til KMC.
  Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  STIVELSE, % af råvare


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE TIL NITRATMÅLING: Der udtages i alt 24 bladstængler pr. parcel. Bladstænglen tages ved basis af det 4. øverste blad, hvorefter småbladene fjernes. Det sikres, at bladstænglerne efter udtagning ikke udsættes for direkte sollys eller varme indtil der måles med Horiba NO3-sensoren.

  PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning. Bemærk, at det er småblade, der skal samles og IKKE hele kartoffelblade!
  Prøven sendes til OK Laboratorium med egne følgesedler, ligesom resultater skal indtastes. Omkostninger til dette er inkluderet i Betaling for forsøgsarbejde.

  PRØVEUDTAGNING: Der udtages en knoldprøve ved høst. Prøvestørrelse 10 kg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering- her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Malte Nybo Andersen: 2927 9489 eller på mail: mana@seges.dk.  Skitser

  Bilag
  BeskrivelseFil
  Følgeseddel OK lab gylle.pdfFølgeseddel OK lab gylle.pdf
  Gødningsberegner_justeret med kaliumsulfat.xlsxGødningsberegner_justeret med kaliumsulfat.xlsx
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk