Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040132323 Bladgødskning i stivelseskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-06-2023
Fordelingsdato: 04-04-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At vise den nettoøkonomiske effekt ved brug af forskellige flydende gødninger udbragt efter producenternes retningslinjer.

BAGGRUND: Bladgødskning har gennem de seneste 20 år været løbende genstand for afprøvning flere gange i kartofler, uden at det er blevet udbredt i praksis. Et internationalt litteraturstudie viser, at der er meget få forsøg, som viser et positivt nettomerudbytte for tilførsel af mikronæringsstoffer som bladgødskning. Nyere formuleringer af bladgødskningsmidler giver en forhåbning om et forbedret optag i bladene, og der er derfor behov for en længere varende afprøvning af disse midler.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der jævnligt har været dyrket kartofler i sædskiftet.
 • Der må ikke være problemer med nematoder på arealet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.

 • ANLÆGSDATA: Høstparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2, Bruttoparcel 4 rækker med en parcellængde der sikrer, at der sker en ensartet udbringning af forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Der gødes som omgivende mark, dog må der maksimalt tilføres 30 kg P pr ha. Type og mængde af tilført gødning oplyses under grundbehandlinger i PC-Markforsøg.
  Kartoflerne behandles mod rodfiltsvamp ved lægning.
  Ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.
  Det er vigtigt, at forsøget holdes fri for sygdomme og skadedyr.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Bladgødning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ubehandlet
  210-06-2023
  14 dage før rækkelukning, tjek for krogudløbere
  1 l NitraMan
  0,2 l Agropol
  02-07-2023
  Ved rækkelukning
  1 l NitraMan
  0,2 l Agropol
  310-06-2023
  14 dage før rækkelukning, tjek for krogudløbere
  1 l NitraMan
  0,2 l Agropol
  02-07-2023
  Ved rækkelukning
  1 l NitraMan
  0,2 l Agropol
  09-07-2023
  7 dage efter rækkelukning
  5 kg EPSO Microtop
  0,2 l Agropol
  16-07-2023
  14 dage efter rækkelukning
  5 kg EPSO Microtop
  0,2 l Agropol
  23-07-2023
  Fuld blomstring
  5 kg EPSO Microtop
  0,2 l Agropol
  30-07-2023
  Afsluttende blomstring
  5 kg EPSO Microtop
  0,2 l Agropol
  06-08-2023
  7 dage efter afsluttende blomstring
  5 kg EPSO Microtop
  0,2 l Agropol
  410-06-2023
  14 dage før rækkelukning, tjek for krogudløbere
  1 l NitraMan
  0,2 l Agropol
  02-07-2023
  Ved rækkelukning
  1 l NitraMan
  0,2 l Agropol
  23-07-2023
  Fuld blomstring
  15,08 kg Flex Bladfosfor
  2,3 kg Flex Kartoffeltilvækst
  25 kg Flex Foliar NK 2-10
  0,2 l Agropol
  06-08-2023
  7 dage efter afsluttende blomstring
  15,08 kg Flex Bladfosfor
  2,3 kg Flex Kartoffeltilvækst
  25 kg Flex Foliar NK 2-10
  0,2 l Agropol
  13-08-2023
  14 dage efter afsluttende blomstring
  15,08 kg Flex Bladfosfor
  2,3 kg Flex Kartoffeltilvækst
  25 kg Flex Foliar NK 2-10
  0,2 l Agropol
  510-06-2023
  14 dage før rækkelukning, tjek for krogudløbere
  4 kg Magnofoss
  1 l NitraMan
  0,2 l Agropol
  02-07-2023
  Ved rækkelukning
  4 kg Magnofoss
  1 l NitraMan
  0,2 l Agropol
  16-07-2023
  14 dage efter rækkelukning
  4 kg Magnofoss
  30-07-2023
  Afsluttet blomstring
  4 kg Magnofoss
  610-06-2023
  14 dage før rækkelukning, tjek for krogudløbere
  14,75 kg YaraVita KombiPhos
  1 l NitraMan
  0,2 l Agropol
  02-07-2023
  Ved rækkelukning
  1 l NitraMan
  0,2 l Agropol
  09-07-2023
  7 dage efter rækkelukning
  14,75 kg YaraVita KombiPhos
  710-06-2023
  14 dage før rækkelukning, tjek for krogudløbere
  1 l NitraMan
  0,2 l Agropol
  02-07-2023
  Ved rækkelukning
  4,43 kg YaraVita KombiPhos
  1 l NitraMan
  0,2 l Agropol
  16-07-2023
  14 dage efter rækkelukning
  4,43 kg YaraVita KombiPhos
  30-07-2023
  Afsluttende blomstring
  4,43 kg YaraVita KombiPhos
  13-08-2023
  14 dage efter afsluttende blomstring
  4,43 kg YaraVita KombiPhos
  810-06-2023
  14 dage før rækkelukning, tjek for krogudløbere
  1 l NitraMan
  0,2 l Agropol
  02-07-2023
  Ved rækkelukning
  3,51 kg YaraVita Biotrac
  1 l NitraMan
  0,2 l Agropol
  16-07-2023
  14 dage efter rækkelukning
  3,51 kg YaraVita Biotrac
  30-07-2023
  Afsluttende blomstring
  3,51 kg YaraVita Biotrac
  910-06-2023
  14 dage før rækkelukning, tjek for krogudløbere
  2 l Seamac 45
  1 l NitraMan
  0,2 l Agropol
  02-07-2023
  Ved rækkelukning
  2 l Seamac 45
  1 l NitraMan
  0,2 l Agropol
  16-07-2023
  14 dage efter rækkelukning
  2 l Seamac 45
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Massefylde på gødninger:
 • Nitraman: 1,55 kg/l. Det vil sige 1 l svarer til 1,5 kg pr. ha.
 • Flex bladfosfor: 1,16 kg/l. Det vil sige 13 l svarer til 15,08 kg pr. ha.
 • Flex kartoffeltilvækst: 1,15 kg/l. Det vil sige 2 l svarer til 2,30 kg pr. ha.
 • Flex Foliar NK 2-10: 1,16 kg/l. Det vil sige 21,6 l svarer til 25 kg pr. ha.
 • Magnofoss: 1,4 kg/l. Det vil sige 2,86 liter svarer til 4 kg pr. ha.
 • YaraVita KombiPhos: 1,475 kg/l. Det vil sige 10 l svarer til 14,75 kg, og 3 liter svarer til 4,43 kg pr. ha.
 • YaraVita Biotrac: 1,17 kg/l. Det vil sige 3 l svarer til 3,51 kg pr. ha.
 • Seamac 45: 1,2 kg/l. Det vil sige 2 l svarer til 2,4 kg pr. ha.

  Behandlinger:
  • Nogle led skal behandles når udløbere danner kroge. Det er derfor vigtigt, at der løbende sker en prøveopgravning, så kartoflernes vækststadie følges under jorden.
  • Bladgødninger udsprøjtes med 200 liter vand pr. ha, og udsprøjtningen sker med fladdyser på tørre blade om formiddagen. Undgå høj sol og temperaturer over 28 grader.
  • Mikronæringsstofferne udsprøjtes uden at de blandes med skimmelmidler.
  • Agropol tilsættes sammen med gødningerne Nitraman, EPSO Microtop, Flex Bladfosfor Flex Kartoffeltilvækst og Flex Foliar NK 2-10.
  • Led 2 behandles med 2 gange med Nitraman. De to behandlingstidspunkter er 14 dage før rækkelukning og ved rækkelukning.
  • Led 3 behandles først 2 gange med Nitraman som led 2. Derefter fem gange med EPSO Microtop begyndende 7 dage efter rækkelukning. Der behandles i 7 dages interval.
  • Led 4 behandles først 2 gange med Nitraman som led 2. Derefter med en kombination af Flex Bladfosfor, Flex Kartoffeltilvækst og Flex Foliar NK 2-10 ved fuld blomstring. Der er udsprøjtes tre gange, hvor der er 14 dage mellem de to første behandlinger og én uge mellem de to sidste.
  • Led 5 behandles med 4 gange Magnofoss i 14 dages interval begyndende fra når udløberne danner kroge, ca. 14 dage før rækkelukning. De første 2 gange behandles også med Nitraman som led 2.
  • Led 6 behandles med 2 gange YaraVita KombiPhos, hvor første behandling udføres når udløberne danner kroge, ca. 14 dage før rækkelukning og anden behandling tre uger senere ca. 7 dage efter rækkelukning. De første 2 behandlinger tilsættes Nitraman, som led 2.
  • Led 7 behandles med Nitraman 14 dage før rækkelukning. Derefter 4 gange YaraVita KombiPhos i 14 dages interval, hvor første behandling udføres ved fuld rækkelukning, hvor der også tilsættes Nitraman som led 2.
  • Led 8 behandles med Nitraman 14 dage før rækkelukning. Derefter med 3 gange YaraVita Biotrac i 14 dages interval, hvor første behandling udføres ved fuld rækkelukning, hvor der også behandles med Nitraman som led 2.
  • Led 9 behandles med 3 gange Seamac 45 i 14 dages interval, hvor første behandling udføres, når udløberne danner kroge. De første 2 gange behandles også med Nitraman som led 2.
  LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler af sorten Ydun leveres af KMC. Planteafstand 33 cm.

  GØDNING: Gødning til forsøgsbehandlingerne leveres fra Teknologisk Institut. Gødning til generelle behandlinger skaffes lokalt.

  KEMI: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2023, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse: 300-400 g
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  P0229-07-2023, Før gødskning 30/7
  ledPLANTEPRØVE-UDT. .
  Prøven sendes til OK-laboratorium. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P0320-08-2023, Ca. en uge efter gødskning 13/8
  ledPLANTEPRØVE-UDT. .
  Prøven sendes til OK Laboratorium. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  P0415-09-2023
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  P0501-10-2023, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
   
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
  Analyseres ved forsøgsstederne. Prøvestørrelse på 10 kg.
  STIVELSE, % af råvare
  ParcelMODENHED karakter 0-10, 0=grøn afgrøde, 10=fuld afmodnet.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning. Bemærk, at det er småblade, der skal samles og IKKE hele kartoffelblade!
  Prøven sendes til OK Laboratorium med egne følgesedler, ligesom resultater skal indtastes. Omkostninger til dette er inkluderet i Betaling for forsøgsarbejde.

  OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg, som analyseres ved forsøgsstederne.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Malte Nybo Andersen: 2927 9489 eller på mail: mana@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  07-06-2023Der er stor mulighed for manganmagel i år, så manganbehandlinger i grundbehandlinger er slettet. Dermed er led 1 helt ubehandlet, led 2 har 2 manganbeh, som tilsvarende er tilføjet led 3 -9 (HJB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Seamac 45Intet faresymbol

  Skitser

  Bilag
  BeskrivelseFil
  Tilsætning af bladgødninger 2023.xlsxTilsætning af bladgødninger 2023.xlsx
  Tilsætning af bladgødninger 2023.xlsxTilsætning af bladgødninger 2023.xlsx
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk