Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
050522323 Strategisk ukrudtbekæmpelse i spinat Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-06-2023
Fordelingsdato: 19-03-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge mulighederne for bekæmpelse af ukrudt i spinat til frø.

BAGGRUND: Mulighederne for kemisk renholdelse i spinat bliver begrænset efterhånden som antallet af aktivstoffer til rådighed bliver mindre. Betanal der er et nøglemiddel ved dyrkning af spinat bliver muligvis forbudt i EU og Asulox der lige nu er eneste middel mod korsblomstret ukrudt og snerlepileurt kan kun anvendes på en dispensation. Derfor er det afgørende for den fortsatte avl af spinat til frø at der arbejdes på at finde alternativer til de to midler.

FORSØGSSTEDER: Der anlægges 1 forsøg hos LFE 12 (Patriotisk Selskab) og 1 ved LFE 16 (VKST Holeby).

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i spinat til frøavl, hvor der forventes forekomst af bredbladet ukrudt.

 • Forsøget ved LFE 12 (Patriotisk Selskab) ønskes anlagt på et areal hvor der er erfaring med meget spildraps.

 • Forsøget ved LFE 16 (VKST Holeby) ønskes forsøget anlagt på et areal hvor det er muligt at så ca. 2 kg./ha. vinterraps ud inden harvning og efterfølgende såning af spinaten. Der er afsat 10.000,- i forsøgsbetaling til LFE til jordleje og som kompensation for isåning af raps i.
  OBS Det er vigtigt at rapsen harves ned for at simulere den senere fremspiring af "spildraps" og så jordmidlet ikke bare fjerne dem.

 • Begge forsøg anlægges i samme sort da der kan være selektivitets forskelle mellem sorter.

 • DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 60m2. Høstparcel minimum 60m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Forsøget gødes som omgivende mark. På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for sygdomme. Der behandles for skadedyr som i den omgivende mark. Udførte behandlinger skal oprettes som grundbehandling på forsøget

  OBS - Hvis ukrudt tager overhånd så afgrøden vil gå tabt kontaktes Landskonsulent Kristian Juranich: 23 11 14 59, mail: knjh@seges.dk

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00 - 03
  0-3 dage efter såning, Jordmiddel
  0,12 l Centium 36 CS
  0,5 l Proman SC
  Stadium 09 - 10
  Ukrudt kimblad stadie
  0,8 l Betanal
  0,1 l Olie
  Stadium 11
  0,7 l Betanal
  0,5 l Asulox (disp. 2023)
  Stadium 14
  ca. 4-6 dage efter forrige sprøjtning. (Betanal 0,3-0,6 afhænger af virkningen af de 2 første Betana beh.)
  0,45 l Betanal
  0,5 l Asulox (disp. 2023)
  0,1 l Olie
  Stadium 16 - 18
  Varmeste dag 5-10 dage efter tidligere sprøjtning
  1 l Asulox (disp. 2023)
  0,5 l Olie
  2Stadium 00 - 03
  0-3 dage efter såning, Jordmiddel
  0,12 l Centium 36 CS
  0,5 l Proman SC
  Stadium 14
  0,8 l Betanal
  0,1 l Olie
  Stadium 16 - 18
  0,15 l Proman SC
  0,075 l Pixxaro EC
  3Stadium 00 - 03
  0-3 dage efter såning, Jordmiddel
  0,03 l DFF
  Stadium 14
  0,15 l Proman SC
  Stadium 16 - 18
  0,2 l Proman SC
  0,075 l Pixxaro EC
  4Stadium 00 - 03
  0-3 dage efter såning, Jordmiddel
  0,12 l Centium 36 CS
  0,03 l DFF
  Stadium 14
  0,15 l Proman SC
  Stadium 16 - 18
  0,2 l Proman SC
  0,075 l Pixxaro EC
  5Stadium 03 - 05
  4-5 dage efter såning. Så tæt på fremspiring som muligt
  1 kg Roundup PowerMax XL
  Stadium 14
  0,1 l Pixxaro EC
  0,15 l Proman SC
  Stadium 16 - 18
  0,15 l Proman SC
  6Stadium 00 - 03
  0-3 dage efter såning, Jordmiddel
  0,12 l Centium 36 CS
  0,5 l Proman SC
  Stadium 14
  0,1 l Pixxaro EC
  Stadium 16 - 180,35 l Proman SC
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

  - Timing af følgende behandlinger følger stadier og ukrudts udvikling for behandlingstidspunkter.

  SPRØJTNING: Vandmængde 200 l pr. ha.
 • Led 1, 2, 3 ,4 og 6 behandles straks efter såning (max. 3 dage efter såning).
 • Led 5 behandles 4-5 dage efter såning, dog så tæt på fremspiring som muligt.
 • I 4. behandling i led 1 skal dosering af Betanal være mellem 0,3 -0,6 l/ha. afhængig af effekten af de 2 tidligere behandlinger.

  OBS: Da der ikke er ubehandlet led i planen skal der undlades at ukrudts bekæmpe i mindre områder i rækkerne med han planter. Dette for at vurdere ukrudtstrykket i marken og derved den reelle effekt af behandlingerne.

  Vejrdata på behandlingstidspunkterne indberettes i notat på enkeltforsøget.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 00 - 03, Før 1. sprøjtning.
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
   
  P03Stadium 09 - 10, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
   
  P04Stadium 11, Før 3. sprøjtning.
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
   
  P05Stadium 14, Før 4. sprøjtning
  ParcelFOTO med tælleramme.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 5
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
   
  P06Stadium 16 - 18, Før 5 sprøjtning
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: 1, 2, 4, 5
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
   
  P07Stadium 27, 3 uger efter sidste sprøjtning
  ParcelFOTO med tælleramme.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
   
  P08Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 5 kg. Prøverne videresendes af Koldkærgård til analyse.
  Renhed, % i råvare (SVENSK), % i råvare
  SPIREEVNE, %
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0.2 kg
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelFRØSÆTNING karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen frø, 10=god ensartet frøsætning.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  Hvis der er dominerende arter tælles de for sig.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
 • Tokimbladet ukrudt: De 3-4 dominerende arter, optælles hver for sig og oprettes som måleparametre hvor registreringen indtastes. Tælles inden for tællerammen 3 forskellige steder i parcellen. På 1 af placeringerne og det ubehandlede omåde tages foto i P05 og P07, Se "Vejledning i bedømmelser"

 • KERNE/FRØ PRØVE: Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.

  Teknologisk Institut videresender prøverne til analyse for renhed, rent frø og spireevne hos Jensens Seeds A/S.
  Jensen Seeds A/S
  Ørbækvej 761
  5220 Odense SØ

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Juranich: 23 11 14 59, mail: knjh@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  23-03-2023Led 2 rettet i behandling fra spredeklæbemidde til olie (tep)
  03-05-2023Dosering af Betanal i led 2 var forkert. Skulle være 0,8 l. (tep)
  15-05-2023Pixxaro led 3 rettet til 0,075 (tep)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Asulox (disp. 2023) GHS07 GHS09
  Betanal GHS09
  DFF GHS09
  Olie GHS05 GHS07
  Pixxaro EC GHS07 GHS09
  Proman SC GHS08 GHS09
  Roundup PowerMax XL GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk