Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
052012323 Sengødskning af alm. rajgræs. DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 18-07-2023
Fordelingsdato: 15-03-2023
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: Er at undersøge effekten af delt kvælstofgødskning på udbyttet i alm. rajgræs til frø ved forskellige kvælstofniveauer og fastlægge om der er fordele ved at anvende flydende kvælstof ved sidste tildeling.

BAGGRUND: En stor engangstildeling af kvælstof til alm. rajgræs tidligt kan medfører en uønsket kraftig vegetativ vækst i det tidlige foår. En deling af kvælstoffet kan medvirke til en mere ensartet vækst og et mindre behov for vækstregulering af afgrøden I det danske klima er der ofte tørt omkring tidspunktet for 2 tildeling. Det kan medfører at kvælstoffet ikke bliver plantetilgængeligt Derfor er det interessant at undersøge om en tildeling af flydende kvælstof ved 2. tildeling bedre kan sikrer optagelsen i planterne

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene udføres i hhv. sorterne Esquire og Mathilde
Forsøget skal høstes med min. 20 % vand i frøet. Så snart sorten er kendt bedes sortsnavnet anføres i PC-markforsøg.

ANLÆGSDATA: Der anlægges 30 cm parcelgrænser mellem parcellerne.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
VækstreguleringModdus MKun forsøg0,8 l
HandelsgødningerPK 0-4-21 m. Mg S CuKun forsøg450 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Hele forsøget skal vækstreguleres med 0,8 l /ha Modus i afgrødens stadie 49-51.
Hele forsøget grundgødskes med normale mængder P, K og S. Ved mistanke om manganmangel skal hele arealet behandles med 5 kg mangansulfat pr. ha.

Der må IKKE tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen og der må IKKE vækstregulerers udover den generelle behandling. Det er meget vigtigt, at forsøget holdes fri for ukrudt, skadedyr og sygdomme. Dosis, middel og dato noteres.
Der må ikke weed-wipes i forsøget uden aftale med Barthold Feidenhans'l.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
120-03-2023
Ved vækststart
140 kg N518 kg NS 27-4
220-03-2023
Ved vækststart
160 kg N592 kg NS 27-4
320-03-2023
Ved vækststart
180 kg N666 kg NS 27-4
420-03-2023
Ved vækststart
200 kg N740 kg NS 27-4
520-03-2023
Ved vækststart
140 kg N518 kg NS 27-4
01-05-202320 kg N74 kg NS 27-4
620-03-2023
Ved vækststart
140 kg N518 kg NS 27-4
01-05-202340 kg N148 kg NS 27-4
720-03-2023
Ved vækststart
140 kg N518 kg NS 27-4
01-05-202360 kg N222 kg NS 27-4
820-03-2023
Ved vækststart
140 kg N518 kg NS 27-4
21-04-2023
Udbringes på tørreplanter med gødningsdyser
20 kg N74 kg NS 27-3 Dangødning
0,05 l DG-NmaX
920-03-2023
Ved vækststart
140 kg N518 kg NS 27-4
21-04-2023
Udbringes på tørreplanter med gødningsdyser
40 kg N148 kg NS 27-3 Dangødning
0,1 l DG-NmaX
1020-03-2023
Ved vækststart
140 kg N518 kg NS 27-4
21-04-2023
Udbringes på tørreplanter med gødningsdyser
60 kg N222 kg NS 27-3 Dangødning
0,15 l DG-NmaX
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • Led 1 til 4 tildeles fuld kvælstofmængde af en gang d. 20 marts 2023
 • Led 5 til 10 tildeles 140 kg.N/ha. d. 20 marts 2023
 • Led 5 til 7 tilføres hhv. 20, 40 og 60 kg.N/ha. i fastgødning 1. maj 2023.
 • Led 8 til 10 tilføres hhv. 20, 40 og 60 kg.N/ha. i flydende gødninig 21. april 2023.

  Vægtfylden for Dangødning NS 27-4 er 1,27 kg/l.

  Dangødning skal udbringes på tørreplaner med gødningsdyser
 • 20 kgN/ha. = 74 kg. svarende til 58,3 l.Dang. 27-3
 • 40 kgN/ha. = 148 kg. svarende til 116,5 l. Dang. 27-3
 • 60 kgN/ha. = 222 kg. svarende til 174,8 l. Dang. 27-3

  Der tilsættes 0,05 l. Agrotain pr. 100 l. gødning

KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
GØDNING: Leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-06-2023
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P02Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
RENT FRØ, % i maskinrenset vare
RENT FRØ, % i råvare
ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
VAND, % i kerne/frø
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
OBS: Aktuel højde i marken, og IKKE længde af udstrakt plante.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
Se tekstafsnit SPILD
 


HØST: Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes. Ved behov skal parcellerne stråskilles.

FRØ PRØVER: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til en 10 l. spandfuld.
Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

Bemærk prøverne sendes direkte til:
DLF
Højerupvej 31
4660 Store Heddinge.

Hvis prøverne er meget våde må de ikke sendes fredag da de kan risikere at ligge varmt weekenden over og dermed blive ødelagt.
Sørg i stedet for at prøverne i lærredsposer ligger et sted med god kølig luft og ikke i "stoppede" poser .

SPILD: En præcis opgørelse af spildet er vigtig for tolkningen af resultaterne. Det er derfor af stor betydning, at observere om de forskellige behandlinger har indflydelse på spildet. Spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Juranich: 23 11 14 59, mail: knjh@seges.dk


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Moddus M GHS07 GHS08 GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk