Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040122323 Effekt af nitrifikationshæmmer ved brug af ammoniak til kartofler - med lattergasbestemmelse Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 14-04-2023
Fordelingsdato: 04-04-2023
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om man kan opnå større nyttevirkning af ammoniak ved tilsætning af nitrifikationshæmmer samt opnå mindre tab af lattergas og dermed mindre tab af CO2-ækvivalenter.

BAGGRUND: Danmark har forpligtet sig til at nedsætte udledning af klimagasser. Det gælder også i kartofler, hvor indkøb af kvælstof og fordampningstab (N-emission) af kvælstof er to store poster i CO2-regnskabet. Ammoniak fremstillet ved hjælp af bæredygtig energi (”grøn ammoniak”), udbragt sammen med nitrifikationshæmmer kan måske nedbringe emissionen og udvaskningstabet uden udbyttetab. Ammoniak regnes i forvejen for at være en velegnet gødning til stivelseskartofler.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der jævnligt har været dyrket kartofler i sædskiftet.
 • Der må ikke være problemer med nematoder på arealet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.
 • De må ikke have været udbragt organisk gødning i forsøget.
 • Der anlægges et forsøg med almindelig vanding og et forsøg med ekstraordinær vanding i perioden fra lægning til opstart af normal vanding.
 • I forsøget med normal vanding skal der installeres rammer i udvalgte parceller til måling af lattergasemission, som skal forblive i forsøget gennem hele perioden, Det er ikke muligt at foretage jordbearbejdning efter hypning.
 • I forsøget med ekstraordinær vanding skal der ikke udføres lattergasmålinger.
 • Der må ikke anvendes kobberholdig gødning til grundgødskning, såsom 0-4-21 m. Cu, da det kan forstyrre lattergasudledningen og dermed resultaterne i sidste ende.

 • ANLÆGSDATA: Bruttoparcel 4 rækker á 12 meter, hvor de 2 sidste meter anvendes til kamre til lattergasmålinger. Høstparcel 2 rækker a 10 meter.
  Reducer færdsel omkring rammen i forbindelse med prøvetagning til et minimum.


  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
  Gødskning og sprøjtningVandingBåde mark og forsøg
  HandelsgødningerPatentkali, Både mark og forsøg
  Tripelsuperfosf.20 SBåde mark og forsøg
  Økologiske præparaterVanding, mmBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Der grundgødes med patentkali og triplesuperfosfat. Forsøgsarealet jordbearbejdes inden gødningstildeling, nedfældning af ammoniak og lægning. Der må ikke tilføres anden kvælstofgødning end forsøgsbehandlingerne. Ukrudtsbekæmpelse, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.
  Vandes som omgivende mark.
  I forsøget med ekstraordinær vanding vandes der i alt med 30 mm per uge inkl. nedbør. Der anvendes drypvanding placeret på toppen af hver kam. Tilført vandmængde i begge forsøg indberettes under grundbehandlinger i NFTS.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Kvælstof
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  112-04-2023
  200 kg N740 kg NS 27-4
  Placeret
  212-04-2023
  150 kg N182,23 kg Flydende ammoniak
  Placeret
  312-04-2023
  150 kg N182,23 kg Flydende ammoniak
  2 l Vizura
  Placeret
  412-04-2023
  200 kg N243 kg Flydende ammoniak
  Placeret
  512-04-2023
  200 kg N243 kg Flydende ammoniak
  2 l Vizura
  Placeret
  612-04-2023
  200 kg N243 kg Flydende ammoniak
  Nedfældet
  712-04-2023
  200 kg N243 kg Flydende ammoniak
  2 l Vizura
  Nedfældet
  811-04-20232 l VizuraUdsprøjtet
  12-04-2023
  200 kg N243 kg Flydende ammoniak
  Nedfældet
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Det er vigtigt, at nedfældning af ammoniak og nitrifikationshæmmer sker umiddelbart efter klargøring af jorden. Ammoniak og Vizura nedfældes i 15 cm’s dybde, så de to gødningsstrenge ligger under kartoffelknoldene efter lægning. Vizura er opblandet i 100 l vand. Udsprøjtning med marksprøjte sker umiddelbart dagen før nedfælldning.

  Efter klargøring af jorden og umiddelbart før lægning:
  • Led 1: Der placeres 200 kg N i form af NS 27-4 inden lægning.
  • Led 2 og 4: Placeret ammoniaknedfældning uden nitrifikationshæmmer, hhv. 150 og 200 kg N. .
  • Led 3 og 5: Placeret ammoniaknedfældning med nitrifikationshæmmer sammen med ammoniak, hhv. 150 og 200 kg N.
  • Led 6: Nedfældning i fuld bredde af ammoniak uden nitrifikationshæmmer, 200 kg N.
  • Led 7: Nedfældning i fuld bredde af ammoniak med nitrifikationshæmmer sammen med ammoniak, 200 kg N.
  • Led 8: Udsprøjtning af nitrifikationshæmmer med marksprøjte dagen før nedfældning. Nedfældning i fuld bredde af ammoniak 200 kg N.

  LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler af sorten Ydun leveres af KMC. Planteafstand 33 cm.

  GØDNING: Vizura til forsøgsbehandlingerne leveres fra Teknologisk Institut. Ammoniak, NS 27-4 og gødning til grundbehandlinger skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2023, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse: 300-400 g
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  P0212-04-2023, Lige efter lægning
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
   
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
  Installeres i standardforsøgsled - led 1, gentagelse 1
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  RAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
  Indberettes via OneDrive
   
  P0313-04-2023, M01
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
  Måles i kammen.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR-2 Grader.
  Måles mellem kamme.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED-2 %.
  Måles mellem kamme.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.6 stik på hver side af kammer, i midten af kam samt på hver side hvor kam begynder.
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  P0414-04-2023, M02
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
  Måles i kammen.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR-2 Grader.
  Måles mellem kamme.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED-2 %.
  Måles mellem kamme.
   
  P0517-04-2023, M03
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
  Måles i kammen.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR-2 Grader.
  Måles mellem kamme.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED-2 %.
  Måles mellem kamme.
   
  P0621-04-2023, M04
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
  Måles i kammen.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR-2 Grader.
  Måles mellem kamme.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED-2 %.
  Måles mellem kamme.
   
  P0726-04-2023, M05
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
  Måles i kammen.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR-2 Grader.
  Måles mellem kamme.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED-2 %.
  Måles mellem kamme.
   
  P0802-05-2023, M06
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
  Måles i kammen.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR-2 Grader.
  Måles mellem kamme.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED-2 %.
  Måles mellem kamme.
   
  P0910-05-2023, M07
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
  Måles i kammen.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR-2 Grader.
  Måles mellem kamme.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED-2 %.
  Måles mellem kamme.
   
  P1016-05-2023, M08
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
  Måles i kammen.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR-2 Grader.
  Måles mellem kamme.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED-2 %.
  Måles mellem kamme.
   
  P1120-05-2023
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
  FREMSPIRING dato for.
  Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses indtil fuld fremspiring er opnået i alle led.
   
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelFOTO digital.
   
  P1223-05-2023, M09
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
  Måles i kammen.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR-2 Grader.
  Måles mellem kamme.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED-2 %.
  Måles mellem kamme.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.6 stik på hver side af kammer, i midten af kam samt på hver side hvor kam begynder.
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  P1331-05-2023, M10
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
  Måles i kammen.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR-2 Grader.
  Måles mellem kamme.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED-2 %.
  Måles mellem kamme.
   
  P1407-06-2023, M11
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
  Måles i kammen.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR-2 Grader.
  Måles mellem kamme.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED-2 %.
  Måles mellem kamme.
   
  P1514-06-2023, M12
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
  Måles i kammen.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR-2 Grader.
  Måles mellem kamme.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED-2 %.
  Måles mellem kamme.
   
  P1620-06-2023
  Alle målinger i P16 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P1721-06-2023, M13
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
  Måles i kammen.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR-2 Grader.
  Måles mellem kamme.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED-2 %.
  Måles mellem kamme.
   
  P1827-06-2023
  Alle målinger i P18 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P1928-06-2023, M14
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
  Måles i kammen.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR-2 Grader.
  Måles mellem kamme.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED-2 %.
  Måles mellem kamme.
   
  P2004-07-2023
  ledPLANTEPRØVE-UDT. .
  Prøven sendes til OK-laboratorium. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
  PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P2105-07-2023, M15
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
  Måles i kammen.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR-2 Grader.
  Måles mellem kamme.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED-2 %.
  Måles mellem kamme.
   
  P2212-07-2023, M16
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
  Måles i kammen.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR-2 Grader.
  Måles mellem kamme.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED-2 %.
  Måles mellem kamme.
   
  P2318-07-2023
  Alle målinger i P23 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P2419-07-2023, M17
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
  Måles i kammen.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR-2 Grader.
  Måles mellem kamme.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED-2 %.
  Måles mellem kamme.
   
  P2526-07-2023, M18
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
  Måles i kammen.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR-2 Grader.
  Måles mellem kamme.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED-2 %.
  Måles mellem kamme.
   
  P2601-08-2023
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  P2702-08-2023, M19
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Måles i kammen. Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
  Måles i kammen.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDTEMPERATUR-2 Grader.
  Måles mellem kamme.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  JORDFUGTIGHED-2 %.
  Måles mellem kamme.
   
  P2803-08-2023, Efter sidste måledag
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR FJERNELSE Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
   
  ForsøgFJERNELSE AF RAMMER dato for.
   
  P2915-08-2023
  Alle målinger i P29 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P3001-09-2023
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  P3101-10-2023, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE til KMC.
  Analyseres ved forsøgsstederne. Prøvestørrelse på 10 kg.
  STIVELSE, % af råvare
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 5
  KUMULATIV FLUX N2O-N kg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes, så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  Vejrstationen skal primært måle nedbør, lufttemperatur, jordtemperatur i 10 cm. Vejrstationen skal opstilles så snart jordbearbejdning påbegyndes, så der efterfølgende findes vejrdata i forbindelse med gødskning og frem til høst.
  Registrering af vanding skal også indberettes.

  JORDMÅLINGER: Installation af Tomst-jordsensor sker i forbindelse med installation af rammer første gang, jf. datoer angivet under måletider. Tomst-jordsensoren måler jordfugtighed og -temperatur kontinuert gennem hele forsøgsperioden. Den placeres forsigtigt i jorden tæt på rammen i standardforsøgsled 1 i 1.gentagelse. Jordsensorens ID registres i et notat. Tomst-jordsensoren fjernes først, når rammerne fjernes efter sidste måletid.
  Ved hver gasprøvetagning måles jordfugtighed- og temperatur i to områder omkring rammen hhv. i kammen og mellem kammene. Der måles med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres til PC Markforsøg.

  INSTALLATION AF RAMMER: I forsøgsled 1, 4 og 5 samt tilhørende gentagelser placeres rammer til målekammer til måling af lattergasemission. Rammerne placeres hen over kammen og trykkes ned i jorden så den slutter tæt hele vejen over og rundt om kammen. Rammerne har en størrelse af 75x75 cm og skal placeres så de står præcis midt over kammene. Vær opmærksom på at kraftig nedbør eller vanding kan medføre at der kortvarigt står vand mellem kammene.
  Hvis der i forbindelse med grundbehandlinger eller forsøgsbehandlinger er behov for at fjerne rammerne, er det vigtigt, at der på forhånd er valgt en metode til at genfinde placeringen. Rammerne må ikke forskydes mere end højst 5 cm fra udgangspunktet.
  Det er vigtigt, at rammerne geninstalleres umiddelbart efter behandlingerne er foretaget. Dette skyldes, at rammerne skal være installeret i jorden dagen før næste prøvetagning kan foretages. Måleparameter oprettes i PC Markforsøg, hvis rammer fjernes og geninstalleres udover i forbindelse med de planlagte markoperationer.
  Ved rammeinstallation måles højde af rammen jf. Vejledning til installation af rammer og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres ikke til PC Markforsøg.

  LATTERGASPRØVEUDTAGNING Udtagning af lattergasprøver følger prøvetagningsstrategien med måledage (M01, M02 …), jf. regneark delt i fælles mappe i OneDrive. Efter hver gasprøvetagning registreres dato både i regnearket og i PC Markforsøg. Husk ligeledes at indtaste tidsregistreringsark via OneDrive.
  Prøvetagningerne foretages jf. Vejledning til udtagning af lattergasprøver og det er vigtigt, at området omkring rammen holdes repræsentativt og påvirkes mindst muligt, ligesom området indenfor rammen ikke må forstyrres ud over planlagte behandlinger.
  Der holdes løbende kontakt med Teknologisk Institut og SEGES for opfølgning på udtagningsstrategien i forhold til hvordan sæsonen udvikler sig, og for at sikre den mest optimale strategi efter vejrmæssige og praktiske forhold.
  Ved spørgsmål kontakt Drishya Nair, dnr@teknologisk.dk, 7220 1150.

  PLANTEPRØVE TIL NITRATMÅLING: Der udtages i alt 24 bladstængler pr. parcel. Bladstænglen tages ved basis af det 4. øverste blad, hvorefter småbladene fjernes. Det sikres, at bladstænglerne efter udtagning ikke udsættes for direkte sollys eller varme indtil der måles med Horiba NO3-sensoren.

  PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning. Bemærk, at det er småblade, der skal samles og IKKE hele kartoffelblade!
  Prøven sendes til OK Laboratorium med egne følgesedler, ligesom resultater skal indtastes. Omkostninger til dette er inkluderet i Betaling for forsøgsarbejde.

  OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg, som analyseres ved forsøgsstederne.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved jordbearbejdning, gødskning og lægning
  - Beskrivelse af såbed ved gødskning og lægning
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Malte Nybo Andersen: 2927 9489 eller på mail: mana@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk