Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070332323 Stigende N - Kvælstofmængder til vårbyg uden husdyrgødning - på humusjord Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-02-2023
Fordelingsdato: 06-02-2023
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Bestemmelse af kvælstofbehov i vårbyg på forskellige typer af humusjord samt bestemmelse af behovet ud fra dronemålinger.

BAGGRUND: Der har været meget diskussion om kvælstofbehovet på JB 11. Derfor anlægges målrettede forsøg med henblik på at belyse dette. I forsøgene måles væksten med drone en gang i vækstsæsonen.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene anlægges på forskellige typer af humusjord efter aftale med Julie Therese Christensen, SEGES. Det er vigtigt at forsøgene placeres på meget forskellige typer af humusjord, herunder at både høj og lavere C:N forhold i jorden er repræsenteret. Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst.
Der skal foretages en enkelt droneflyvning i forsøgene, som udføres af forsøgsenheden. Hvis ikke forsøgsenheden har adgang til drone, skal der indgås aftale om flyvning af ekstern aktør

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Ved behov2,5 kg
Tripelsuperfosfat 20Kun forsøg175 kg
YaraVita GramitrelKun forsøg3 l
YaraVita GramitrelKun forsøg3 l
PK 0-4-21 m. S, KemiraKun forsøg300 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Det er vigtigt at afstemme grundgødskning og -grundbehandlinger efter, at det er humusjord. Det tilstræbes at placere 35 kg fosfor pr. ha i tripelsuperfosfat før såning. Alternativt bredspredes det før såning. Der tilføres 300 kg 0-4-21 før såning. 3 l YaraVita Gramitrel 2 gange i hhv. st. 13-14 og 25-30

Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
210-03-2023

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
310-03-2023

Ved såning
80 kg N296 kg NS 27-4
Placeret
410-03-2023

Ved såning
120 kg N444 kg NS 27-4
Placeret
510-03-2023

Ved såning
160 kg N593 kg NS 27-4
Placeret
610-03-2023

Ved såning
200 kg N741 kg NS 27-4
Placeret
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • I led 2-6 placeres NS 27-4 ved såning i forskellige mængder.

 • GØDNING: Forsøgs- og grundgødning leveres af Teknologisk Institut. Mangansulfat skaffes lokalt.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0110-03-2023, Før anlæg, før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgFORVENTET UDB. hkg/ha, (baseret på 5 års udbytter).
  Se tekstafsnit om FORVENTET UDBYTTE
   
  ForsøgKG N afgrødens kvælstofnorm.
  Se tekstafsnit FORVENTET UDBYTTE OG N-NORM
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
  OBS: Graveforespørgsel foretages
  HUMUS, % i jord 25-50 cm
  TOTAL N, % i jord 25-50 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
  HUMUS, % i jord 50-75 cm
  TOTAL N, % i jord 50-75 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
  HUMUS, % i jord 75-100 cm
  TOTAL N, % i jord 75-100 cm
  P02Stadium 31 - 32, Før, gødningstilførsel i st. 32
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P03Stadium 69 - 75, Efter, afblomstring
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P04Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Julie Therese Christensen 21 25 43 60 eller på mail: jtcn@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk