Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080172323 Maltbygsorter ved regenerativ dyrkning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 21-04-2023
Fordelingsdato: 26-04-2023
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At screene 5 maltbygsorters egnethed til dyrkning med regenerative metoder.

BAGGRUND: Der er stigende fokus på regenerativ dyrkning, som bl.a. indebærer en optimering af jordens biologiske funktioner gennem mindre jordbearbejdning, grønne marker hele året, øget diversitet i afgrøder og efterafgrøder, mindst mulig kemisk forstyrrelse og eventuel brug af biostimulanter.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en mark, der gennem flere år har været drevet ved brug af conservation agriculture. Forsøgsarealet dyrkes i 2023 efter regenerativ praksis ud fra forsøgsværtens erfaringer.

ARBEJDSFORDELING:
 • Afsætning af parceller og anvisning ved såning varetages SEGES i samarbejde med forsøgsvært
 • Forsøgsvært behandler udsæd med kompost-te forud for såning
 • Såning af alle led foretages af landmanden i samarbejde med SEGES
 • Jordprøver i P01 udtages af SEGES
 • Høst og tilsyn med forsøget foretages af VKST

 • ANLÆGSDATA: Forsøget sås med forsøgsværtens såmaskine, der er egnet til direkte såning. Såmaskine er 4 m bred. Parceller sås på tværs af agerretningen på tværs af et sprøjtespor (i alt 24 m). Forsøgets samlede areal er 24 x 80 m. Forsøget søges placeret, hvor forsøgsmarken fremstår mest ensartet ud fra satellitmålinger de seneste vækstsæsoner. Parceller høstes med parceltærsker med skærebord på 2 eller 2,7 m.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

  GENEREL BEHANDLING: Forsøget behandles som omgivende mark. Det indebærer at der ikke sprøjtes mod insekter. Svampebehandling hvis aktuelt, forsøgsværten vurderer. Forsøgsværten bejdser udsæd med kompost-te inden såning. Alle forsøgsbehandlinger noteres og indberettes i NFTS.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sort
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00

  Ved såning
  RGT Planet164 kg Udsædsmængde
  2Stadium 00

  Ved såning
  Laureate192 kg Udsædsmængde
  3Stadium 00

  Ved såning
  Skyway188 kg Udsædsmængde
  4Stadium 00

  Ved såning
  CB Score196 kg Udsædsmængde
  5Stadium 00

  Ved såning
  Focus196 kg Udsædsmængde
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Forsøget sås med forsøgsværtens såmaskine
  KEMIKALIER OG GØDNING: Skaffes lokalt.

  UDSÆD: Leveres fra Carlsberg.Udsæd uden kemisk bejdse.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0124-04-2023, Ved anlæg, Såning af vårbyg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  TOTAL C, % i jord 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  P02Stadium 11 - 12
  ledSÅDYBDE cm, .
  Bestemmes i alle led.
   
  ParcelFREMSPIRET planter/m2, optælles på 2 x 1 m række.
   
  P03Stadium 30 - 31, Ved skridning
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  SIDESKUD /plante.
  Se tekstafsnit: OPTÆLLING AF SIDESKUD
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  P04Stadium 39 - 59, Ved skridning
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P05Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til egne analyser.
  Der sendes en prøve på 5 kg pr. led til Carlsberg. Se tekstafsnit VIGTIGT VED HØST
  *1,
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  OBS PÅ PARCELNIVEAU Prøvestørrelse: ca. 1 kg.
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  OPTÆLLING AF SIDESKUD: Der rykkes 20 hele planter op, tilfældigt fordelt i hver parcel og antal af sideskud bestemmes. Døde skud og skud der vurderes til ikke at kunne udvikle sig til aksbærende skud tælles ikke med. I NFTS indberettes 20 i målefladen samt det totale antal skud, så beregnes skud/plante af NFTS.

  VIGTIGT VED HØST: Der udtages prøver på PARCELNIVEAU. Der sendes 1 kg pr. parcel til Teknologisk Institut. Og derudover sendes 5 kg korn af hvert led til Carlsberg:

  Carlsberg A/S
  Att. Pai Rosager Pedas
  Group Research
  J.C. Jacobsens Gade 4 (indgang fra Bjerregårdsvej 5)
  1799 København V

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Hans Henrik Pedersen 21717737 eller på mail: hahp@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk