Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070292323 Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede - på humusjord Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-02-2023
Fordelingsdato: 06-02-2023
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme det økonomisk optimale kvælstofniveau for vinterhvede på humusjord.

BAGGRUND: Der har været meget diskussion om kvælstofbehovet på JB 11. Forsøgene udføres for at få en bedre forståelse af kvælstofbehovene i vinterhvede på forskellige typer af humusjord.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene anlægges på forskellige typer af humusjord efter aftale med Julie Therese Christensen, SEGES. Det er vigtigt at forsøgene placeres på meget forskellige typer af humusjord, herunder at både høj og lavere C:N forhold i jorden er repræsenteret. Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen eller i forudgående efterår. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst.
Der skal flyves med drone i forsøget. Hvis forsøgsenhed ikke har en drone skal der indgåes aftale om flyvning af ekstern aktør.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Ved behov5 kg
PK 0-4-21 m. S, KemiraKun forsøg600 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Sene behandlinger med græsmidler bør undgås, da det kan påvirke afgrødens farve. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet. Det er meget vigtigt, at f.eks. svampeangreb ikke reducerer udbyttepotentialet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
215-03-2023

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
315-03-2023

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2023

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
415-03-2023

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2023

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
515-03-2023

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2023

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
615-03-2023

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2023

Medio april
150 kg N556 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
715-03-2023

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2023

Medio april
200 kg N741 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Medio marts
  • I led 2-7 tildeles 50 kg N som NS 27-4
Medio april
  • I led 3-7 tildeles stigende mængder N som NS 27-4
Medio maj
  • I led 5-7 tildeles 50 kg N som NS 27-4


GØDNING: Gødning leveres fra Teknologisk Institut. Mangansulfat skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-03-2023, Før 1. gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
MGT, 0 -25 cm dybde
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
OBS: Graveforespørgsel foretages
HUMUS, % i jord 25-50 cm
TOTAL N, % i jord 25-50 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
HUMUS, % i jord 50-75 cm
TOTAL N, % i jord 50-75 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
HUMUS, % i jord 75-100 cm
TOTAL N, % i jord 75-100 cm
P02Stadium 37
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P03Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
GLUTEN14, %
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Afgrødetæthed ved anlæg af forsøg
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Julie Therese Christensen 21 25 43 60 eller på mail: jtcn@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk