Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070402323 Stigende N - Kvælstofmængder til havre uden husdyrgødning - på humusjord Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 21-03-2023
Fordelingsdato: 06-02-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme det økonomisk optimale kvælstofniveau for havre på humusjord.

BAGGRUND: Der har været meget diskussion om kvælstofbehovet på JB 11. Forsøgene udføres for at få en bedre forståelse af kvælstofbehovene i havre på forskellige typer af humusjord.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene anlægges på forskellige typer af humusjord efter aftale med Julie Therese Christensen, SEGES. Det er vigtigt at forsøgene placeres på meget forskellige typer af humusjord, herunder at både høj og lavere C:N forhold i jorden er repræsenteret. Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst.
Der skal foretages en enkelt droneflyvning i forsøgene, som udføres af forsøgsenheden. Hvis ikke forsøgsenheden har adgang til drone, skal der indgås aftale om flyvning af ekstern aktør

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Ved behov
PK 0-4-21 m. S, KemiraKun forsøg300 kg
YaraVita GramitrelKun forsøg3 l
Tripelsuperfosfat 20Kun forsøg175 kg
YaraVita GramitrelKun forsøg3 l
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres anden N gødning end forsøgsgødning. Det er vigtigt at afstemme grundgødskning og -grundbehandlinger efter, at det er humusjord. Det tilstræbes at placere 35 kg fosfor pr. ha i tripelsuperfosfat før såning. Alternativt bredspredes det før såning. Der tilføres 300 kg 0-4-21 før såning. 3 l YaraVita Gramitrel 2 gange i hhv. st. 13-14 og 25-30

Ved mistanke om manganmangel, skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
201-03-2023

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
301-03-2023

Ved såning
80 kg N296 kg NS 27-4
Placeret
401-03-2023

Ved såning
120 kg N444 kg NS 27-4
Placeret
501-03-2023

Ved såning
160 kg N593 kg NS 27-4
Placeret
601-03-2023

Ved såning
200 kg N741 kg NS 27-4
Placeret
701-03-2023

Ved såning
60 kg N222 kg NS 27-4
Placeret
Stadium 31 - 3260 kg N222 kg NS 27-4
801-03-2023

Ved såning
90 kg N333 kg NS 27-4
Placeret
Stadium 31 - 3230 kg N111 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • I led 2-6 placeres stigende mængder kvælstof før såning.
  • I led 7 placeres 60 kg N ved såning. i st 31-32 tilføres 60 kg N
  • I led 8 placeres 90 kg N ved såning i st. 31-32 tilføres 30 kg N Kvælstofgødningen placeres ved såning, hvis muligt - der skrives et notat der beskriver udbringsmetoden. Alternativt skal gødningen ud lige før såning, men efter såbedsharvningerne for at undgå overslæbning mellem parcellerne.

GØDNING: Forsøgs- og grundgødning leveres af Teknologisk Institut. Mangansulfat skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-03-2023, Ved anlæg, før gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
MGT, 0 -25 cm dybde
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
OBS: Graveforespørgsel foretages
HUMUS, % i jord 25-50 cm
TOTAL N, % i jord 25-50 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
HUMUS, % i jord 50-75 cm
TOTAL N, % i jord 50-75 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
HUMUS, % i jord 75-100 cm
TOTAL N, % i jord 75-100 cm
P02Stadium 31 - 32
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P03Stadium 73
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelMELDUG % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelHAVREBLADPLET % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelRUST % dækning.
af grønt bladareal
 
P04Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
1000 KORNSVÆGT, g
SORTERING, % kerner > 2,5 mm
SORTERING, % kerner > 2,8 mm
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i Faglig notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Visuel effekt af behandling
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Julie Therese Christensen 21 25 43 60 eller på mail: jtcn@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
21-03-2023"før gødskning" er slettet fra P02.(RJE)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk