Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040032323 Alternativer til glyphosat før fremspiring af kartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 29-03-2023
Fordelingsdato: 03-04-2023
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve alternativer til glyphosat før fremspiring i kartofler.

BAGGRUND: Glyphosat anvendes før fremspiring i kartofler, da det giver en effektiv og billig ukrudtsbekæmpelse af selv vanskelige ukrudtsarter. Hvis glyphosat forbydes er det vigtigt at kunne anvise alternativer til anvendelsen af glyphosat, hvor mekanisk bekæmpelse kan være en mulig løsning.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der jævnligt har været dyrket kartofler i sædskiftet.
 • Der må ikke være problemer med nematoder på arealet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.

 • ANLÆGSDATA: Der anlægges parceller over 4 rækker i 4 gentagelser i minimum 25 meters længde med mulighed for start og stop mellem parceller, så man er sikker på at maskiner til mekanisk ukrudtsbekæmpelse har kørt i optimal fart. Høstparcel 2 rækker midt i bruttoparcel.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 75m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningLægge-datoBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Der må ikke foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen.
  Gødskning, vanding, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  115-05-2023
  Normal landmandspraksis.
  1,5 l Roundup Flex XL200 l Vand
  2 l Ammoniumsulfat-opløsning
  0,25 l Centium 36 CS
  0,15 l Sprede-klæbemiddel
  25-05-2023
  Ved 1-2 % fremspiring
  2 l Proman SC300 l Vand
  215-05-2023
  Normal landmandspraksis
  0,25 l Centium 36 CS200 l Vand
  25-05-2023
  Ved 1-2 % fremspiring
  2 l Proman SC300 l Vand
  325-05-2023
  Ved 1-2 % fremspiring
  2 l Proman SC300 l Vand
  1 l Mizuki
  415-05-2023
  Før kartoflernes fremspiring
  1,5 l Roundup Flex XL200 l Vand
  2 l Ammoniumsulfat-opløsning
  0,15 l Sprede-klæbemiddel
  25-05-2023
  8-10 dage efter 1. behandling
  Mekanisk ukrudtsbekæmpelseMSR Opti Weeder
  04-06-2023
  8-10 dage efter 2. behandling
  Mekanisk ukrudtsbekæmpelseMSR Opti Weeder
  515-05-2023
  Mekanisk ukrudtsbekæmpelseTallerkenhypper
  Kamformer
  25-05-2023
  Ved 1-2 % fremspiring
  2 l Proman SC300 l Vand
  1 l Mizuki
  615-05-2023
  Før kartoflernes fremspiring
  Mekanisk ukrudtsbekæmpelseMSR Opti Weeder
  25-05-2023
  8-10 dage efter 1. behandling
  Mekanisk ukrudtsbekæmpelseMSR Opti Weeder
  04-06-2023
  8-10 dage efter 2. behandling
  Mekanisk ukrudtsbekæmpelseMSR Opti Weeder
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  SPRØJTETEKNIK: Hastighed 4-5 km/t. Dysetype noteres som notat.

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • Led 1-3: Kemisk ukrudtsbekæmpelse. Kammen sættes normalt op ved lægning.
 • Led 4-5: Kombineret kemisk og mekanisk ukrudtsløsning. I led 4 sættes der en stor færdig kam, som skal bevares ved rensning. Der anvendes en løsning med fingerhjul. Led 5 starter med lille kam. Der anvendes tallerkenhypper og kamformer for at skabe en fast kam.
 • Led 6: Mekanisk ukrudtsrensning. Der sættes en stor færdig kam, som skal bevares ved rensning. Der laves en blindrensning før/ved kartoflernes fremspiring. Der vælges en løsning med fingerhjul ved alle 3 behandlinger. Den afsluttende rensning skal afsluttes mindst 10 dage før rækkelukning.
 • Led 4 og 6: Lav notat der beskriver opsætning af MSR Opti Weeder, og suppler gerne med foto.

 • KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

  LÆGGEMATERIALE: Der anvendes sorten Stratos, som leveres fra KMC. Læggeafstand 33 cm.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-04-2023, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0215-05-2023, Før behandling, før kartoflernes fremspiring
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
  FOTO digital.
  Der tages et billede der viser hvor langt kartoflen er i sin topudvikling samt eventuelle forskelle i ukrudtsbestand.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
  De 4-5 vigtigste arter tælles for sig.
   
  P0318-06-2023, 14 dage efter sidste behandling
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
  De 4-5 vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  Der bedømmes i forhold til led 1. De vigtigste arter bedømmes for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  Der bedømmes i forhold til led 1. De 4-5 vigtigste arter bedømmes for sig.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
  FOTO digital.
  Der tages et billede der viser eventuelle forskelle i ukrudtsbestand.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  P0401-08-2023, Før begyndende afmodning
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  P0501-10-2023, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE til KMC.
  Samlet prøvevægt 10 kg Se afsnit om PRØVEUDTAGNING.
  STIVELSE, % af råvare
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
   


  OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de 2 midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne mærkes med de tilsendte labels, som påklæbes manilamærker inden mærkning af prøverne.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold bedes skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON - PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettet til Landskonsulent, Planteværn Carsten Fabricius: 29 24 51 75 eller på mail: cars@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Mizuki GHS05 GHS07 GHS08 GHS09
  Proman SC GHS08 GHS09
  Roundup Flex XL GHS09
  Sprede-klæbemiddel GHS05 GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk