Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040052323 Mekanisk ukrudtsrensning i kartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-10-2023
Fordelingsdato: 03-04-2023
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve og eftervise ukrudts- og udbytteeffekt af mekanisk ukrudtsrensning

BAGGRUND: Et at de centrale spørgsmål, der tales om ved mekanisk ukrudtsrensning, er de skadevirkninger og dermed det potentielle udbyttetab, som der er i forhold til en kemisk behandling. Stribeforsøgene har til formål at sammenligne ukrudts- og udbytteeffekten mellem kemisk og mekaniske behandlinger på forskellige jordtyper.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der jævnligt har været dyrket kartofler i sædskiftet.
 • Der må ikke være problemer med nematoder på arealet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.

 • ANLÆGSDATA: Der anlægges bruttoparceller over 4 rækker i 4 gentagelser i en længde af 100 meter. Høstparcel minimum 2 rækker, midt i bruttoparcel, hvor man er sikker på at maskiner til mekanisk ukrudtsbekæmpelsen har kørt i optimal fart. Det sikres at de 2 høstrækker i alle parceller har ens påvirkning af sprøjtespor og lægger.

  Led 4 og 6 udføres kun i Arnborg og Assing, led 5 og 7 kun i Dronninglund. Ikke udførte led flyttes ud i ender af designet og fejlmarkeres.


  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 300m2. Høstparcel minimum 150m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningLægge-datoBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Der må ikke foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen.
  Gødskning, vanding, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  115-05-2023
  Før kartoflernes fremspiring
  1,5 l Roundup Flex XL200 l Vand
  0,25 l Centium 36 CS
  2 l Ammoniumsulfat-opløsning
  0,15 l Sprede-klæbemiddel
  20-05-2023
  Ved 1-2 % fremspiring
  2 l Proman SC300 l Vand
  215-05-2023
  Før kartoflernes fremspiring
  1,5 l Roundup Flex XL200 l Vand
  2 l Ammoniumsulfat-opløsning
  0,15 l Sprede-klæbemiddel
  25-05-2023
  Ukrudt på kimbladstadiet
  Mekanisk ukrudtsbekæmpelseMSR Opti Weeder
  05-06-2023
  Ukrudt på kimbladstadiet
  Mekanisk ukrudtsbekæmpelseMSR Opti Weeder
  315-05-2023
  Før kartoflernes fremspiring
  Mekanisk ukrudtsbekæmpelseMSR Opti Weeder
  25-05-2023
  Ukrudt på kimbladstadiet
  Mekanisk ukrudtsbekæmpelseMSR Opti Weeder
  05-06-2023
  Ukrudt på kimbladstadiet
  Mekanisk ukrudtsbekæmpelseMSR Opti Weeder
  410-05-2023
  Før kartoflernes fremspiring
  Mekanisk ukrudtsbekæmpelseTreffler strigle
  17-05-2023
  Før kartoflernes fremspiring
  Mekanisk ukrudtsbekæmpelseTreffler strigle
  10-06-2023
  Ukrudt på kimbladstadiet
  Mekanisk ukrudtsbekæmpelseSen hypning
  515-05-2023
  Før kartoflernes fremspiring
  Mekanisk ukrudtsbekæmpelseEinböck
  25-05-2023
  Ukrudt på kimbladstadiet
  Mekanisk ukrudtsbekæmpelseEinböck
  05-06-2023
  Ukrudt på kimbladstadiet
  Mekanisk ukrudtsbekæmpelseEinböck
  615-05-2023
  Før kartoflernes fremspiring
  Mekanisk ukrudtsbekæmpelseTallerkenhypper
  25-05-2023
  Ukrudt på kimbladstadiet
  Mekanisk ukrudtsbekæmpelseTallerkenhypper
  05-06-2023
  Ukrudt på kimbladstadiet
  Mekanisk ukrudtsbekæmpelseTallerkenhypper
  715-05-2023
  Før kartoflernes fremspiring
  1,5 l Roundup Flex XL200 l Vand
  0,25 l Centium 36 CS
  2 l Ammoniumsulfat-opløsning
  0,15 l Sprede-klæbemiddel
  15-05-2023
  Før kartoflernes fremspiring. Kørsel som mekanisk ukrudtsbekæmpelse led3 uden redskab
  Kørsel
  20-05-2023
  Ved 1-2 % fremspiring
  2 l Proman SC300 l Vand
  25-05-2023
  Ukrudt på kimbladsstadiet. Kørsel som mekanisk ukrudtsbekæmpelse led3 uden redskab
  Kørsel
  05-06-2023
  Ukrudt på kimbladsstadiet. Kørsel som mekanisk ukrudtsbekæmpelse led3 uden redskab
  Kørsel
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  SPRØJTETEKNIK: Hastighed 4-5 km/t. Dysetype noteres som notat.

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Led 1: Normal landmandspraksis for marken. Kammen sættes normalt op ved lægning.
  • Led 2: Kombineret kemisk og mekanisk ukrudtsløsning. Der sættes en stor færdig kam, som skal bevares ved rensning. Mekanisk løsning efter anvisning af MSR.
  • Led 3: Mekanisk ukrudtsrensning. Der sættes en stor færdig kam, som skal bevares ved rensning. Der laves en blindrensning før/ved kartoflernes fremspiring. og renseren sættes op med fingerhjul på kamside og top afhængig af kartoflernes størrelse. Den afsluttende rensning skal afsluttes mindst 10 dage før rækkelukning.
  • Led 4: Mekanisk ukrudtsrensning. Sættes op med fuld kam. De 2 første behandlinger udføres før kartoflernes fremspiring ved tidlig fremspiring af ukrudt.
  • Led 5: Mekanisk ukrudtsrensning. Kammen bygges gradvist op ved rensning. Der laves en blindrensning før/ved kartoflernes fremspiring. Den afsluttende rensning skal afsluttes mindst 10 dage før rækkelukning.
  • Led 6: Mekanisk ukrudtsrensning. Kammen bygges gradvist op ved rensning. Der laves en blindrensning før/ved kartoflernes fremspiring. Den afsluttende rensning skal afsluttes mindst 10 dage før rækkelukning.
  • Led 7: Behandles med kemi som led 1. Der køres med samme traktor og dage som i led 3 uden redskab. Pga. støv skal kemisk behandling ske forud for kørsel..
  • For alle behandlinger noteres dato, middel, opsætning af maskine (gerne billede af opsætning).

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

  LÆGGEMATERIALE: Der anvendes sorten Kuras ved Dronninglund som leveres af AKV-Langholt, og sorterne Ydun (Arnborg) og Kuras (Assing) ved Arnborg som leveres af KMC. Læggeafstand 33 cm.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-04-2023, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0215-05-2023, Før behandling, før kartoflernes fremspiring
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
  FOTO digital.
  Der tages et billede der viser hvor langt kartoflen er i sin topudvikling samt eventuelle forskelle i ukrudtsbestand.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 6, 7
  GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 6, 7
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-5 vigtigste arter tælles for sig.
   
  P0320-06-2023, 14 dage efter sidste behandling
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-5 vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  Der bedømmes i forhold til led 1. De vigtigste arter bedømmes for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  Der bedømmes i forhold til led 1. De 4-5 vigtigste arter bedømmes for sig.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
  FOTO digital.
  Der tages et billede der viser eventuelle forskelle i ukrudtsbestand.
   
  P0401-08-2023, Før begyndende afmodning
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelKVIK % dækning af jord.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  P0501-10-2023, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
  Samlet prøvevægt 10 kg Se afsnit om PRØVEUDTAGNING.
  STIVELSE, % af råvare
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
  Høstes med udbyttemåler. Noter tidspunkt for hver parcel.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Ukrudt bedømmes 2 repræsentative steder i parcellen, hvor gennemsnittet indberettes.

  OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes med udbyttemåler i de 2 midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker. Starttidspunkt for her parcel/stribe noteres

  PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne udtages repræsentativt på optageren. Prøverne analyseres ved forsøgsstederne

  OBS: Er der variationer indenfor hver parcel udtages stivelsesprøverne områdevis efter fx EM-38 måling. Områderne markeres med GPS, og der holdes styr på hvilke prøver der er taget hvor. Gennemsnit af analyser indberettes i NFTS. Er behandlingsarealet ensartet, er det ok at udtage en stivelsesprøve i hele striben/parcellængden.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold bedes skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Malte Nybo Andersen: 2927 9489 eller på mail: mana@seges.dk. Derudover kan spørgsmål stilles til Claus Nielsen, AKV: 4163 9933 ved Dronninglund og Kristian Elkjær, KMC: 4064 8801 ved Arnborg og Assing.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Proman SC GHS08 GHS09
  Roundup Flex XL GHS09
  Sprede-klæbemiddel GHS05 GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk