Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091812323 Alternativer til glyphosat før fremspiring i hestebønner Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 20-02-2023
Fordelingsdato: 10-03-2023
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge muligheden for at anvende mekanisk bekæmpelse i hestebønner før fremspiring i stedet for at anvende glyphosat mod fremspiret småt ukrudt.

BAGGRUND: Nedvisning med glyphosat før fremspiring i hestebønner giver god mulighed for at opnå en høj effekt på vanskelige ukrudtsarter, der spirer frem inden hestebønnen. Det giver en effektiv og billig ukrudtsbekæmpelse. Hvis det skulle ske, at glyphosat ikke kan anvendes i fremtiden, skal der undersøges, om mekanisk ukrudtsbekæmpelse før fremspiring kan erstatte glyphosat.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges som storparceller i en mark med hestebønner. Der høstes ikke forsøgsmæssigt i forsøget. Forsøget skal placeres i pløjede marker. Forsøget sås som omkringliggende mark.
Parceller anlægges i en længde på mindst 50 meter, så det sikres, at ukrudtsharven kan køre optimalt. Test indstilling af harven uden for forsøget inden behandlingen.
Parcelbredde tilpasses bredde af sprøjte og ukrudtsharve. Parcelbredden i de fire led må godt være forskellig afhængig af udstyr.
Der afsættes i 1. gentagelse et felt på 2 meter x parcelbredde med Ubehandlet område i alle led.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke udføres anden ukrudtsbekæmpelse eller jordbearbejdning end forsøgsbehandlingerne mellem høst og såning. Ellers behandles som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Behandlingsstrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 07 - 08
0,75 l Roundup Flex XL
2 l Ammoniumsulfat-opløsning
0,15 l Sprede-klæbemiddel
1 l Fenix
2Stadium 07 - 08
1 gange Ukrudts-harvning
3Stadium 07 - 08
0,75 l Roundup Flex XL
2 l Ammoniumsulfat-opløsning
0,15 l Sprede-klæbemiddel
4Stadium 07 - 081 l Fenix
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der afsættes i 1. gentagelse et felt på 2 meter x parcelbredde med Ubehandlet område i alle led.
 • Led 1, 3 og 4 behandles med sprøjte 3-4 dage før fremspiring.
 • Led 2 behandles samtidigt med øvrige led med ukrudtsharvning: Der anvendes en alm. halmstrigle/ukrudtsharve for øverlig jordbearbejdning. Harvningen udføres 3-4 dage inden fremspiring af hestebønnen. Harven skal arbejde så aggressivt som muligt, men uden at knække mere end 5 procent af spirerne på hestebønnen.
 • UDSÆD: Skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt. Der kan anvendes andre glyphosat-produkter med 360 gram aktivstof glyphosat pr. ha.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
  evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 07 - 08
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter.
   
  P0301-05-2023, 14-21 dage efter fremspiring.
  ledUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  FOTO digital.
  Se tekstafsnit "FOTO, DIGITAL"
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter.
   
  P0401-05-2023, 14-21 dage efter fremspiring. Kun i ubehandlede felter
  Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 1
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter.
   
  P0501-06-2023, 3-4 uger efter sidste optælling
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter vurderes for sig. Opret de aktuelle arter.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  Tælleflade: 1/4 m2.
   
  P0601-06-2023, 3-4 uger efter sidste optælling. Kun i ubehandlede felter
  Alle målinger i P06 udføres kun i gentagelse: 1
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter vurderes for sig. Opret de aktuelle arter.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  Tælleflade: 1/4 m2.
   


  VEJLEDNNING TIL BEDØMMELSE:
  UKRUDT:
  P02: Umiddelbart inden behandlinger.
  P03+P04 (ekstra måleparameter oprettet for at kunne indtaste optælling i ubehandlede felter): ca. 14-21 dage efter fremspiring bedømmes ukrudt.Der laves en samlet optælling af tokimbladet ukrudt og samlet optælling af græsukrudt.
  P05+P06 (ekstra måleparameter oprettet for at kunne indtaste optælling i ubehandlede felter):: 3-4 uger efter udførte bedømmelse i P03 bedømmes ukrudt igen. Der oprettes en måleparameter for hver af de dominerende arter.

  FOTO, DIGITAL: Der tages fotos et repræsentativt sted i alle led i gentagelse 1 og 2, som uploades på enkeltforsøgene evt. vha. WebTrail. Fotos skal tages ovenfra så det giver et godt billede af plante bestanden og mulighed for at vurdere bestanden af hvede og ukrudt. Se evt. følgende vejledning Digitale fotos i forsøgene

  HØST: Forsøget høstes IKKE forsøgsmæssigt

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandlinger
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Der beskrives hvilken type maskiner, der er anvendt i forsøgene til harvning

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Afdelingsleder, Planteværn Carsten Fabricius 29 24 51 75 eller på mail: cars@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Fenix GHS08 GHS09
  Roundup Flex XL GHS09
  Sprede-klæbemiddel GHS05 GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk