Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
050512323 Række og båndsprøjtning i kombination, spinat. Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 18-04-2023
Fordelingsdato: 19-03-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge mulighederne for at anvende radrensning og båndsprøjtning til bekæmpelse af ukrudt i spinat til frø.

BAGGRUND: Mulighederne for kemisk renholdelse i spinat bliver begrænset efterhånden som antallet af aktivstoffer til rådighed bliver mindre. En mekanisk renholdelse mellem rækkerne kunne være en mulighed til at begrænse behovet for kemi i frømarken.
Dette forsøg skal vise mulighederne for mekanisk renholdelse samt båndsprøjtning i spinat til frø.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i spinat til frøavl, hvor der forventes forekomst af bredbladet ukrudt.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i striber
Stribens bredde tilpasses radrenser og båndsprøjtens bredde, som er 3 m. Led 1 - 5 behandles med en 3 m bred forsøgssprøjte. Striben passes ind mellem plejespor samt hanplante-rækker.
Der skal være værn mellem parceller i striben for at give mulighed for at hæve/sænke radrenseren og tænde/slukke båndsprøjten. Parcelgrænser på tværs af forsøget kan evt. laves efter endt ukrudtsbehandling ved at køre på tværs af parceller med GPS-styret traktor.
Høstparcellens størrelse skal være minimum 20 x 3 m, og det skal sikres, at radrenseren har kørt optimalt i hele parcellen. Der vil være kørespor fra radrenseren, dog ens for alle parceller. Design skal evt. tilpasses af Teknologisk Institut.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 60m2. Høstparcel minimum 60m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget gødes som omgivende mark. På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for sygdomme. Der behandles for skadedyr som i den omgivende mark. Udførte behandlinger skal oprettes på forsøget under grundbehandlinger

OBS - Hvis ukrudt tager overhånd så afgrøden vil gå tabt kontaktes Landskonsulent Kristian Juranich: 23 11 14 59, mail: knjh@seges.dk


Da der ikke er ubehandlet led i planen skal der undlades at ukrudts bekæmpe i mindre områder i rækkerne med han planter. Dette for at vurdere ukrudtstrykket i marken og derved den reelle effekt af behandlingerne.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00 - 03
0-3 dage efter såning, Jordmiddel
0,12 l Centium 36 CSBredsprøjtning
0,5 l Proman SC
Stadium 09 - 10
Spinat på kimbladstadie
0,8 l BetanalBredsprøjtning
0,1 l Renol
Stadium 11 - 12
5-7 dage efter tidligere sprøjtning. Bladskifte
0,8 l BetanalBredsprøjtning
Stadium 14
Ukrudt 4 løvblade
Radrens. muldning hvis mulig
Stadium 20
12 - 14 dage efter
Radrensn. m muldning
2Stadium 00 - 03
0-3 dage efter såning, Jordmiddel
0,12 l Centium 36 CSBredsprøjtning
0,5 l Proman SC
Stadium 09 - 10
Spinat kimblad stadie
0,8 l BetanalBåndsprøjtning i afgrøderækken
0,1 l Renol
Stadium 11 - 12
5-7 dage efter tidligere sprøjtning. Bladskifte
0,8 l BetanalBåndsprøjtning i afgrøderækken
Stadium 14
Ukrudt 4 løvblade
Radrens. muldning hvis mulig
Stadium 20
12-14 dage efter
Radrensn. m muldning
3Stadium 00 - 03
0-3 dage efter såning, Jordmiddel
0,12 l Centium 36 CSBredsprøjtning
0,5 l Proman SC
Stadium 09 - 10
Spinat kimblad stadie
0,8 l BetanalBåndsprøjtning i afgrøderækken
0,1 l Renol
Stadium 11 - 12
5-7 dage efter tidligere sprøjtning. Bladskifte
0,8 l BetanalBåndsprøjtning i afgrøderækken
Stadium 12 - 13
Ukrudt 2 løvblade
0,7 kg Roundup PowerMax XLRækkesprø. m. rækker afskærmet
Stadium 20
12-14 dage efter
0,7 kg Roundup PowerMax XLRækkesprø. m. rækker afskærmet
4Stadium 00 - 03
0-3 dage efter såning, Jordmiddel
0,12 l Centium 36 CSBredsprøjtning
0,5 l Proman SC
Stadium 09 - 10
Spinat kimblad stadie
0,8 l BetanalBåndsprøjtning i afgrøderækken
0,1 l Renol
Stadium 11 - 12
5-7 dage efter tidligere sprøjtning. Bladskifte
0,8 l BetanalBåndsprøjtning i afgrøderækken
Stadium 14
Ukrudt 4 løvblade
1,4 kg Roundup PowerMax XLRækkesprø. m. rækker afskærmet
5Stadium 00 - 03
0-3 dage efter såning, Jordmiddel
0,12 l Centium 36 CSBredsprøjtning
0,5 l Proman SC
Stadium 09 - 10
Spinat kimblad stadie
0,8 l BetanalBåndsprøjtning i afgrøderækken
0,1 l Renol
Stadium 11 - 12
5-7 dage efter tidligere sprøjtning. Bladskifte
0,8 l BetanalBåndsprøjtning i afgrøderækken
Stadium 14
Ukrudt 4 løvblade
0,75 l ZyparRækkesprø. m. rækker afskærmet
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

- Timing af følgende behandlinger følger antal dage mellem behandlingstidspunkter eller stadier.

SPRØJTNING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Alle led behandles 1. gang straks efter såning (max. 3 dage efter såning).


  Vejrdata på behandlingstidspunkterne indberettes i notat på enkeltforsøget.
 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2023, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0201-04-2023, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKR. mellem rækker planter/m2, .
   
  ParcelTOKIMBLADET UKRUDT i række planter/m2, .
   
  P0307-04-2023, Før 2. sprøjtnings tidspunkt
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKR. mellem rækker planter/m2, .
   
  ParcelTOKIMBLADET UKRUDT i række planter/m2, .
   
  P0414-04-2023, Før 3. sprøjtning/behandling tidspunkt
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKR. mellem rækker planter/m2, .
   
  ParcelTOKIMBLADET UKRUDT i række planter/m2, .
   
  ParcelFOTO med tælleramme.
   
  P0522-04-2023, Før 4. Sprøjtning/handlings tidspunkt
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: 1, 2, 3
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKR. mellem rækker planter/m2, .
   
  ParcelTOKIMBLADET UKRUDT i række planter/m2, .
   
  P0610-05-2023, Før 5. sprøjte/behandlingstidspunkt
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKR. mellem rækker planter/m2, .
   
  ParcelTOKIMBLADET UKRUDT i række planter/m2, .
   
  P0731-05-2023, 3 uger efter sidste behandling
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKR. mellem rækker planter/m2, .
   
  ParcelTOKIMBLADET UKRUDT i række planter/m2, .
   
  ParcelFOTO med tælleramme.
   
  P08Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 5 kg. Prøverne videresendes af Koldkærgård til analyse.
  Renhed, % i råvare (SVENSK), % i råvare
  SPIREEVNE, %
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0.2 kg
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  ParcelFRØSÆTNING karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen frø, 10=god ensartet frøsætning.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  Hvis der er en dominerende art, optælles den for sig.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
  Der optælles enkimbladet og tokimbladet ukrudt hhv. i rækken og mellem rækker. Rækkens bredde svarer til rækkebredden på båndsprøjten.
 • Græsukrudt: Tælles inden for tællerammen 3 forskellige steder i parcellen. På 1 af placeringerne og det ubehandlede omåde tages foto i P04 og P07.
 • Tokimbladet ukrudt: De 3-4 dominerende arter, optælles hver for sig og oprettes som måleparametre hvor registreringen indtastes. Se "Vejledning i bedømmelser" Efterhånden som afgrøden vokser, vurderes det, om det giver mening at optælle ukrudt i selve rækken.

 • KERNE/FRØ PRØVE: Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.

  Teknologisk Institut videresender prøverne til analyse for renhed og rent frø hos Vikima Seed.
  Vikima Seed A/S
  Att. Laboratoriet / Brit Malec
  Industriparken 9
  4960 Holeby

  Send mail til brm@vikima.dk når prøverne sendes.

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Juranich: 23 11 14 59, mail: knjh@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  18-04-2023Roundup Max skiftet ud med Power Max (tep)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Betanal GHS09
  Proman SC GHS08 GHS09
  Renol GHS05
  Roundup PowerMax XL GHS09
  Zypar GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk