Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
021042323 Vårbygsorter, økologisk Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-08-2023
Fordelingsdato: 05-03-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge sorternes ydeevne og dyrkningsegenskaber ved økologisk dyrkning.

BAGGRUND: I de økologiske sortsforsøg undersøges sorternes dyrkningsegenskaber under økologiske dyrkningsforhold ved relativt lavt gødningsniveau, og sorternes ukrudtskonkurrenceevne bliver vurderet. Sorterne er tilmeldt af firmaer, og resultater offentliggøres på SortInfo. Forsøgene er placeret på fire lokaliteter fordelt i hele landet. De økologiske sortsforsøg understøtter de økologiske landmænds muligheder i forbindelse med sortsvalg.

FORSØGSBETINGELSER: Skal anlægges i samme mark som forsøg 021082323. Forsøget må kun anlægges på arealer, der er omlagt til økologisk dyrkning. Må kun anlægges på planteavlsbrug og arealet må maksimalt gødes med 50 kg udnyttet N pr. ha., der kan dog i særlige tilfælde tildeles ekstra baseret på en faglig vurdering af forsøgsarealet, aftal dette med Tove Mariegaard Pedersen.
Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne. Anlægges på arealer uden rodukrudt og med lavt ukrudtstryk og i en mark med vårsæd (korn), så vidt muligt i en vårbygmark.
Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget skal anlægges med småparcelteknik. Anlægges i 1, 2, 3 eller 6 kolonner. Det meddeles Teknologisk Institut hurtigst muligt, hvor mange kolonner forsøget anlægges i.
Parcellerne SKAL anlægges på tværs af agerretningen.
Parcellængden skal være 12 m.
Det sikres, at der afsættes kørespor/værn, så kørsel med harve, gyllevogn eller andet udstyr i marken ikke påvirker parcellerne.
Parcellængde tilpasses således, at der er mindst 0,5 m fra kørespor med gyllevogn til parcelgrænsen. Kørespor må altså IKKE være parcelgrænse.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 6 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
GØDNING: Forsøget skal gødes med maks. 50 kg udnyttet N pr. ha for at kunne vise, hvad sorterne kan yde ved en gennemsnitlig kvælstoftilførsel. Husdyrgødning skal spredes jævnt på hele forsøgsarealet. Der kan dog i særlige tilfælde tildeles ekstra gødning baseret på en faglig vurdering af forsøgsarealet, aftal dette med Tove Mariegaard Pedersen.

UKRUDTSBEKÆMPELSE: Der skal foretages en optimal ukrudtsbekæmpelse ved 1-2 blindharvninger. Der blindharves i agerretningen, på tværs af parcellerne. Arealet bør kun ukrudtsharves efter fremspiring, såfremt det er aftalt med Tove Mariegaard Pedersen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Blanding, vårbygFeedway
Firefoxx
Wish
RGT Planet
2Stadium 00Vårbyg kasseret
3Stadium 00Prospect
4Stadium 00Feedway
5Stadium 00Focus
6Stadium 00Stairway
7Stadium 00Wish
8Stadium 00Halfdan
9Stadium 00Blixen
10Stadium 00NOS Lollipop
11Stadium 00NOS Holtgaard
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsæden skal sås i et bekvemt og fast såbed.

UDSÆD: Udsædsmængden er beregnet til 400 spiredygtige kerner pr. m².
Til LFE 6 (Syd) og LFE 11 leveres udsæden afvejet og opsorteret til 12 x 1,25 meter brutto parceller fra Teknologisk Institut.
LFE 16 og LFE 44 modtager de beregnede udsædsmængder og udsæd i bulk fra Teknologisk Institut og vejer selv ud.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Der udtages en fællesprøve for fs. 021042323 og 021082323. Brug kun en label til mærkning af prøven.
KT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
P02Stadium 11 - 12
ParcelPLANTEDÆKKE, st. 11-12 (drone) % dækning.
Flyves i 20-30 meters højde.
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
 
P03Stadium 51 - 59, Ved skridning
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUKRUDT VED SKRIDNING % dækning af jord.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelBYGBLADPLET % dækning.
 
ParcelBYGRUST % dækning.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
 
ParcelRAMULARIA % dækning.
 
P04Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelSTRÅLÆNGDE VED HØST cm, fra jord til aks.
Måles i cm fra jord til start af aks.
 
ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
 
ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
 
P05Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 1,25 kg pr. parcel. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høstlabel. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
VAND, % i kerne/frø
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
SORTERING, % kerner > 2,8 mm
SORTERING, % kerner > 2,5 mm
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


DRONE: Det er vigtigt, at dronefotos tages rettidigt ved stadie 11-12. Hvis afgrøden er blevet for fremskreden, når der skal flyves med drone, kontaktes Tove Mariegaard Pedersen for at aftale nærmere. Der skal tages dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDVE/NDVI. Der flyves i 20-30 meters højde.

KERNE/FRØ-PRØVER: Der udtages 1,25 kg i hver parcel, som sendes til Teknologisk Institut, der laver ledprøver og analyserer dem for NIT-parameter og renhed. Derefter videresender Teknologisk Institut hele ledprøven (5 kg) af alle A og B-sorter til TystofteFonden.
LFE 44 (Tystofte) gennemfører selv analyserne.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat, som skrives i PC-Markforsøg under fanen Notater, vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved såning/etablering
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til specialkonsulent Tove Mariegaard Pedersen: 40 25 63 33 eller på mail: tove@icoel.dk

Rettelser:
DatoTekst
02-06-2023Led 2 er udgaået af forsøget pga. dårlig spireevne (tep)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk